Chế độ demo
Bán
0.04
01.10.2019 08:31:21
1464.30
1485.65
0.00
0.00
Lợi nhuận
-86.20 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 08:31:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1464.30
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-86.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1485.65
Chốt lời
0.00
Mua
0.05
04.09.2019 16:30:58
1544.74
1485.48
0.00
1544.89
Lợi nhuận
-297.30 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 16:30:58
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1544.74
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-297.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1485.48
Chốt lời
1544.89
Bán
0.01
03.06.2019 11:30:59
1315.09
1485.65
0.00
1305.00
Lợi nhuận
-170.76 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2019 11:30:59
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1315.09
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-170.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1485.65
Chốt lời
1305.00