Chế độ demo
Mua
0.01
14.05.2021 05:46:49
1.21792
1.21738
0.00000
1.21992
Lợi nhuận
0.00 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2021 05:46:49
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.21792
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.21738
Chốt lời
1.21992
Bán
0.01
13.05.2021 22:42:57
1.21559
1.21764
0.00000
1.21359
Lợi nhuận
-0.02 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 22:42:57
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.21559
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.02 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.21764
Chốt lời
1.21359
Mua
0.01
13.05.2021 21:20:50
0.77275
0.77190
0.00000
0.77475
Lợi nhuận
-0.01 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 21:20:50
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.77275
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.77190
Chốt lời
0.77475
Bán
0.01
13.05.2021 18:21:07
0.77208
0.77212
0.00000
0.77008
Lợi nhuận
0.00 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 18:21:07
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.77208
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.77212
Chốt lời
0.77008
Bán
0.01
13.05.2021 18:05:06
1.20714
1.20850
0.00000
1.20514
Lợi nhuận
-0.01 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 18:05:06
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.20714
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.20850
Chốt lời
1.20514
Bán
0.01
13.05.2021 17:58:08
132.290
132.426
0.000
132.090
Lợi nhuận
-0.01 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 17:58:08
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
132.290
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
132.426
Chốt lời
132.090
Mua
0.01
13.05.2021 15:32:15
1.20924
1.20828
0.00000
1.21124
Lợi nhuận
-0.01 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 15:32:15
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.20924
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.20828
Chốt lời
1.21124
Mua
0.01
13.05.2021 13:39:05
132.345
132.398
0.000
132.545
Lợi nhuận
0.00 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 13:39:05
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
132.345
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
132.398
Chốt lời
132.545
Sao chép
101.14 USD
06.05.2021 19:15:00
-7.33%
-17.44%
0.00
0.00
Lợi nhuận
1.17 USD
GrowthFactor
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 19:15:00
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
1.17 USD
Khối lượng giao dịch
101.14 USD
Chốt lời
0.00