Chế độ demo
Bán
0.16
12.04.2021 14:06:56
1.37654
1.37646
0.00000
1.37204
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD_S
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 14:06:56
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.37654
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.16
Giá hiện tại
1.37646
Chốt lời
1.37204
Bán
0.12
12.04.2021 13:39:51
1.37556
1.37646
0.00000
1.37204
Lợi nhuận
-0.11 USD
GBPUSD_S
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 13:39:51
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.37556
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.12
Giá hiện tại
1.37646
Chốt lời
1.37204
Bán
0.23
12.04.2021 13:12:55
1.37454
1.37646
0.00000
1.37204
Lợi nhuận
-0.44 USD
GBPUSD_S
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 13:12:55
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.37454
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.44 USD
Khối lượng giao dịch
0.23
Giá hiện tại
1.37646
Chốt lời
1.37204
Bán
0.28
12.04.2021 12:42:16
1.37407
1.37646
0.00000
1.37204
Lợi nhuận
-0.67 USD
GBPUSD_S
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 12:42:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.37407
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.67 USD
Khối lượng giao dịch
0.28
Giá hiện tại
1.37646
Chốt lời
1.37204