Chế độ demo
Mua
0.3
30.10.2019 07:59:10
9228.54
8749.55
8533.15
9930.00
Lợi nhuận
-170.28 USD
BTCUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 07:59:10
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
9228.54
Dừng lỗ
8533.15
Lợi nhuận
-170.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.3
Giá hiện tại
8749.55
Chốt lời
9930.00
Mua
0.3
28.10.2019 08:33:17
9506.34
8749.55
8533.15
9930.00
Lợi nhuận
-257.55 USD
BTCUSD
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2019 08:33:17
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
9506.34
Dừng lỗ
8533.15
Lợi nhuận
-257.55 USD
Khối lượng giao dịch
0.3
Giá hiện tại
8749.55
Chốt lời
9930.00
Mua
0.1
28.10.2019 06:19:00
9650.10
8749.55
8533.15
9930.00
Lợi nhuận
-100.24 USD
BTCUSD
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2019 06:19:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
9650.10
Dừng lỗ
8533.15
Lợi nhuận
-100.24 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
8749.55
Chốt lời
9930.00
Mua
0.1
28.10.2019 04:08:25
9755.01
8749.55
8533.15
9930.00
Lợi nhuận
-110.73 USD
BTCUSD
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2019 04:08:25
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
9755.01
Dừng lỗ
8533.15
Lợi nhuận
-110.73 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
8749.55
Chốt lời
9930.00