Chế độ demo
Mua
0.02
16.08.2019 20:53:06
1515.11
1512.33
0.00
0.00
Lợi nhuận
-5.96 USD
XAUUSD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 20:53:06
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1515.11
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-5.96 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1512.33
Chốt lời
0.00
Mua
0.02
16.08.2019 20:46:24
1514.30
1512.33
0.00
0.00
Lợi nhuận
-4.34 USD
XAUUSD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 20:46:24
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1514.30
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-4.34 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1512.33
Chốt lời
0.00
Bán
0.02
16.08.2019 18:19:19
1509.00
1512.67
0.00
1500.00
Lợi nhuận
-7.74 USD
XAUUSD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 18:19:19
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1509.00
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-7.74 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1512.67
Chốt lời
1500.00
Bán
0.02
12.08.2019 11:18:41
1495.21
1512.67
0.00
1480.00
Lợi nhuận
-35.32 USD
XAUUSD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2019 11:18:41
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1495.21
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-35.32 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1512.67
Chốt lời
1480.00
Mua
0.01
25.07.2019 06:36:14
0.69721
0.67752
0.00000
0.70000
Lợi nhuận
-19.79 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
25.07.2019 06:36:14
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.69721
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-19.79 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.67752
Chốt lời
0.70000
Bán
0.01
03.06.2019 11:30:59
1315.09
1512.67
0.00
1305.00
Lợi nhuận
-197.78 USD
XAUUSD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2019 11:30:59
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1315.09
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-197.78 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1512.67
Chốt lời
1305.00