Chế độ demo
Bán
0.01
24.02.2021 02:55:01
105.391
106.883
0.000
105.191
Lợi nhuận
-0.14 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2021 02:55:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
105.391
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.14 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
106.883
Chốt lời
105.191
Bán
2.56
23.02.2021 18:16:08
1.09571
1.10078
0.00000
1.09052
Lợi nhuận
-14.16 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2021 18:16:08
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.09571
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-14.16 USD
Khối lượng giao dịch
2.56
Giá hiện tại
1.10078
Chốt lời
1.09052
Bán
1.28
23.02.2021 11:29:33
1.09370
1.10078
0.00000
1.09052
Lợi nhuận
-9.89 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2021 11:29:33
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.09370
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-9.89 USD
Khối lượng giao dịch
1.28
Giá hiện tại
1.10078
Chốt lời
1.09052
Bán
0.64
23.02.2021 10:14:52
1.09166
1.10078
0.00000
1.09052
Lợi nhuận
-6.37 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2021 10:14:52
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.09166
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.37 USD
Khối lượng giao dịch
0.64
Giá hiện tại
1.10078
Chốt lời
1.09052
Mua
0.12
23.02.2021 09:30:23
1810.54
1721.19
0.00
1815.00
Lợi nhuận
-10.72 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2021 09:30:23
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1810.54
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-10.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.12
Giá hiện tại
1721.19
Chốt lời
1815.00
Mua
0.12
23.02.2021 09:30:06
1810.63
1721.19
0.00
1815.00
Lợi nhuận
-10.73 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2021 09:30:06
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1810.63
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-10.73 USD
Khối lượng giao dịch
0.12
Giá hiện tại
1721.19
Chốt lời
1815.00
Mua
0.12
23.02.2021 09:29:52
1810.88
1721.19
0.00
1815.00
Lợi nhuận
-10.76 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2021 09:29:52
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1810.88
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-10.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.12
Giá hiện tại
1721.19
Chốt lời
1815.00
Mua
0.12
23.02.2021 09:29:41
1810.95
1721.19
0.00
1815.00
Lợi nhuận
-10.77 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2021 09:29:41
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1810.95
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-10.77 USD
Khối lượng giao dịch
0.12
Giá hiện tại
1721.19
Chốt lời
1815.00
Mua
0.12
23.02.2021 09:29:29
1810.81
1721.19
0.00
1815.00
Lợi nhuận
-10.75 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2021 09:29:29
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1810.81
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-10.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.12
Giá hiện tại
1721.19
Chốt lời
1815.00
Mua
0.12
23.02.2021 09:29:15
1810.66
1721.19
0.00
1815.00
Lợi nhuận
-10.74 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2021 09:29:15
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1810.66
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-10.74 USD
Khối lượng giao dịch
0.12
Giá hiện tại
1721.19
Chốt lời
1815.00
Mua
0.03
22.02.2021 16:56:32
1.53734
1.54971
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.29 USD
EURAUD
Ngày và giờ mở cửa
22.02.2021 16:56:32
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.53734
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.29 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.54971
Chốt lời
0.00000
Mua
0.03
22.02.2021 16:56:18
117.441
116.592
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.24 USD
CHFJPY
Ngày và giờ mở cửa
22.02.2021 16:56:18
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
117.441
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.24 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
116.592
Chốt lời
0.000
Bán
0.32
22.02.2021 09:59:49
1.08966
1.10078
0.00000
1.09052
Lợi nhuận
-3.88 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
22.02.2021 09:59:49
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.08966
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.32
Giá hiện tại
1.10078
Chốt lời
1.09052
Bán
0.16
22.02.2021 04:13:19
1.08765
1.10078
0.00000
1.09052
Lợi nhuận
-2.29 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
22.02.2021 04:13:19
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.08765
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.29 USD
Khối lượng giao dịch
0.16
Giá hiện tại
1.10078
Chốt lời
1.09052
Bán
0.08
19.02.2021 17:28:37
1.08564
1.10078
0.00000
1.09052
Lợi nhuận
-1.32 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2021 17:28:37
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.08564
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.32 USD
Khối lượng giao dịch
0.08
Giá hiện tại
1.10078
Chốt lời
1.09052
Mua
0.07
19.02.2021 11:38:38
1.55093
1.54971
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.07 USD
EURAUD
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2021 11:38:38
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.55093
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.07 USD
Khối lượng giao dịch
0.07
Giá hiện tại
1.54971
Chốt lời
0.00000
Bán
0.05
19.02.2021 11:30:18
147.585
148.329
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.35 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2021 11:30:18
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
147.585
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.35 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
148.329
Chốt lời
0.000
Mua
0.06
19.02.2021 07:50:07
1.55521
1.54971
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.26 USD
EURAUD
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2021 07:50:07
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.55521
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.26 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
1.54971
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
19.02.2021 06:05:55
1.08364
1.10078
0.00000
1.09052
Lợi nhuận
-0.75 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2021 06:05:55
