Chế độ demo
Mua
0.02
23.01.2020 17:46:40
1.07095
1.06087
0.00000
1.07911
Lợi nhuận
-20.61 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 17:46:40
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.07095
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-20.61 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.06087
Chốt lời
1.07911
Mua
0.03
23.01.2020 09:28:36
1.07383
1.06087
0.00000
1.07911
Lợi nhuận
-39.74 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 09:28:36
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.07383
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-39.74 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.06087
Chốt lời
1.07911
Mua
0.04
16.01.2020 14:56:23
1.07448
1.06087
0.00000
1.07911
Lợi nhuận
-55.65 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 14:56:23
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.07448
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-55.65 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.06087
Chốt lời
1.07911
Mua
0.05
16.01.2020 14:53:18
1.07441
1.06087
0.00000
1.07911
Lợi nhuận
-69.21 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 14:53:18
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.07441
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-69.21 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.06087
Chốt lời
1.07911
Mua
0.04
07.01.2020 19:36:32
1.08157
1.06087
0.00000
1.07911
Lợi nhuận
-84.64 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 19:36:32
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.08157
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-84.64 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.06087
Chốt lời
1.07911
Mua
0.03
31.12.2019 05:09:29
1.08489
1.06087
0.00000
1.07911
Lợi nhuận
-73.66 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
31.12.2019 05:09:29
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.08489
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-73.66 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.06087
Chốt lời
1.07911
Mua
0.02
19.12.2019 17:16:37
1.08811
1.06087
0.00000
1.07911
Lợi nhuận
-55.70 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
19.12.2019 17:16:37
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.08811
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-55.70 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.06087
Chốt lời
1.07911