Chế độ demo
Bán
0.01
20.09.2019 17:57:19
1.99568
1.99391
2.00941
1.96709
Lợi nhuận
0.93 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 17:57:19
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.99568
Dừng lỗ
2.00941
Lợi nhuận
0.93 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.99391
Chốt lời
1.96709
Bán
0.01
20.09.2019 17:56:26
1.84470
1.84484
1.86403
1.78809
Lợi nhuận
-0.27 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 17:56:26
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.84470
Dừng lỗ
1.86403
Lợi nhuận
-0.27 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.84484
Chốt lời
1.78809
Mua
0.02
20.09.2019 17:03:20
0.88317
0.88291
0.87605
0.90682
Lợi nhuận
-1.14 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 17:03:20
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.88317
Dừng lỗ
0.87605
Lợi nhuận
-1.14 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.88291
Chốt lời
0.90682
Mua
0.03
20.09.2019 16:56:33
0.62641
0.62590
0.62143
0.64291
Lợi nhuận
-1.96 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 16:56:33
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.62641
Dừng lỗ
0.62143
Lợi nhuận
-1.96 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.62590
Chốt lời
0.64291
Bán
0.01
20.09.2019 08:21:35
1.25618
1.24841
1.27188
1.20086
Lợi nhuận
7.68 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 08:21:35
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.25618
Dừng lỗ
1.27188
Lợi nhuận
7.68 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24841
Chốt lời
1.20086
Bán tại
0.01
20.09.2019 01:02:03
81.956
81.096
82.780
79.828
Lợi nhuận
0.00 USD
CADJPY
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 01:02:03
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
81.956
Dừng lỗ
82.780
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
81.096
Chốt lời
79.828
Bán tại
0.02
18.09.2019 06:34:51
1.10831
1.10158
1.11455
1.09967
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 06:34:51
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.10831
Dừng lỗ
1.11455
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.10158
Chốt lời
1.09967
Bán
0.02
16.09.2019 07:36:02
134.406
134.252
136.735
130.930
Lợi nhuận
1.47 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 07:36:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
134.406
Dừng lỗ
136.735
Lợi nhuận
1.47 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
134.252
Chốt lời
130.930
Bán
0.01
13.09.2019 09:47:54
1.22339
1.23684
1.25339
1.21439
Lợi nhuận
-14.33 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 09:47:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.22339
Dừng lỗ
1.25339
Lợi nhuận
-14.33 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.23684
Chốt lời
1.21439
Mua
0.01
13.09.2019 09:43:34
0.89538
0.88291
0.86538
0.90065
Lợi nhuận
-16.14 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 09:43:34
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.89538
Dừng lỗ
0.86538
Lợi nhuận
-16.14 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.88291
Chốt lời
0.90065
Bán
0.01
13.09.2019 09:05:49
1.23586
1.24841
1.26586
1.22485
Lợi nhuận
-12.58 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 09:05:49
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.23586
Dừng lỗ
1.26586
Lợi nhuận
-12.58 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24841
Chốt lời
1.22485
Mua
0.01
13.09.2019 07:36:49
0.89621
0.88291
0.86621
0.90065
Lợi nhuận
-17.18 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 07:36:49
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.89621
Dừng lỗ
0.86621
Lợi nhuận
-17.18 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.88291
Chốt lời
0.90065
Bán
0.01
13.09.2019 07:06:28
133.528
134.252
136.528
133.378
Lợi nhuận
-7.49 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 07:06:28
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
133.528
Dừng lỗ
136.528
Lợi nhuận
-7.49 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
134.252
Chốt lời
133.378
Bán
0.01
13.09.2019 07:03:49
1.23437
1.24841
1.26437
1.22485
Lợi nhuận
-14.07 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 07:03:49
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.23437
Dừng lỗ
1.26437
Lợi nhuận
-14.07 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24841
Chốt lời
1.22485
Bán
0.01
13.09.2019 06:46:55
1.22192
1.23684
1.25192
1.21439
Lợi nhuận
-15.82 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 06:46:55
