Chế độ demo
Mua
0.01
12.04.2021 12:26:35
109.358
109.441
105.760
109.629
Lợi nhuận
0.66 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 12:26:35
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
109.358
Dừng lỗ
105.760
Lợi nhuận
0.66 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
109.441
Chốt lời
109.629
Mua
0.01
12.04.2021 04:54:26
109.560
109.441
105.760
109.629
Lợi nhuận
-1.19 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 04:54:26
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
109.560
Dừng lỗ
105.760
Lợi nhuận
-1.19 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
109.441
Chốt lời
109.629
Mua
0.01
12.04.2021 00:07:31
109.760
109.441
105.760
109.629
Lợi nhuận
-3.01 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 00:07:31
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
109.760
Dừng lỗ
105.760
Lợi nhuận
-3.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
109.441
Chốt lời
109.629