Chế độ demo
Sao chép
653.10 USD
22.11.2020 15:40:50
35.16%
52.83%
0.00
0.00
Lợi nhuận
261.55 USD
Takkan_MC
Ngày và giờ mở cửa
22.11.2020 15:40:50
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
261.55 USD
Khối lượng giao dịch
653.10 USD
Chốt lời
0.00