Chế độ demo
Mua
0.02
01.07.2020 18:10:19
1763.60
1785.54
0.00
0.00
Lợi nhuận
43.88 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 18:10:19
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1763.60
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
43.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1785.54
Chốt lời
0.00
Mua
0.02
01.07.2020 16:56:08
1766.78
1785.54
0.00
0.00
Lợi nhuận
37.52 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 16:56:08
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1766.78
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
37.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1785.54
Chốt lời
0.00
Mua
0.02
01.07.2020 16:49:58
1773.13
1785.54
0.00
0.00
Lợi nhuận
24.82 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 16:49:58
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1773.13
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
24.82 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1785.54
Chốt lời
0.00
Mua
0.02
01.07.2020 16:49:30
1773.30
1785.54
0.00
0.00
Lợi nhuận
24.48 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 16:49:30
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1773.30
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
24.48 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1785.54
Chốt lời
0.00
Mua
0.01
01.07.2020 16:06:48
1775.64
1785.54
0.00
0.00
Lợi nhuận
9.90 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 16:06:48
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1775.64
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
9.90 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1785.54
Chốt lời
0.00
Bán
0.01
01.07.2020 16:06:29
133.513
134.177
0.000
0.000
Lợi nhuận
-6.18 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 16:06:29
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
133.513
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-6.18 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
134.177
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
01.07.2020 16:06:07
1.68585
1.69267
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-5.03 USD
GBPCAD
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 16:06:07
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.68585
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.03 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.69267
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
01.07.2020 14:47:06
1.52182
1.53206
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
15.12 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 14:47:06
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.52182
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
15.12 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.53206
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
01.07.2020 14:22:25
1.52148
1.53206
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
15.63 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 14:22:25
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.52148
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
15.63 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.53206
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
01.07.2020 14:20:04
1.52099
1.53263
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-17.19 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 14:20:04
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.52099
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-17.19 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.53263
Chốt lời
0.00000
Sao chép
110.34 USD
01.07.2020 02:32:12
7064.97%
12999.62%
0.00
0.00
Lợi nhuận
87.88 USD
EXPproject
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 02:32:12
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
87.88 USD
Khối lượng giao dịch
110.34 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
108.22 USD
01.07.2020 01:54:28
46.39%
63.12%
0.00
0.00
Lợi nhuận
15.13 USD
SFT
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 01:54:28
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
15.13 USD
Khối lượng giao dịch
108.22 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
10.49 USD
27.06.2020 03:26:14
10.85%
26.37%
0.00
0.00
Lợi nhuận
0.67 USD
juggernautFX
Ngày và giờ mở cửa
27.06.2020 03:26:14
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
0.67 USD
Khối lượng giao dịch
10.49 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
126.52 USD
26.06.2020 17:54:05
209.55%
281.17%
0.00
0.00
Lợi nhuận
35.82 USD
suterafx
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 17:54:05
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
35.82 USD
Khối lượng giao dịch
126.52 USD
Chốt lời
0.00
Mua
0.01
26.06.2020 16:56:58
1751.11
1785.54
0.00
0.00
Lợi nhuận
34.43 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 16:56:58
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1751.11
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
34.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1785.54
Chốt lời
0.00
Mua
0.01
26.06.2020 09:29:57
1760.92
1785.54
0.00
0.00
Lợi nhuận
24.62 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 09:29:57
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1760.92
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
24.62 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1785.54
Chốt lời
0.00
Mua tại
0.01
25.06.2020 08:12:09
1730.00
1786.21
0.00
0.00
Lợi nhuận
0.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2020 08:12:09
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
1730.00
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1786.21
Chốt lời
0.00
Sao chép
99.27 USD
25.06.2020 07:24:30
2048.88%
1391.86%
0.00
0.00
Lợi nhuận
37.24 USD
BuIgar
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2020 07:24:30
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
