Chế độ demo
Mua
0.1
24.04.2019 05:17:26
0.66238
0.63799
0.00000
0.69983
Lợi nhuận
-2.44 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
24.04.2019 05:17:26
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.66238
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.44 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.63799
Chốt lời
0.69983
Mua
0.1
24.04.2019 04:46:29
0.89124
0.84734
0.00000
0.90113
Lợi nhuận
-3.31 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
24.04.2019 04:46:29
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.89124
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.31 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.84734
Chốt lời
0.90113
Mua
0.3
17.04.2019 11:14:50
0.89723
0.84731
0.00000
0.90141
Lợi nhuận
-11.28 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2019 11:14:50
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.89723
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-11.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.3
Giá hiện tại
0.84731
Chốt lời
0.90141
Mua
0.3
17.04.2019 10:46:02
0.89793
0.84731
0.00000
0.90141
Lợi nhuận
-11.43 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2019 10:46:02
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.89793
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-11.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.3
Giá hiện tại
0.84731
Chốt lời
0.90141