Chế độ demo
Mua
0.01
13.12.2019 20:10:29
0.98435
0.98343
0.00000
0.98560
Lợi nhuận
-1.04 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 20:10:29
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.98435
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.98343
Chốt lời
0.98560