Chế độ demo
Mua
0.05
10.02.2020 22:12:01
1.06629
1.06330
0.00000
1.07000
Lợi nhuận
-16.86 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 22:12:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06629
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-16.86 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.06330
Chốt lời
1.07000
Mua
0.1
14.01.2020 16:03:02
1.07789
1.06330
0.00000
1.09000
Lợi nhuận
-156.73 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2020 16:03:02
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.07789
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-156.73 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.06330
Chốt lời
1.09000