Chế độ demo
Bán
0.01
23.04.2021 05:33:04
1.20205
1.20217
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.22 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 05:33:04
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.20205
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.22 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.20217
Chốt lời
0.00000
Mua tại
0.01
23.04.2021 02:25:02
1800.00
1784.84
0.00
0.00
Lợi nhuận
0.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 02:25:02
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
1800.00
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1784.84
Chốt lời
0.00
Bán
0.01
23.04.2021 02:20:24
1785.28
1786.51
0.00
0.00
Lợi nhuận
-1.43 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 02:20:24
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1785.28
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-1.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1786.51
Chốt lời
0.00
Bán
0.01
15.04.2021 02:10:08
1736.03
1786.51
0.00
0.00
Lợi nhuận
-50.68 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 02:10:08
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1736.03
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-50.68 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1786.51
Chốt lời
0.00
Sao chép
1 044.86 USD
05.03.2021 11:30:04
0.00%
-28.74%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-455.14 USD
asiang
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2021 11:30:04
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-455.14 USD
Khối lượng giao dịch
1 044.86 USD
Chốt lời
0.00