Chế độ demo
Bán tại
0.05
27.02.2020 10:42:59
1.09955
1.09461
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2020 10:42:59
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.09955
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.09461
Chốt lời
0.00000
Bán tại
0.05
27.02.2020 10:42:47
1.09820
1.09461
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2020 10:42:47
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.09820
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.09461
Chốt lời
0.00000
Bán tại
0.05
27.02.2020 10:42:15
1.09680
1.09461
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2020 10:42:15
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.09680
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.09461
Chốt lời
0.00000
Bán tại
0.05
27.02.2020 10:41:54
1.09555
1.09461
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2020 10:41:54
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.09555
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.09461
Chốt lời
0.00000