Chế độ demo
Bán
0.05
07.11.2019 21:39:24
1465.60
1464.59
0.00
1430.00
Lợi nhuận
5.45 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 21:39:24
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1465.60
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
5.45 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1464.59
Chốt lời
1430.00