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.08364
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.10078
Chốt lời
1.09052
Bán
0.05
18.02.2021 11:01:28
147.102
148.329
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.57 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2021 11:01:28
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
147.102
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.57 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
148.329
Chốt lời
0.000
Bán
0.02
17.02.2021 18:49:38
1.08165
1.10078
0.00000
1.09052
Lợi nhuận
-0.42 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2021 18:49:38
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.08165
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.10078
Chốt lời
1.09052
Mua
0.05
17.02.2021 04:21:16
1.56032
1.54971
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.41 USD
EURAUD
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2021 04:21:16
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.56032
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.54971
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
16.02.2021 14:49:02
1809.42
1721.19
0.00
1870.00
Lợi nhuận
-1.76 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
16.02.2021 14:49:02
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1809.42
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-1.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1721.19
Chốt lời
1870.00
Bán
0.04
16.02.2021 11:39:23
146.609
148.329
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.64 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
16.02.2021 11:39:23
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
146.609
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.64 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
148.329
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
16.02.2021 10:15:01
1.07965
1.10078
0.00000
1.09052
Lợi nhuận
-0.23 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
16.02.2021 10:15:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07965
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.23 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10078
Chốt lời
1.09052
Mua
0.04
12.02.2021 15:43:55
1.56531
1.54971
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.48 USD
EURAUD
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2021 15:43:55
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.56531
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.48 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.54971
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
12.02.2021 09:27:42
1819.76
1721.19
0.00
1860.00
Lợi nhuận
-1.97 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2021 09:27:42
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1819.76
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-1.97 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1721.19
Chốt lời
1860.00
Mua
0.04
10.02.2021 11:55:10
1.57031
1.54971
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.64 USD
EURAUD
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2021 11:55:10
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.57031
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.64 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.54971
Chốt lời
0.00000
Mua
0.03
10.02.2021 02:04:46
1837.47
1721.19
0.00
1850.00
Lợi nhuận
-3.49 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2021 02:04:46
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1837.47
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-3.49 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1721.19
Chốt lời
1850.00
Sao chép
198.15 USD
08.02.2021 14:49:09
873.02%
948.16%
0.00
0.00
Lợi nhuận
37.88 USD
SFT
Ngày và giờ mở cửa
08.02.2021 14:49:09
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
37.88 USD
Khối lượng giao dịch
198.15 USD
Chốt lời
0.00
Mua
0.01
04.02.2021 17:54:23
1788.79
1721.19
0.00
1900.00
Lợi nhuận
-0.68 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2021 17:54:23
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1788.79
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.68 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1721.19
Chốt lời
1900.00
Mua
0.13
04.02.2021 16:04:26
1800.00
1721.19
0.00
1850.00
Lợi nhuận
-10.25 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2021 16:04:26
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1800.00
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-10.25 USD
Khối lượng giao dịch
0.13
Giá hiện tại
1721.19
Chốt lời
1850.00
Mua
0.01
29.01.2021 01:20:05
1843.35
1721.19
0.00
1850.00
Lợi nhuận
-1.22 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2021 01:20:05
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1843.35
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-1.22 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1721.19
Chốt lời
1850.00
Mua
0.13
18.01.2021 01:35:45
1820.00
1721.19
0.00
1850.00
Lợi nhuận
-12.85 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2021 01:35:45
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1820.00
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-12.85 USD
Khối lượng giao dịch
0.13
Giá hiện tại
1721.19
Chốt lời
1850.00
Mua
0.13
18.01.2021 01:35:45
1810.00
1721.19
0.00
1850.00
Lợi nhuận
-11.55 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2021 01:35:45
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1810.00
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-11.55 USD
Khối lượng giao dịch
0.13
Giá hiện tại
1721.19
Chốt lời
1850.00
Mua
0.13
15.01.2021 18:13:32
1825.00
1721.19
0.00
1850.00
Lợi nhuận
-13.50 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2021 18:13:32
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1825.00
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-13.50 USD
Khối lượng giao dịch
0.13
Giá hiện tại
1721.19
Chốt lời
1850.00
Mua
0.03
15.01.2021 18:13:31
1825.14
1721.19
0.00
1850.00
Lợi nhuận
-3.12 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2021 18:13:31
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1825.14
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-3.12 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1721.19
Chốt lời
1850.00
Mua
0.12
08.01.2021 20:31:09
1835.06
1721.19
0.00
1850.00
Lợi nhuận
-13.66 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2021 20:31:09
