Chế độ demo
Bán
0.01
10.05.2021 13:39:01
1838.21
1835.99
0.00
0.00
Lợi nhuận
2.22 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 13:39:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1838.21
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
2.22 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1835.99
Chốt lời
0.00
Bán
0.01
07.05.2021 20:44:17
1829.68
1835.99
0.00
0.00
Lợi nhuận
-6.31 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 20:44:17
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1829.68
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-6.31 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1835.99
Chốt lời
0.00
Sao chép
45.70 USD
14.09.2020 15:22:48
24.67%
249.92%
0.00
0.00
Lợi nhuận
18.23 USD
GPSrobot
Ngày và giờ mở cửa
14.09.2020 15:22:48
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
18.23 USD
Khối lượng giao dịch
45.70 USD
Chốt lời
0.00