Chế độ demo
Mua
0.05
27.01.2020 18:35:22
108.963
108.874
0.000
0.000
Lợi nhuận
-4.09 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
27.01.2020 18:35:22
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
108.963
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-4.09 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
108.874
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
27.01.2020 18:00:55
0.67597
0.67595
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.02 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.01.2020 18:00:55
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.67597
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.02 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.67595
Chốt lời
0.00000
Mua
0.05
27.01.2020 14:08:54
73.790
73.597
0.000
0.000
Lợi nhuận
-8.86 USD
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
27.01.2020 14:08:54
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
73.790
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-8.86 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
73.597
Chốt lời
0.000
Bán
0.05
27.01.2020 14:08:31
1.31803
1.31884
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-3.07 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
27.01.2020 14:08:31
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.31803
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.07 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.31884
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
24.01.2020 18:49:05
1.31497
1.31884
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-2.93 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
24.01.2020 18:49:05
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.31497
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.93 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.31884
Chốt lời
0.00000
Mua
0.05
24.01.2020 18:43:55
109.360
108.874
0.000
0.000
Lợi nhuận
-22.32 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
24.01.2020 18:43:55
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
109.360
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-22.32 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
108.874
Chốt lời
0.000
Mua
0.05
23.01.2020 16:55:16
75.066
73.597
0.000
0.000
Lợi nhuận
-67.46 USD
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 16:55:16
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
75.066
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-67.46 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
73.597
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
22.01.2020 09:20:46
0.84898
0.84371
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-6.88 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 09:20:46
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.84898
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.84371
Chốt lời
0.00000
Bán tại
0.05
13.01.2020 07:21:34
76.500
73.597
0.000
0.000
Lợi nhuận
0.00 USD
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.01.2020 07:21:34
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
76.500
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
73.597
Chốt lời
0.000
Bán
0.05
08.01.2020 14:04:06
108.709
108.895
0.000
0.000
Lợi nhuận
-8.54 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 14:04:06
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.709
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-8.54 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
108.895
Chốt lời
0.000
Bán
0.05
08.01.2020 09:17:34
108.404
108.895
0.000
0.000
Lợi nhuận
-22.54 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 09:17:34
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.404
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-22.54 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
108.895
Chốt lời
0.000
Sao chép
4.44 USD
26.11.2019 15:29:24
146.84%
-98.79%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-60.25 USD
GnikAzam
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2019 15:29:24
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-60.25 USD
Khối lượng giao dịch
4.44 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
88.89 USD
11.11.2019 07:47:06
6.05%
51.22%
0.00
0.00
Lợi nhuận
53.00 USD
Ohlc32
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 07:47:06
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
53.00 USD
Khối lượng giao dịch
88.89 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
138.14 USD
27.09.2019 04:11:24
7.05%
39.51%
0.00
0.00
Lợi nhuận
49.95 USD
RGB
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2019 04:11:24
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
49.95 USD
Khối lượng giao dịch
138.14 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
138.41 USD
11.09.2019 06:33:40
277.12%
473.29%
0.00
0.00
Lợi nhuận
227.67 USD
bkhe31
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 06:33:40
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
227.67 USD
Khối lượng giao dịch
138.41 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
82.63 USD
21.10.2018 17:45:51
85.54%
-90.65%
0.00
0.00
Lợi nhuận
364.35 USD
MoneSTER_KSM
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2018 17:45:51
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
364.35 USD
Khối lượng giao dịch
82.63 USD
Chốt lời
0.00