Chế độ demo
Bán
0.05
30.04.2019 16:25:40
1.84911
1.83572
0.00000
1.82356
Lợi nhuận
0.4638
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 16:25:40
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.84911
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.46 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.83572
Chốt lời
1.82356
Mua
0.1
24.04.2019 05:17:26
0.66238
0.65508
0.00000
0.69983
Lợi nhuận
-0.73
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
24.04.2019 05:17:26
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.66238
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.73 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.65508
Chốt lời
0.69983
Mua
0.1
24.04.2019 04:46:29
0.89124
0.87947
0.00000
0.90113
Lợi nhuận
-0.8757
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
24.04.2019 04:46:29
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.89124
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.87947
Chốt lời
0.90113
Mua
0.3
17.04.2019 11:14:50
0.89723
0.87947
0.00000
0.90141
Lợi nhuận
-3.9641
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2019 11:14:50
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.89723
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.96 USD
Khối lượng giao dịch
0.3
Giá hiện tại
0.87947
Chốt lời
0.90141
Mua
0.3
17.04.2019 10:46:02
0.89793
0.87947
0.00000
0.90141
Lợi nhuận
-4.1204
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2019 10:46:02
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.89793
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.12 USD
Khối lượng giao dịch
0.3
Giá hiện tại
0.87947
Chốt lời
0.90141
Sao chép
0.00 USD
24.01.2019 06:04:56
33.65%
-79.45%
0.00
0.00
Lợi nhuận
85.28
Komeng86
Ngày và giờ mở cửa
24.01.2019 06:04:56
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
85.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.00 USD
Chốt lời
0.00