Chế độ demo
Mua
1
18.12.2019 18:26:15
146.93
141.95
80.00
170.00
Lợi nhuận
-5.23 USD
#DIS
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2019 18:26:15
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
146.93
Dừng lỗ
80.00
Lợi nhuận
-5.23 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
141.95
Chốt lời
170.00