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1835.06
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-13.66 USD
Khối lượng giao dịch
0.12
Giá hiện tại
1721.19
Chốt lời
1850.00
Mua
0.15
06.01.2021 18:11:34
1904.89
1721.19
0.00
1850.00
Lợi nhuận
-27.56 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.01.2021 18:11:34
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1904.89
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-27.56 USD
Khối lượng giao dịch
0.15
Giá hiện tại
1721.19
Chốt lời
1850.00
Bán
0.05
06.01.2021 03:35:55
79.698
82.827
0.000
0.000
Lợi nhuận
-1.46 USD
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
06.01.2021 03:35:55
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
79.698
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-1.46 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
82.827
Chốt lời
0.000
Bán
0.03
23.12.2020 22:12:25
0.75716
0.77498
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.53 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 22:12:25
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.75716
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.53 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.77498
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
23.12.2020 21:22:44
1.28591
1.26886
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.13 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 21:22:44
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.28591
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.13 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.26886
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
23.12.2020 20:56:22
1.28535
1.26886
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.13 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 20:56:22
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.28535
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.13 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.26886
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
23.12.2020 19:32:04
0.75733
0.77498
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.18 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 19:32:04
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.75733
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.18 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.77498
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
23.12.2020 19:31:08
1.34750
1.38772
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.40 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 19:31:08
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.34750
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.40 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.38772
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
23.12.2020 18:39:47
139.600
148.329
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.82 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 18:39:47
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
139.600
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.82 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
148.329
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
23.12.2020 18:31:43
1.34876
1.38772
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.39 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 18:31:43
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.34876
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.38772
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
23.12.2020 15:20:27
1.34032
1.38772
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.47 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 15:20:27
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.34032
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.47 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.38772
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
23.12.2020 15:11:56
0.70692
0.72324
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.16 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 15:11:56
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.70692
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.16 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.72324
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
23.12.2020 15:07:03
0.75538
0.77498
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.20 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 15:07:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.75538
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.77498
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
23.12.2020 14:26:27
0.75603
0.77498
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.19 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 14:26:27
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.75603
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.19 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.77498
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
23.12.2020 14:18:20
0.70770
0.72324
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.16 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 14:18:20
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.70770
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.16 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.72324
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
23.12.2020 10:31:14
138.678
148.329
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.90 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 10:31:14
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
138.678
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.90 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
148.329
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
23.12.2020 10:21:26
1.34106
1.38772
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.47 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 10:21:26
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.34106
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.47 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.38772
Chốt lời
0.00000
Bán
0.03
23.12.2020 08:27:42
0.75471
0.77498
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.61 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 08:27:42
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.75471
