Chế độ demo
Bán
0.01
13.12.2019 19:06:21
1475.37
1476.08
1488.00
1450.00
Lợi nhuận
-0.87 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 19:06:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1475.37
Dừng lỗ
1488.00
Lợi nhuận
-0.87 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1476.08
Chốt lời
1450.00
Mua
0.01
10.12.2019 18:31:18
0.98524
0.98343
0.97800
1.00100
Lợi nhuận
-1.53 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2019 18:31:18
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.98524
Dừng lỗ
0.97800
Lợi nhuận
-1.53 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.98343
Chốt lời
1.00100
Bán
0.01
10.12.2019 15:55:44
0.65458
0.66068
0.66400
0.64050
Lợi nhuận
-6.19 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2019 15:55:44
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.65458
Dừng lỗ
0.66400
Lợi nhuận
-6.19 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.66068
Chốt lời
0.64050
Bán
0.01
04.12.2019 11:55:34
0.65069
0.66068
0.66400
0.64050
Lợi nhuận
-10.07 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 11:55:34
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.65069
Dừng lỗ
0.66400
Lợi nhuận
-10.07 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.66068
Chốt lời
0.64050