Chế độ demo
Bán tại
0.01
29.01.2020 07:43:53
1567.38
1566.95
1569.96
1561.79
Lợi nhuận
0.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2020 07:43:53
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1567.38
Dừng lỗ
1569.96
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1566.95
Chốt lời
1561.79