Chế độ demo
Sao chép
0.18 USD
04.06.2020 06:12:09
27.96%
-46.61%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-1 160.26 USD
CIKGOJES
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 06:12:09
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-1 160.26 USD
Khối lượng giao dịch
0.18 USD
Chốt lời
0.00