Chế độ demo
Bán
0.04
10.09.2019 23:01:07
1487.80
1494.87
0.00
1474.57
Lợi nhuận
-29.08 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 23:01:07
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1487.80
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-29.08 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1494.87
Chốt lời
1474.57
Mua
0.05
04.09.2019 16:30:58
1544.74
1494.69
0.00
0.00
Lợi nhuận
-251.25 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 16:30:58
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1544.74
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-251.25 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1494.69
Chốt lời
0.00
Bán
0.01
03.06.2019 11:30:59
1315.09
1494.87
0.00
1305.00
Lợi nhuận
-179.98 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2019 11:30:59
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1315.09
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-179.98 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1494.87
Chốt lời
1305.00