Chế độ demo
Mua
0.05
24.07.2020 04:40:47
106.487
103.917
0.000
0.000
Lợi nhuận
-112.48 EUR
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
24.07.2020 04:40:47
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
106.487
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-112.48 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
103.917
Chốt lời
0.000
Bán
0.05
22.07.2020 19:05:14
1.15882
1.21147
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-208.88 EUR
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2020 19:05:14
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.15882
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-208.88 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.21147
Chốt lời
0.00000
Mua
0.05
22.07.2020 19:05:07
1.34066
1.27507
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-228.06 EUR
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2020 19:05:07
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.34066
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-228.06 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.27507
Chốt lời
0.00000
Mua tại
0.05
16.07.2020 18:19:39
1.12367
1.21653
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 EUR
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2020 18:19:39
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
1.12367
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.21653
Chốt lời
0.00000
Mua
0.05
16.07.2020 18:14:45
107.118
103.917
0.000
0.000
Lợi nhuận
-137.78 EUR
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2020 18:14:45
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
107.118
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-137.78 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
103.917
Chốt lời
0.000
Mua
0.05
08.07.2020 17:04:08
107.491
103.917
0.000
0.000
Lợi nhuận
-153.21 EUR
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 17:04:08
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
107.491
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-153.21 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
103.917
Chốt lời
0.000
Bán
0.05
03.07.2020 12:14:48
120.697
125.897
0.000
0.000
Lợi nhuận
-217.94 EUR
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 12:14:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.697
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-217.94 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
125.897
Chốt lời
0.000
Bán
0.05
03.07.2020 12:13:17
1.24526
1.37039
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-538.59 EUR
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 12:13:17
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.24526
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-538.59 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.37039
Chốt lời
0.00000
Bán
0.05
03.07.2020 12:12:57
1.12300
1.21147
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-356.25 EUR
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 12:12:57
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.12300
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-356.25 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.21147
Chốt lời
0.00000
Mua
0.05
02.07.2020 12:56:19
0.94357
0.88815
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-245.20 EUR
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 12:56:19
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.94357
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-245.20 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.88815
Chốt lời
0.00000
Mua
0.05
02.07.2020 12:53:56
1.35943
1.27507
0.00000
1.36813
Lợi nhuận
-290.12 EUR
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 12:53:56
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.35943
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-290.12 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.27507
Chốt lời
1.36813
Mua
0.05
09.06.2020 09:40:56
107.863
103.917
0.000
0.000
Lợi nhuận
-170.95 EUR
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 09:40:56
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
107.863
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-170.95 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
103.917
Chốt lời
0.000
Mua
0.05
29.05.2020 11:57:20
0.96177
0.88815
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-329.26 EUR
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2020 11:57:20
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.96177
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-329.26 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.88815
Chốt lời
0.00000
Mua tại
0.1
28.05.2020 10:35:55
31.307
52.720
0.000
0.000
Lợi nhuận
0.00 EUR
USCrude_n
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 10:35:55
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
31.307
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
0.00 EUR
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
52.720
Chốt lời
0.000
Bán
0.05
28.05.2020 10:35:19
1.10074
1.21147
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-448.68 EUR
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 10:35:19
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.10074
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-448.68 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.21147
Chốt lời
0.00000
Bán
0.1
26.05.2020 17:14:17
71.452
79.973
0.000
0.000
Lợi nhuận
-742.63 EUR
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 17:14:17
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
71.452
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-742.63 EUR
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
79.973
Chốt lời
0.000
Bán
0.1
26.05.2020 17:14:10
0.66395
0.76955
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-937.07 EUR
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 17:14:10
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.66395
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-937.07 EUR
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.76955
Chốt lời
0.00000
Bán
0.05
20.05.2020 10:55:19
70.302
79.973
0.000
0.000
Lợi nhuận
-417.54 EUR
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 10:55:19
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
70.302
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-417.54 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
79.973
Chốt lời
0.000
Bán
0.05
20.05.2020 10:55:16
70.306
79.973
0.000
0.000
Lợi nhuận
-417.38 EUR
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 10:55:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
70.306
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-417.38 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
79.973
Chốt lời
0.000
Bán
0.1
20.05.2020 10:53:59
0.65315
0.76955
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1 028.01 EUR
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 10:53:59
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.65315
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1 028.01 EUR
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.76955
Chốt lời
0.00000
Mua tại
0.05
08.05.2020 09:16:20
68.404
80.383
0.000
0.000
Lợi nhuận
0.00 EUR
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2020 09:16:20
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
68.404
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
0.00 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
80.383
Chốt lời
0.000
Bán
0.05
08.05.2020 09:15:58
69.416
79.973
0.000
68.427
Lợi nhuận
-453.69 EUR
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2020 09:15:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
69.416
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-453.69 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
79.973
Chốt lời
68.427
Mua tại
0.05
08.05.2020 09:15:14
0.63076
0.77528
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 EUR
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2020 09:15:14
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
0.63076
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.77528
Chốt lời
0.00000
Bán tại
0.05
07.05.2020 11:09:29
0.98078
0.88660
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 EUR
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2020 11:09:29
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
0.98078
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.88660
Chốt lời
0.00000
Mua tại
0.05
07.05.2020 11:08:08
0.86982
0.88529
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 EUR
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2020 11:08:08
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
0.86982
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.88529
Chốt lời
0.00000
Mua tại
0.05
07.05.2020 11:05:18
114.626
126.131
0.000
0.000
Lợi nhuận
0.00 EUR
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2020 11:05:18
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
114.626
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
0.00 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
126.131
Chốt lời
0.000
Bán
0.05
05.05.2020 10:10:19
0.64512
0.76955
0.00000
0.63156
Lợi nhuận
-549.63 EUR
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2020 10:10:19
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.64512
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-549.63 EUR
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.76955
Chốt lời
0.63156