Chế độ demo
Mua
0.01
03.03.2021 01:02:40
1738.69
1700.41
0.00
0.00
Lợi nhuận
-38.48 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2021 01:02:40
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1738.69
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-38.48 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1700.41
Chốt lời
0.00
Bán
0.01
26.02.2021 01:15:18
148.960
150.002
0.000
0.000
Lợi nhuận
-9.81 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2021 01:15:18
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
148.960
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-9.81 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.002
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
22.02.2021 01:15:40
1784.13
1700.41
0.00
0.00
Lợi nhuận
-83.92 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.02.2021 01:15:40
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1784.13
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-83.92 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1700.41
Chốt lời
0.00
Bán
0.01
26.01.2021 13:31:58
141.900
150.002
0.000
141.250
Lợi nhuận
-74.97 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
26.01.2021 13:31:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
141.900
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-74.97 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.002
Chốt lời
141.250
Bán
0.01
26.01.2021 03:01:48
141.800
150.002
0.000
141.250
Lợi nhuận
-75.90 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
26.01.2021 03:01:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
141.800
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-75.90 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.002
Chốt lời
141.250
Bán
0.01
26.01.2021 02:57:26
141.784
150.002
0.000
141.250
Lợi nhuận
-76.04 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
26.01.2021 02:57:26
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
141.784
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-76.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.002
Chốt lời
141.250
Bán
0.01
11.11.2020 04:03:25
139.385
150.002
0.000
0.000
Lợi nhuận
-98.19 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2020 04:03:25
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
139.385
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-98.19 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.002
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
09.11.2020 11:01:01
136.182
150.002
0.000
136.000
Lợi nhuận
-127.75 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
09.11.2020 11:01:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
136.182
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-127.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.002
Chốt lời
136.000
Bán
0.01
30.10.2020 08:00:33
134.486
150.002
0.000
134.300
Lợi nhuận
-143.40 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 08:00:33
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
134.486
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-143.40 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.002
Chốt lời
134.300
Bán
0.01
30.10.2020 08:00:27
134.490
150.002
0.000
134.400
Lợi nhuận
-143.36 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 08:00:27
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
134.490
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-143.36 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.002
Chốt lời
134.400
Bán
0.01
06.10.2020 08:00:07
137.187
150.002
0.000
136.750
Lợi nhuận
-118.47 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
06.10.2020 08:00:07
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
137.187
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-118.47 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.002
Chốt lời
136.750