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.22192
Dừng lỗ
1.25192
Lợi nhuận
-15.82 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.23684
Chốt lời
1.21439
Mua tại
0.02
13.09.2019 06:19:23
71.942
72.798
69.778
76.597
Lợi nhuận
0.00 USD
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 06:19:23
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
71.942
Dừng lỗ
69.778
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
72.798
Chốt lời
76.597
Bán tại
0.02
13.09.2019 03:28:57
108.631
107.569
109.557
106.608
Lợi nhuận
0.00 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 03:28:57
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
108.631
Dừng lỗ
109.557
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
107.569
Chốt lời
106.608
Bán
0.02
12.09.2019 17:10:56
107.975
107.577
108.901
105.936
Lợi nhuận
4.95 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 17:10:56
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
107.975
Dừng lỗ
108.901
Lợi nhuận
4.95 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
107.577
Chốt lời
105.936
Bán
0.02
10.09.2019 03:33:31
0.99233
0.99106
0.99917
0.97929
Lợi nhuận
-1.16 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 03:33:31
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.99233
Dừng lỗ
0.99917
Lợi nhuận
-1.16 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.99106
Chốt lời
0.97929
Mua tại
0.01
09.09.2019 06:42:34
1.22144
1.24841
1.21486
1.25210
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 06:42:34
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
1.22144
Dừng lỗ
1.21486
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24841
Chốt lời
1.25210
Bán
0.01
04.09.2019 23:40:31
0.98122
0.99106
1.01122
0.97702
Lợi nhuận
-12.66 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 23:40:31
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.98122
Dừng lỗ
1.01122
Lợi nhuận
-12.66 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.99106
Chốt lời
0.97702
Bán
0.02
04.09.2019 21:20:04
117.323
118.542
120.323
116.245
Lợi nhuận
-23.48 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 21:20:04
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
117.323
Dừng lỗ
120.323
Lợi nhuận
-23.48 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
118.542
Chốt lời
116.245
Mua
0.01
04.09.2019 09:12:52
0.90587
0.88291
0.87587
0.90065
Lợi nhuận
-29.75 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 09:12:52
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.90587
Dừng lỗ
0.87587
Lợi nhuận
-29.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.88291
Chốt lời
0.90065
Bán
0.01
04.09.2019 09:10:58
79.673
81.116
82.673
79.523
Lợi nhuận
-14.75 USD
CADJPY
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 09:10:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
79.673
Dừng lỗ
82.673
Lợi nhuận
-14.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
81.116
Chốt lời
79.523
Bán
0.01
28.08.2019 22:37:49
71.528
72.798
74.528
71.378
Lợi nhuận
-14.59 USD
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
28.08.2019 22:37:49
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
71.528
Dừng lỗ
74.528
Lợi nhuận
-14.59 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
72.798
Chốt lời
71.378
Mua
0.01
26.08.2019 20:09:56
1.10989
1.10158
1.07989
1.11310
Lợi nhuận
-12.93 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2019 20:09:56
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.10989
Dừng lỗ
1.07989
Lợi nhuận
-12.93 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10158
Chốt lời
1.11310
Bán
0.01
26.08.2019 20:09:56
0.98069
0.99106
1.01069
0.97702
Lợi nhuận
-14.44 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2019 20:09:56
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.98069
Dừng lỗ
1.01069
Lợi nhuận
-14.44 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.99106
Chốt lời
0.97702
Mua
0.01
26.08.2019 09:58:08
1.11331
1.10158
1.08331
1.11310
Lợi nhuận
-16.35 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2019 09:58:08
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.11331
Dừng lỗ
1.08331
Lợi nhuận
-16.35 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10158
Chốt lời
1.11310
Bán
0.01
26.08.2019 03:05:37
0.97365
0.99106
1.00365
0.97702
Lợi nhuận
-21.55 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2019 03:05:37
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.97365
Dừng lỗ
1.00365
Lợi nhuận
-21.55 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.99106
Chốt lời
0.97702