Chế độ demo
Bán
0.03
21.10.2019 20:06:07
0.63968
0.64300
0.64700
0.62950
Lợi nhuận
-10.25 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2019 20:06:07
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.63968
Dừng lỗ
0.64700
Lợi nhuận
-10.25 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.64300
Chốt lời
0.62950
Bán
0.03
21.10.2019 16:34:52
69.468
69.849
70.000
68.500
Lợi nhuận
-11.35 USD
NZDJPY
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2019 16:34:52
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
69.468
Dừng lỗ
70.000
Lợi nhuận
-11.35 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
69.849
Chốt lời
68.500
Bán
0.03
21.10.2019 16:22:51
0.90133
0.89962
0.90550
0.89360
Lợi nhuận
3.15 USD
AUDCAD
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2019 16:22:51
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.90133
Dừng lỗ
0.90550
Lợi nhuận
3.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.89962
Chốt lời
0.89360
Bán
0.03
21.10.2019 14:02:24
0.68752
0.68771
0.69150
0.67750
Lợi nhuận
-0.89 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2019 14:02:24
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68752
Dừng lỗ
0.69150
Lợi nhuận
-0.89 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.68771
Chốt lời
0.67750
Mua
0.03
21.10.2019 12:15:05
74.674
74.705
74.050
75.350
Lợi nhuận
0.33 USD
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2019 12:15:05
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
74.674
Dừng lỗ
74.050
Lợi nhuận
0.33 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
74.705
Chốt lời
75.350
Mua
0.03
21.10.2019 12:15:03
1.29760
1.29843
1.28600
1.32000
Lợi nhuận
1.83 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2019 12:15:03
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.29760
Dừng lỗ
1.28600
Lợi nhuận
1.83 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.29843
Chốt lời
1.32000
Bán
0.03
18.10.2019 20:04:24
1.31242
1.30813
1.31750
1.30250
Lợi nhuận
9.38 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
18.10.2019 20:04:24
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.31242
Dừng lỗ
1.31750
Lợi nhuận
9.38 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.30813
Chốt lời
1.30250
Bán
0.03
18.10.2019 20:04:20
108.471
108.630
109.100
106.800
Lợi nhuận
-5.43 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
18.10.2019 20:04:20
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.471
Dừng lỗ
109.100
Lợi nhuận
-5.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
108.630
Chốt lời
106.800