Chế độ demo
Bán
0.03
21.10.2019 20:06:07
0.63968
0.64239
0.64700
0.62950
Lợi nhuận
-8.41 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2019 20:06:07
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.63968
Dừng lỗ
0.64700
Lợi nhuận
-8.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.64239
Chốt lời
0.62950
Bán
0.03
21.10.2019 14:02:24
0.68752
0.68549
0.69150
0.67750
Lợi nhuận
5.75 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2019 14:02:24
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68752
Dừng lỗ
0.69150
Lợi nhuận
5.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.68549
Chốt lời
0.67750