Chế độ demo
Mua
0.01
20.05.2020 17:18:38
1.09968
1.09839
0.00000
1.10168
Lợi nhuận
-1.39 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 17:18:38
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.09968
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.09839
Chốt lời
1.10168
Bán tại
0.01
06.05.2020 16:27:28
1.06937
1.09839
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2020 16:27:28
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.06937
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.09839
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
30.03.2020 16:58:08
1.10364
1.09839
0.00000
1.10564
Lợi nhuận
-5.35 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 16:58:08
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.10364
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.35 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.09839
Chốt lời
1.10564
Mua
0.01
30.03.2020 16:04:46
1.10163
1.09839
0.00000
1.10363
Lợi nhuận
-3.34 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 16:04:46
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.10163
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.34 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.09839
Chốt lời
1.10363
Mua
0.01
30.03.2020 14:35:24
1.10562
1.09839
0.00000
1.10762
Lợi nhuận
-7.33 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 14:35:24
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.10562
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-7.33 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.09839
Chốt lời
1.10762
Mua
0.01
30.03.2020 10:06:33
1.10762
1.09839
0.00000
1.10962
Lợi nhuận
-9.33 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 10:06:33
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.10762
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-9.33 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.09839
Chốt lời
1.10962
Mua
0.01
30.03.2020 08:56:42
1.10962
1.09839
0.00000
1.11162
Lợi nhuận
-11.33 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 08:56:42
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.10962
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-11.33 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.09839
Chốt lời
1.11162
Mua
0.01
27.03.2020 22:14:54
1.11363
1.09839
0.00000
1.11563
Lợi nhuận
-15.34 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 22:14:54
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.11363
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-15.34 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.09839
Chốt lời
1.11563
Mua
0.01
27.03.2020 20:57:40
1.11161
1.09839
0.00000
1.11361
Lợi nhuận
-13.32 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 20:57:40
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.11161
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-13.32 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.09839
Chốt lời
1.11361