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.61 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.77498
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
22.12.2020 21:37:42
1.33425
1.38772
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.53 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.12.2020 21:37:42
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.33425
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.53 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.38772
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
22.12.2020 18:01:57
1.33036
1.38772
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.57 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.12.2020 18:01:57
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.33036
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.57 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.38772
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
22.12.2020 17:58:33
138.101
148.329
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.96 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
22.12.2020 17:58:33
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
138.101
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.96 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
148.329
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
22.12.2020 17:56:58
0.70344
0.72324
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.20 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.12.2020 17:56:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.70344
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.72324
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
22.12.2020 17:56:35
0.75210
0.77498
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.23 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.12.2020 17:56:35
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.75210
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.23 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.77498
Chốt lời
0.00000
Bán
0.03
22.12.2020 17:01:47
0.75283
0.77498
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.66 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.12.2020 17:01:47
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.75283
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.66 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.77498
Chốt lời
0.00000
Bán
0.03
08.12.2020 17:27:57
0.73990
0.77498
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.05 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2020 17:27:57
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.73990
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.05 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.77498
Chốt lời
0.00000
Bán
0.03
08.12.2020 09:15:37
0.74045
0.77498
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.04 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2020 09:15:37
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.74045
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.77498
Chốt lời
0.00000
Bán
0.03
08.12.2020 02:14:34
0.74097
0.77498
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.02 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2020 02:14:34
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.74097
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.02 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.77498
Chốt lời
0.00000
Bán
0.03
07.12.2020 11:03:35
0.73902
0.77498
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.08 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2020 11:03:35
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.73902
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.08 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.77498
Chốt lời
0.00000
Bán
0.12
01.12.2020 16:49:10
125.283
128.367
0.000
124.834
Lợi nhuận
-3.46 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 16:49:10
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
125.283
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-3.46 USD
Khối lượng giao dịch
0.12
Giá hiện tại
128.367
Chốt lời
124.834
Sao chép
9.17 USD
01.12.2020 16:26:34
157.95%
228.41%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.58 USD
EA HANG JEBAT
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 16:26:34
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.58 USD
Khối lượng giao dịch
9.17 USD
Chốt lời
0.00
Bán
0.11
01.12.2020 15:23:45
124.987
128.367
0.000
124.834
Lợi nhuận
-3.48 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 15:23:45
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
124.987
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-3.48 USD
Khối lượng giao dịch
0.11
Giá hiện tại
128.367
Chốt lời
124.834
Bán
0.1
30.11.2020 18:12:39
124.684
128.367
0.000
124.834
Lợi nhuận
-3.45 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 18:12:39
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
124.684
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-3.45 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
128.367
Chốt lời
124.834
Bán
0.19
10.11.2020 06:56:42
0.88872
0.91792
0.00000
0.88600
Lợi nhuận
-4.37 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
10.11.2020 06:56:42
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88872
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.37 USD
Khối lượng giao dịch
0.19
Giá hiện tại
0.91792
Chốt lời
0.88600
Bán
0.03
05.11.2020 04:17:01
1.17131
1.20112
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.89 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 04:17:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17131
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.89 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.20112
Chốt lời
0.00000
Sao chép
37.86 USD
14.09.2020 15:22:48
24.67%
200.81%
0.00
0.00
Lợi nhuận
9.76 USD
GPSrobot
Ngày và giờ mở cửa
14.09.2020 15:22:48
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
9.76 USD
Khối lượng giao dịch
37.86 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
30.24 USD
09.09.2020 17:14:01
195.56%
386.46%
0.00
0.00
Lợi nhuận
11.90 USD
Farhanfx
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2020 17:14:01
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
11.90 USD
Khối lượng giao dịch
30.24 USD
Chốt lời
0.00