Chế độ demo
Mua
0.01
21.01.2020 16:50:55
0.68648
0.68465
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.93 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2020 16:50:55
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.68648
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.93 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.68465
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
21.01.2020 14:23:27
1.07463
1.07397
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.88 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2020 14:23:27
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.07463
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07397
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
20.01.2020 10:03:15
0.68769
0.68465
0.00000
0.68950
Lợi nhuận
-3.14 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.01.2020 10:03:15
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.68769
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.14 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.68465
Chốt lời
0.68950
Mua
0.01
17.01.2020 16:31:52
0.68871
0.68465
0.00000
0.68950
Lợi nhuận
-4.16 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 16:31:52
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.68871
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.16 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.68465
Chốt lời
0.68950
Mua
0.01
17.01.2020 16:02:12
1.07527
1.07397
0.00000
1.07660
Lợi nhuận
-1.54 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 16:02:12
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.07527
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.54 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07397
Chốt lời
1.07660
Mua
0.01
16.01.2020 09:09:49
1.07583
1.07397
0.00000
1.07660
Lợi nhuận
-2.12 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 09:09:49
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.07583
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.12 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07397
Chốt lời
1.07660
Sao chép
29.09 USD
03.01.2020 12:25:59
-48.31%
-22.73%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.76 USD
TOK_GAJAH
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2020 12:25:59
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.76 USD
Khối lượng giao dịch
29.09 USD
Chốt lời
0.00