Chế độ demo
Mua
0.03
27.11.2020 18:26:34
1.19590
1.19856
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
7.68 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 18:26:34
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.19590
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
7.68 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.19856
Chốt lời
0.00000
Mua
0.03
27.11.2020 18:26:34
1.19590
1.19856
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
7.68 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 18:26:34
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.19590
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
7.68 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.19856
Chốt lời
0.00000
Mua
0.03
27.11.2020 18:26:34
1.19590
1.19856
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
7.68 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 18:26:34
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.19590
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
7.68 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.19856
Chốt lời
0.00000
Bán
0.03
02.11.2020 06:12:09
1.16375
1.19857
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-104.76 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
02.11.2020 06:12:09
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.16375
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-104.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.19857
Chốt lời
0.00000
Bán
0.03
02.11.2020 06:12:09
1.16375
1.19857
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-104.76 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
02.11.2020 06:12:09
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.16375
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-104.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.19857
Chốt lời
0.00000
Bán
0.03
02.11.2020 06:12:09
1.16375
1.19857
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-104.76 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
02.11.2020 06:12:09
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.16375
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-104.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.19857
Chốt lời
0.00000