37.24 USD
Khối lượng giao dịch
99.27 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
9.62 USD
25.06.2020 07:23:57
4.47%
-49.42%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-10.36 USD
NurHas
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2020 07:23:57
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-10.36 USD
Khối lượng giao dịch
9.62 USD
Chốt lời
0.00
Mua
0.01
23.06.2020 17:02:57
120.453
121.444
0.000
0.000
Lợi nhuận
9.24 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 17:02:57
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
120.453
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
9.24 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
121.444
Chốt lời
0.000
Sao chép
11.43 USD
22.06.2020 09:38:52
175.32%
186.64%
0.00
0.00
Lợi nhuận
1.74 USD
PetikJagung
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 09:38:52
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
1.74 USD
Khối lượng giao dịch
11.43 USD
Chốt lời
0.00
Mua
0.02
19.06.2020 18:22:06
119.705
121.444
0.000
0.000
Lợi nhuận
32.40 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 18:22:06
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
119.705
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
32.40 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
121.444
Chốt lời
0.000
Bán
0.09
19.06.2020 18:17:25
1741.54
1786.21
0.00
1730.00
Lợi nhuận
-402.03 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 18:17:25
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1741.54
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-402.03 USD
Khối lượng giao dịch
0.09
Giá hiện tại
1786.21
Chốt lời
1730.00
Bán
0.07
19.06.2020 17:43:55
1739.41
1786.21
0.00
1730.00
Lợi nhuận
-327.60 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 17:43:55
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1739.41
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-327.60 USD
Khối lượng giao dịch
0.07
Giá hiện tại
1786.21
Chốt lời
1730.00
Bán
0.05
19.06.2020 17:17:03
1736.62
1786.21
0.00
1730.00
Lợi nhuận
-247.95 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 17:17:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1736.62
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-247.95 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1786.21
Chốt lời
1730.00
Bán
0.05
19.06.2020 17:10:05
1734.97
1786.21
0.00
1730.00
Lợi nhuận
-256.20 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 17:10:05
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1734.97
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-256.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1786.21
Chốt lời
1730.00
Bán
0.02
19.06.2020 17:05:48
1734.37
1786.21
0.00
1730.00
Lợi nhuận
-103.68 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 17:05:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1734.37
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-103.68 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1786.21
Chốt lời
1730.00
Bán
0.04
19.06.2020 15:25:02
1734.54
1786.21
0.00
1730.00
Lợi nhuận
-206.68 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 15:25:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1734.54
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-206.68 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1786.21
Chốt lời
1730.00
Bán
0.04
19.06.2020 14:45:03
1732.15
1786.21
0.00
1730.00
Lợi nhuận
-216.24 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 14:45:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1732.15
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-216.24 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1786.21
Chốt lời
1730.00
Bán
0.04
19.06.2020 09:37:06
1729.75
1786.21
0.00
1730.00
Lợi nhuận
-225.84 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 09:37:06
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1729.75
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-225.84 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1786.21
Chốt lời
1730.00
Bán
0.02
19.06.2020 05:05:02
1725.20
1786.21
0.00
1730.00
Lợi nhuận
-122.02 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 05:05:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1725.20
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-122.02 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1786.21
Chốt lời
1730.00
Bán
0.02
19.06.2020 02:35:06
1722.57
1786.21
0.00
1730.00
Lợi nhuận
-127.28 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 02:35:06
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1722.57
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-127.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1786.21
Chốt lời
1730.00
Mua
0.01
18.06.2020 16:23:44
119.863
121.444
0.000
122.400
Lợi nhuận
14.73 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 16:23:44
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
119.863
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
14.73 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
121.444
Chốt lời
122.400
Mua
0.02
18.06.2020 12:38:19
120.411
121.444
0.000
122.400
Lợi nhuận
19.25 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 12:38:19
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
120.411
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
19.25 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
121.444
Chốt lời
122.400
Sao chép
9.52 USD
17.06.2020 08:48:47
132.14%
141.02%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.43 USD
Farhanfx
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 08:48:47
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.43 USD
Khối lượng giao dịch
9.52 USD
Chốt lời
0.00
Mua
0.02
17.06.2020 02:26:13
135.060
134.112
0.000
135.200
Lợi nhuận
-17.67 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 02:26:13
