Chế độ demo
Mua
0.03
27.11.2020 18:26:34
1.19590
1.19563
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.11 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 18:26:34
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.19590
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.19563
Chốt lời
0.00000
Mua
0.03
27.11.2020 18:26:34
1.19590
1.19563
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.11 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 18:26:34
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.19590
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.19563
Chốt lời
0.00000
Mua
0.03
27.11.2020 18:26:34
1.19590
1.19563
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.11 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 18:26:34
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.19590
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.19563
Chốt lời
0.00000
Bán
0.03
02.11.2020 06:12:09
1.16375
1.19564
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-95.97 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
02.11.2020 06:12:09
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.16375
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-95.97 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.19564
Chốt lời
0.00000
Bán
0.03
02.11.2020 06:12:09
1.16375
1.19564
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-95.97 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
02.11.2020 06:12:09
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.16375
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-95.97 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.19564
Chốt lời
0.00000
Bán
0.03
02.11.2020 06:12:09
1.16375
1.19564
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-95.97 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
02.11.2020 06:12:09
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.16375
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-95.97 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.19564
Chốt lời
0.00000