Chế độ demo
Mua
0.01
10.04.2019 17:49:03
0.89883
0.88105
0.00000
0.91501
Lợi nhuận
-13.43
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
10.04.2019 17:49:03
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.89883
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-13.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.88105
Chốt lời
0.91501
Mua
0.01
08.04.2019 09:28:36
0.67305
0.65545
0.00000
0.67966
Lợi nhuận
-17.7
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2019 09:28:36
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.67305
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-17.70 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.65545
Chốt lời
0.67966