Chế độ demo
Bán
0.01
18.11.2019 18:05:08
108.532
108.553
0.000
108.512
Lợi nhuận
-0.29 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2019 18:05:08
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.532
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.29 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
108.553
Chốt lời
108.512
Bán
0.01
18.11.2019 18:00:05
1.32138
1.32184
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.45 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2019 18:00:05
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.32138
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.45 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.32184
Chốt lời
0.00000
Bán
0.05
18.11.2019 18:00:01
1.10806
1.10830
0.00000
1.10699
Lợi nhuận
-1.70 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2019 18:00:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.10806
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.70 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.10830
Chốt lời
1.10699
Bán
0.03
18.11.2019 17:30:07
1.10708
1.10830
0.00000
1.10699
Lợi nhuận
-3.96 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2019 17:30:07
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.10708
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.96 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.10830
Chốt lời
1.10699
Bán
0.02
18.11.2019 16:45:04
1.10647
1.10830
0.00000
1.10699
Lợi nhuận
-3.86 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2019 16:45:04
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.10647
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.86 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.10830
Chốt lời
1.10699
Bán
0.01
18.11.2019 16:30:00
1.10616
1.10830
0.00000
1.10699
Lợi nhuận
-2.24 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2019 16:30:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.10616
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.24 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10830
Chốt lời
1.10699
Bán
0.01
18.11.2019 15:30:11
1.10567
1.10830
0.00000
1.10699
Lợi nhuận
-2.73 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2019 15:30:11
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.10567
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.73 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10830
Chốt lời
1.10699
Bán
0.35
18.11.2019 12:07:48
1.90500
1.90297
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
41.41 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2019 12:07:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.90500
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
41.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.35
Giá hiện tại
1.90297
Chốt lời
0.00000
Bán
0.05
18.11.2019 05:14:19
1.70874
1.71365
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-19.57 USD
GBPCAD
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2019 05:14:19
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.70874
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-19.57 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.71365
Chốt lời
0.00000
Bán tại
0.35
15.11.2019 12:55:19
1.08500
1.06451
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2019 12:55:19
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.08500
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.35
Giá hiện tại
1.06451
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
13.11.2019 17:54:44
1.87969
1.90297
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-16.06 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 17:54:44
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.87969
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-16.06 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.90297
Chốt lời
0.00000
Bán
0.26
13.11.2019 12:00:24
1.88255
1.90297
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-366.90 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 12:00:24
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.88255
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-366.90 USD
Khối lượng giao dịch
0.26
Giá hiện tại
1.90297
Chốt lời
0.00000
Bán
0.16
13.11.2019 05:34:20
1.87910
1.90297
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-263.39 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 05:34:20
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.87910
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-263.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.16
Giá hiện tại
1.90297
Chốt lời
0.00000
Bán
0.1
13.11.2019 05:34:18
1.87911
1.90297
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-164.55 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 05:34:18
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.87911
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-164.55 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.90297
Chốt lời
0.00000
Bán
0.06
13.11.2019 05:34:15
1.87909
1.90297
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-98.81 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 05:34:15
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.87909
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-98.81 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
1.90297
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
13.11.2019 05:34:14
1.87913
1.90297
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-65.77 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 05:34:14
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.87913
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-65.77 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.90297
Chốt lời
0.00000
Bán
0.03
13.11.2019 05:34:13
1.87913
1.90297
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-49.33 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 05:34:13
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.87913
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-49.33 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.90297
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
13.11.2019 05:34:11
1.87913
1.90297
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-32.88 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 05:34:11
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.87913
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-32.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.90297
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
13.11.2019 05:34:10
1.87914
1.90297
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-16.44 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 05:34:10
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.87914
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-16.44 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.90297
Chốt lời
0.00000
Mua
0.51
13.11.2019 03:00:16
1.07000
1.06451
0.00000
1.08000
Lợi nhuận
