Chế độ demo
Bán
0.01
09.04.2021 01:19:16
1.10094
1.10021
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.60 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 01:19:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.10094
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.60 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10021
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
09.04.2021 01:19:01
0.70692
0.70435
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
2.58 USD
AUDCHF
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 01:19:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.70692
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
2.58 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.70435
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
08.04.2021 00:59:02
1.56026
1.56201
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
1.13 USD
EURAUD
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 00:59:02
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.56026
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
1.13 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.56201
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
07.04.2021 01:10:10
1743.40
1737.58
0.00
0.00
Lợi nhuận
-6.02 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 01:10:10
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1743.40
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-6.02 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1737.58
Chốt lời
0.00
Bán
0.01
07.04.2021 01:09:59
109.744
109.377
0.000
0.000
Lợi nhuận
3.26 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 01:09:59
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
109.744
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
3.26 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
109.377
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
07.04.2021 01:09:05
151.689
150.402
0.000
0.000
Lợi nhuận
11.57 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 01:09:05
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
151.689
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
11.57 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.402
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
25.03.2021 00:11:42
1.36882
1.37509
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-6.37 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2021 00:11:42
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.36882
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.37 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.37509
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
22.03.2021 00:18:12
1.79174
1.80309
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-8.86 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
22.03.2021 00:18:12
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.79174
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.86 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.80309
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
18.03.2021 00:16:04
0.85817
0.86629
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
10.97 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2021 00:16:04
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.85817
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
10.97 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.86629
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
16.03.2021 00:13:16
1.28931
1.27001
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
20.70 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2021 00:13:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.28931
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
20.70 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.27001
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
22.02.2021 01:15:40
1784.13
1737.58
0.00
0.00
Lợi nhuận
-46.75 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.02.2021 01:15:40
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1784.13
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-46.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1737.58
Chốt lời
0.00
Bán
0.01
26.01.2021 13:31:58
141.900
150.402
0.000
141.250
Lợi nhuận
-77.93 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
26.01.2021 13:31:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
141.900
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-77.93 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.402
Chốt lời
141.250
Bán
0.01
26.01.2021 03:01:48
141.800
150.402
0.000
141.250
Lợi nhuận
-78.85 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
26.01.2021 03:01:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
141.800
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-78.85 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.402
Chốt lời
141.250
Bán
0.01
26.01.2021 02:57:26
141.784
150.402
0.000
141.250
Lợi nhuận
-78.99 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
26.01.2021 02:57:26
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
141.784
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-78.99 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.402
Chốt lời
141.250
Bán
0.01
11.11.2020 04:03:25
139.385
150.402
0.000
0.000
Lợi nhuận
-100.93 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2020 04:03:25
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
139.385
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-100.93 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.402
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
09.11.2020 11:01:01
136.182
150.402
0.000
136.000
Lợi nhuận
-130.21 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
09.11.2020 11:01:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
136.182
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-130.21 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.402
Chốt lời
136.000
Bán
0.01
30.10.2020 08:00:33
134.486
150.402
0.000
134.300
Lợi nhuận
-145.72 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 08:00:33
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
134.486
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-145.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.402
Chốt lời
134.300
Bán
0.01
30.10.2020 08:00:27
134.490
150.402
0.000
134.400
Lợi nhuận
-145.68 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 08:00:27
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
134.490
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-145.68 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.402
Chốt lời
134.400
Bán
0.01
06.10.2020 08:00:07
137.187
150.402
0.000
136.750
Lợi nhuận
-121.02 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
06.10.2020 08:00:07
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
137.187
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-121.02 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.402
Chốt lời
136.750