Chế độ demo
Bán
0.03
03.06.2020 10:27:52
108.695
108.936
0.000
0.000
Lợi nhuận
-6.94 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 10:27:52
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.695
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-6.94 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
108.936
Chốt lời
0.000
Bán
0.03
02.06.2020 15:27:14
108.314
108.936
0.000
0.000
Lợi nhuận
-17.43 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 15:27:14
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.314
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-17.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
108.936
Chốt lời
0.000
Bán
0.03
02.06.2020 15:18:01
108.228
108.936
0.000
0.000
Lợi nhuận
-19.80 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 15:18:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.228
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-19.80 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
108.936
Chốt lời
0.000
Bán
0.03
02.06.2020 15:14:08
108.130
108.936
0.000
0.000
Lợi nhuận
-22.50 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 15:14:08
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.130
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-22.50 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
108.936
Chốt lời
0.000