Chế độ demo
Bán
0.02
07.08.2019 13:31:45
1488.24
1495.73
0.00
1470.00
Lợi nhuận
-12.10 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 13:31:45
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1488.24
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-12.10 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1495.73
Chốt lời
1470.00
Bán
0.01
01.08.2019 21:15:25
1439.16
1495.73
0.00
1410.00
Lợi nhuận
-54.97 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 21:15:25
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1439.16
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-54.97 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1495.73
Chốt lời
1410.00
Mua
0.01
01.08.2019 17:05:28
1.09920
1.09308
0.00000
1.10000
Lợi nhuận
-5.97 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 17:05:28
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.09920
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.97 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.09308
Chốt lời
1.10000
Mua
0.01
12.07.2019 19:28:19
1.10900
1.09308
0.00000
1.11500
Lợi nhuận
-15.66 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
12.07.2019 19:28:19
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.10900
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-15.66 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.09308
Chốt lời
1.11500
Mua
0.01
30.05.2019 00:29:48
1.12199
1.09308
0.00000
1.13500
Lợi nhuận
-28.39 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
30.05.2019 00:29:48
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.12199
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-28.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.09308
Chốt lời
1.13500
Mua
0.01
14.05.2019 23:32:40
1.13065
1.09308
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-37.08 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2019 23:32:40
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.13065
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-37.08 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.09308
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
09.05.2019 19:24:40
1.13768
1.09308
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-44.16 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2019 19:24:40
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.13768
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-44.16 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.09308
Chốt lời
0.00000