Chế độ demo
Bán
0.01
13.11.2019 00:36:44
74.553
74.535
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.03 USD
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 00:36:44
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
74.553
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.03 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
74.535
Chốt lời
0.000