Chế độ demo
Sao chép
1.08 USD
20.01.2021 12:08:11
57.83%
-99.83%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-957.48 USD
TokGajah
Ngày và giờ mở cửa
20.01.2021 12:08:11
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-957.48 USD
Khối lượng giao dịch
1.08 USD
Chốt lời
0.00