Chế độ demo
Mua
0.03
20.10.2020 17:19:15
0.90585
0.90642
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
1.59 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 17:19:15
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.90585
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
1.59 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.90642
Chốt lời
0.00000
Mua
0.03
20.10.2020 17:08:20
0.90670
0.90642
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.23 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 17:08:20
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.90670
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.23 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.90642
Chốt lời
0.00000
Mua tại
0.03
20.10.2020 16:19:22
0.90405
0.90643
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 16:19:22
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
0.90405
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.90643
Chốt lời
0.00000
Mua
0.03
20.10.2020 16:18:49
0.90779
0.90642
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-4.83 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 16:18:49
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.90779
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.83 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.90642
Chốt lời
0.00000