Chế độ demo
Bán tại
0.01
12.05.2021 02:55:26
1.20700
1.21188
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 02:55:26
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.20700
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.21188
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
11.05.2021 16:34:05
1.21118
1.20974
0.00000
1.21800
Lợi nhuận
-2.58 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 16:34:05
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.21118
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.58 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.20974
Chốt lời
1.21800
Bán
0.01
29.04.2021 17:55:03
1768.42
1830.88
0.00
0.00
Lợi nhuận
-62.66 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 17:55:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1768.42
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-62.66 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1830.88
Chốt lời
0.00
Bán
0.01
26.04.2021 06:18:06
52227.47
56919.54
0.00
42000.00
Lợi nhuận
-47.03 USD
BTCUSD
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2021 06:18:06
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
52227.47
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-47.03 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
56919.54
Chốt lời
42000.00
Sao chép
223.90 USD
05.03.2021 11:30:04
0.00%
-64.11%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-826.10 USD
asiang
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2021 11:30:04
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-826.10 USD
Khối lượng giao dịch
223.90 USD
Chốt lời
0.00