Chế độ demo
Bán
0.02
18.09.2020 20:17:14
0.91755
0.91699
0.00000
0.91539
Lợi nhuận
0.01 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2020 20:17:14
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.91755
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.91699
Chốt lời
0.91539
Bán
0.01
18.09.2020 18:15:03
0.91557
0.91699
0.00000
0.91539
Lợi nhuận
-0.02 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2020 18:15:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.91557
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.02 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.91699
Chốt lời
0.91539
Bán tại
0.11
18.09.2020 03:29:11
1.19000
1.18378
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2020 03:29:11
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.19000
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.11
Giá hiện tại
1.18378
Chốt lời
0.00000
Bán tại
0.01
18.09.2020 03:28:16
1.18800
1.18378
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2020 03:28:16
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.18800
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18378
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
17.09.2020 20:33:01
1.18229
1.18416
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.02 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 20:33:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.18229
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.02 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18416
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
17.09.2020 14:07:28
1.17952
1.18416
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.05 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 14:07:28
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17952
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.05 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18416
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
17.09.2020 09:34:53
1.17671
1.18416
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.07 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 09:34:53
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17671
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.07 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18416
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
17.09.2020 06:45:33
1.17517
1.18416
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.09 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 06:45:33
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17517
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.09 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18416
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
15.09.2020 08:51:01
1.18985
1.18378
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.06 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.09.2020 08:51:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.18985
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.06 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18378
Chốt lời
0.00000
Sao chép
10.40 USD
14.09.2020 15:22:48
24.67%
27.97%
0.00
0.00
Lợi nhuận
0.45 USD
GPSrobot
Ngày và giờ mở cửa
14.09.2020 15:22:48
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
0.45 USD
Khối lượng giao dịch
10.40 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
50.84 USD
09.09.2020 17:14:01
195.56%
199.71%
0.00
0.00
Lợi nhuận
0.91 USD
Farhanfx
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2020 17:14:01
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
0.91 USD
Khối lượng giao dịch
50.84 USD
Chốt lời
0.00
Mua
0.01
01.09.2020 20:04:46
1.19241
1.18378
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.09 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.09.2020 20:04:46
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.19241
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.09 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18378
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
01.09.2020 19:59:30
1.19340
1.18378
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.10 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.09.2020 19:59:30
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.19340
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.10 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18378
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
01.09.2020 18:55:46
1.19461
1.18378
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.11 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.09.2020 18:55:46
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.19461
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18378
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
01.09.2020 18:22:32
1.19561
1.18378
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.12 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.09.2020 18:22:32
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.19561
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.12 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18378
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
01.09.2020 17:00:28
1.19662
1.18378
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.13 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.09.2020 17:00:28
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.19662
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.13 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18378
Chốt lời
0.00000
Mua
1
01.09.2020 16:49:06
485.09
440.80
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.45 USD
#TSLA
Ngày và giờ mở cửa
01.09.2020 16:49:06
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
485.09
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.45 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
440.80
Chốt lời
0.00
Mua
1
01.09.2020 16:48:41
131.27
106.66
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.25 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
01.09.2020 16:48:41
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
131.27
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.25 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
106.66
Chốt lời
0.00
Mua
0.05
01.09.2020 16:38:01
1.19766
1.18378
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.69 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.09.2020 16:38:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.19766
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.69 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.18378
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
01.09.2020 16:30:00
1.19948
1.18378
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.16 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.09.2020 16:30:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.19948
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.16 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18378
Chốt lời
0.00000
Sao chép
128.15 USD
31.08.2020 14:56:00
88.13%
-100.00%
0.00
0.00
Lợi nhuận
138.15 USD
AKMAL919
Ngày và giờ mở cửa
31.08.2020 14:56:00
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
138.15 USD
Khối lượng giao dịch
128.15 USD
Chốt lời
0.00
Bán
0.01
12.08.2020 09:42:02
1.17367
1.18416
0.00000
1.17150
Lợi nhuận
-0.10 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 09:42:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17367
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.10 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18416
Chốt lời
1.17150
Bán
0.01
12.08.2020 09:09:32
1.17287
1.18416
0.00000
1.17150
Lợi nhuận
-0.11 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 09:09:32
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17287
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18416
Chốt lời
1.17150
Bán
0.01
12.08.2020 08:54:52
1.17236
1.18416
0.00000
1.17150
Lợi nhuận
-0.12 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 08:54:52
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17236
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.12 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18416
Chốt lời
1.17150
Bán
0.05
12.08.2020 08:22:50
1.17184
1.18416
0.00000
1.17150
Lợi nhuận
-0.62 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 08:22:50
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17184
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.62 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.18416
Chốt lời
1.17150
Sao chép
13.30 USD
06.08.2020 22:18:45
128.85%
221.26%
0.00
0.00
Lợi nhuận
4.40 USD
SabilillahFX
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 22:18:45
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
4.40 USD
Khối lượng giao dịch
13.30 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
13.07 USD
17.07.2020 00:57:59
104.22%
315.68%
0.00
0.00
Lợi nhuận
4.10 USD
ALQASSAM
Ngày và giờ mở cửa
17.07.2020 00:57:59
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
4.10 USD
Khối lượng giao dịch
13.07 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
190.19 USD
01.07.2020 01:54:28
46.39%
175.89%
0.00
0.00
Lợi nhuận
172.50 USD
SFT
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 01:54:28
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
172.50 USD
Khối lượng giao dịch
190.19 USD
Chốt lời
0.00