Chế độ demo
Bán
0.05
04.12.2019 15:52:30
1478.74
1469.94
0.00
0.00
Lợi nhuận
45.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 15:52:30
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1478.74
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
45.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1469.94
Chốt lời
0.00
Bán
0.05
03.12.2019 11:43:44
1465.97
1469.94
0.00
1430.00
Lợi nhuận
-18.65 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 11:43:44
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1465.97
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-18.65 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1469.94
Chốt lời
1430.00