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
135.060
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-17.67 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
134.112
Chốt lời
135.200
Mua
0.01
16.06.2020 18:46:53
1.70753
1.69214
0.00000
1.71000
Lợi nhuận
-11.37 USD
GBPCAD
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 18:46:53
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.70753
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-11.37 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.69214
Chốt lời
1.71000
Mua
0.01
16.06.2020 17:13:23
1.70861
1.69214
0.00000
1.71000
Lợi nhuận
-12.16 USD
GBPCAD
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 17:13:23
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.70861
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-12.16 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.69214
Chốt lời
1.71000
Mua
0.01
12.06.2020 22:23:41
120.745
121.444
0.000
122.400
Lợi nhuận
6.52 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2020 22:23:41
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
120.745
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
6.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
121.444
Chốt lời
122.400
Bán
0.01
09.06.2020 21:41:38
1.51902
1.53263
0.00000
1.51200
Lợi nhuận
-10.05 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
09.06.2020 21:41:38
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.51902
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-10.05 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.53263
Chốt lời
1.51200
Bán
0.01
08.06.2020 15:44:00
1.51399
1.53263
0.00000
1.51200
Lợi nhuận
-13.76 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
08.06.2020 15:44:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.51399
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-13.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.53263
Chốt lời
1.51200
Bán
0.01
08.06.2020 13:42:08
1.51061
1.53263
0.00000
1.51200
Lợi nhuận
-16.26 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
08.06.2020 13:42:08
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.51061
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-16.26 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.53263
Chốt lời
1.51200
Sao chép
0.00 USD
07.06.2020 14:31:04
0.00%
-99.33%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-99.54 USD
II
Ira24
Ngày và giờ mở cửa
07.06.2020 14:31:04
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-99.54 USD
Khối lượng giao dịch
0.00 USD
Chốt lời
0.00
Bán
0.01
02.06.2020 04:19:01
1.50850
1.53263
0.00000
1.51200
Lợi nhuận
-17.82 USD
EURCAD
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 04:19:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.50850
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-17.82 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.53263
Chốt lời
1.51200
Bán
0.01
29.05.2020 17:58:03
119.828
121.470
0.000
117.528
Lợi nhuận
-15.30 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2020 17:58:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
119.828
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-15.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
121.470
Chốt lời
117.528
Bán
0.01
29.05.2020 16:49:13
119.519
121.470
0.000
117.528
Lợi nhuận
-18.18 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2020 16:49:13
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
119.519
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-18.18 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
121.470
Chốt lời
117.528
Bán
0.01
28.05.2020 19:00:03
119.162
121.470
0.000
117.528
Lợi nhuận
-21.50 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 19:00:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
119.162
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-21.50 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
121.470
Chốt lời
117.528
Bán
0.01
27.05.2020 14:30:03
118.812
121.470
0.000
117.528
Lợi nhuận
-24.76 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 14:30:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
118.812
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-24.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
121.470
Chốt lời
117.528
Sao chép
57.79 USD
19.05.2020 02:03:30
29.50%
16.55%
0.00
0.00
Lợi nhuận
23.92 USD
ScalpingTiger
Ngày và giờ mở cửa
19.05.2020 02:03:30
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
23.92 USD
Khối lượng giao dịch
57.79 USD
Chốt lời
0.00
Bán
0.01
18.05.2020 18:48:05
117.141
121.470
0.000
117.528
Lợi nhuận
-40.33 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 18:48:05
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
117.141
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-40.33 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
121.470
Chốt lời
117.528
Bán
0.01
18.05.2020 18:24:01
116.926
121.470
0.000
117.528
Lợi nhuận
-42.33 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 18:24:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
116.926
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-42.33 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
121.470
Chốt lời
117.528
Bán
0.01
18.05.2020 18:20:08
116.764
121.470
0.000
117.528
Lợi nhuận
-43.84 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 18:20:08
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
116.764
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-43.84 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
121.470
Chốt lời
117.528
Bán
0.01
18.05.2020 16:42:03
116.622
121.470
0.000
117.528
Lợi nhuận
-45.16 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 16:42:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
116.622
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-45.16 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
121.470
Chốt lời
117.528