Chế độ demo
Mua
0.03
18.09.2020 09:00:46
1.18562
1.18480
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-2.76 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2020 09:00:46
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.18562
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.18480
Chốt lời
0.00000
Mua
0.03
18.09.2020 09:00:44
1.18561
1.18480
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-2.73 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2020 09:00:44
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.18561
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.73 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.18480
Chốt lời
0.00000
Mua
0.03
18.09.2020 09:00:42
1.18563
1.18480
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-2.79 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2020 09:00:42
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.18563
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.79 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.18480
Chốt lời
0.00000
Bán
0.03
27.07.2020 14:58:09
1.17395
1.18485
0.00000
1.16059
Lợi nhuận
-33.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.07.2020 14:58:09
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17395
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-33.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.18485
Chốt lời
1.16059
Bán
0.03
27.07.2020 03:23:01
1.16700
1.18485
0.00000
1.16148
Lợi nhuận
-53.85 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.07.2020 03:23:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.16700
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-53.85 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.18485
Chốt lời
1.16148
Bán
0.03
24.07.2020 20:00:47
1.16352
1.18485
0.00000
1.16238
Lợi nhuận
-64.29 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
24.07.2020 20:00:47
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.16352
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-64.29 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.18485
Chốt lời
1.16238