-189.39 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 03:00:16
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.07000
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-189.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.51
Giá hiện tại
1.06451
Chốt lời
1.08000
Mua
0.51
13.11.2019 03:00:05
1.07550
1.06451
0.00000
1.08000
Lợi nhuận
-368.90 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 03:00:05
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.07550
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-368.90 USD
Khối lượng giao dịch
0.51
Giá hiện tại
1.06451
Chốt lời
1.08000
Sao chép
54.30 USD
11.11.2019 07:47:06
6.05%
11.01%
0.00
0.00
Lợi nhuận
5.31 USD
Ohlc32
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 07:47:06
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
5.31 USD
Khối lượng giao dịch
54.30 USD
Chốt lời
0.00
Mua
0.05
07.11.2019 17:29:56
1480.00
1472.71
0.00
1505.00
Lợi nhuận
-37.45 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 17:29:56
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1480.00
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-37.45 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1472.71
Chốt lời
1505.00
Mua
0.11
05.11.2019 15:47:32
1495.00
1472.71
0.00
1510.00
Lợi nhuận
-247.39 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 15:47:32
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1495.00
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-247.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.11
Giá hiện tại
1472.71
Chốt lời
1510.00
Mua
0.11
05.11.2019 14:56:27
1499.96
1472.71
0.00
1510.00
Lợi nhuận
-301.95 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 14:56:27
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1499.96
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-301.95 USD
Khối lượng giao dịch
0.11
Giá hiện tại
1472.71
Chốt lời
1510.00
Mua tại
0.03
01.11.2019 18:00:02
1.11784
1.10830
1.10784
1.21784
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.11.2019 18:00:02
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
1.11784
Dừng lỗ
1.10784
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.10830
Chốt lời
1.21784
Mua
0.31
17.10.2019 13:46:15
2.03564
2.02569
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-203.59 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
17.10.2019 13:46:15
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
2.03564
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-203.59 USD
Khối lượng giao dịch
0.31
Giá hiện tại
2.02569
Chốt lời
0.00000
Mua
0.33
16.10.2019 18:15:36
2.04418
2.02569
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-397.07 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2019 18:15:36
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
2.04418
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-397.07 USD
Khối lượng giao dịch
0.33
Giá hiện tại
2.02569
Chốt lời
0.00000
Mua tại
0.51
15.10.2019 02:51:04
1.93300
2.02580
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 02:51:04
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
1.93300
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.51
Giá hiện tại
2.02580
Chốt lời
0.00000
Bán
0.12
11.10.2019 02:38:05
1.96465
2.02580
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-472.01 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 02:38:05
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.96465
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-472.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.12
Giá hiện tại
2.02580
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
11.10.2019 02:37:27
1.96475
2.02580
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-78.54 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 02:37:27
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.96475
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-78.54 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
2.02580
Chốt lời
0.00000
Bán
0.11
10.10.2019 17:44:39
1.94403
2.02580
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-577.83 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 17:44:39
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.94403
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-577.83 USD
Khối lượng giao dịch
0.11
Giá hiện tại
2.02580
Chốt lời
0.00000
Sao chép
32.45 USD
02.10.2019 03:09:41
196.66%
220.70%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-46.16 USD
SQD_Trainer
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 03:09:41
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-46.16 USD
Khối lượng giao dịch
32.45 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
123.24 USD
27.09.2019 04:11:24
7.05%
39.49%
0.00
0.00
Lợi nhuận
28.91 USD
RGB
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2019 04:11:24
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
28.91 USD
Khối lượng giao dịch
123.24 USD
Chốt lời
0.00
Bán
0.36
13.09.2019 11:42:05
1.94241
2.02580
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1 928.41 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 11:42:05
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.94241
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1 928.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.36
Giá hiện tại
2.02580
Chốt lời
0.00000
Bán
0.29
13.09.2019 11:04:09
1.93967
2.02580
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1 604.30 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 11:04:09
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.93967
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1 604.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.29
Giá hiện tại
2.02580
Chốt lời
0.00000
Bán
0.22
13.09.2019 10:09:53
1.93686
2.02580
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1 256.62 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 10:09:53
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.93686
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1 256.62 USD
Khối lượng giao dịch
0.22
Giá hiện tại
2.02580
Chốt lời
0.00000
Bán
0.22
13.09.2019 10:00:54
1.93610
2.02580
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1 267.32 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 10:00:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.93610
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1 267.32 USD
Khối lượng giao dịch
0.22
Giá hiện tại
2.02580
Chốt lời
0.00000
Sao chép
189.35 USD
11.09.2019 06:33:40
277.12%
653.19%
0.00
0.00
Lợi nhuận
143.21 USD
bkhe31
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 06:33:40
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
143.21 USD
Khối lượng giao dịch
189.35 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
375.79 USD
21.10.2018 17:45:51
85.54%
877.77%
0.00
0.00
Lợi nhuận
643.00 USD
MoneSTER_KSM
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2018 17:45:51
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
643.00 USD
Khối lượng giao dịch
375.79 USD
Chốt lời
0.00