Chế độ demo
Mua
0.03
06.08.2020 09:29:59
1.18935
1.18134
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-24.33 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 09:29:59
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.18935
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-24.33 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.18134
Chốt lời
0.00000
Mua
0.03
06.08.2020 09:29:54
1.18937
1.18134
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-24.39 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 09:29:54
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.18937
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-24.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.18134
Chốt lời
0.00000
Mua
0.03
06.08.2020 09:29:50
1.18936
1.18134
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-24.36 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 09:29:50
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.18936
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-24.36 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.18134
Chốt lời
0.00000
Bán
0.03
27.07.2020 14:58:09
1.17395
1.18135
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-22.50 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.07.2020 14:58:09
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17395
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-22.50 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.18135
Chốt lời
0.00000
Bán
0.03
27.07.2020 03:23:01
1.16700
1.18135
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-43.35 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.07.2020 03:23:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.16700
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-43.35 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.18135
Chốt lời
0.00000
Bán
0.03
24.07.2020 20:00:47
1.16352
1.18135
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-53.79 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
24.07.2020 20:00:47
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.16352
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-53.79 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.18135
Chốt lời
0.00000