Chế độ demo
Sao chép
1 001.82 USD
20.01.2021 12:08:11
57.83%
61.31%
0.00
0.00
Lợi nhuận
9.91 USD
TokGajah
Ngày và giờ mở cửa
20.01.2021 12:08:11
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
9.91 USD
Khối lượng giao dịch
1 001.82 USD
Chốt lời
0.00