Chế độ demo
Bán
0.03
01.12.2020 00:42:17
0.66753
0.66830
0.70572
0.66599
Lợi nhuận
-0.03 USD
AUDCHF
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 00:42:17
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.66753
Dừng lỗ
0.70572
Lợi nhuận
-0.03 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.66830
Chốt lời
0.66599
Bán
0.03
01.12.2020 00:02:42
0.66586
0.66830
0.70572
0.66599
Lợi nhuận
-0.08 USD
AUDCHF
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 00:02:42
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.66586
Dừng lỗ
0.70572
Lợi nhuận
-0.08 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.66830
Chốt lời
0.66599
Bán
0.01
30.11.2020 22:35:01
1.08341
1.08452
0.00000
1.07821
Lợi nhuận
-0.01 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 22:35:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.08341
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08452
Chốt lời
1.07821
Bán
0.1
30.11.2020 18:13:01
139.051
139.148
0.000
138.567
Lợi nhuận
-0.09 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 18:13:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
139.051
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.09 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
139.148
Chốt lời
138.567
Bán
0.1
30.11.2020 18:12:55
1.33342
1.33339
0.00000
1.32839
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 18:12:55
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.33342
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.33339
Chốt lời
1.32839
Bán
0.1
30.11.2020 18:12:39
124.684
124.533
0.000
124.185
Lợi nhuận
0.14 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 18:12:39
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
124.684
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
0.14 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
124.533
Chốt lời
124.185
Bán
0.04
30.11.2020 17:06:03
0.69924
0.69930
0.73471
0.69648
Lợi nhuận
0.00 USD
CADCHF
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 17:06:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.69924
Dừng lỗ
0.73471
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.69930
Chốt lời
0.69648
Bán
0.04
30.11.2020 14:17:45
0.69771
0.69930
0.73471
0.69648
Lợi nhuận
-0.07 USD
CADCHF
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 14:17:45
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.69771
Dừng lỗ
0.73471
Lợi nhuận
-0.07 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.69930
Chốt lời
0.69648
Bán
0.03
30.11.2020 12:18:30
0.69620
0.69930
0.73471
0.69648
Lợi nhuận
-0.10 USD
CADCHF
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 12:18:30
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.69620
Dừng lỗ
0.73471
Lợi nhuận
-0.10 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.69930
Chốt lời
0.69648
Bán
0.05
30.11.2020 09:45:35
73.030
73.247
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.10 USD
NZDJPY
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 09:45:35
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
73.030
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.10 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
73.247
Chốt lời
0.000
Bán
0.05
30.11.2020 09:44:55
0.89634
0.89530
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.07 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 09:44:55
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.89634
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.07 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.89530
Chốt lời
0.00000
Bán
0.03
30.11.2020 09:30:16
0.69471
0.69930
0.73471
0.69648
Lợi nhuận
-0.15 USD
CADCHF
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 09:30:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.69471
Dừng lỗ
0.73471
Lợi nhuận
-0.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.69930
Chốt lời
0.69648
Mua
0.2
19.11.2020 07:45:31
1860.00
1776.99
0.00
0.00
Lợi nhuận
-16.60 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.11.2020 07:45:31
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1860.00
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-16.60 USD
Khối lượng giao dịch
0.2
Giá hiện tại
1776.99
Chốt lời
0.00
Mua
0.2
18.11.2020 14:07:52
1867.19
1776.99
0.00
0.00
Lợi nhuận
-18.04 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2020 14:07:52
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1867.19
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-18.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.2
Giá hiện tại
1776.99
Chốt lời
0.00
Bán
0.19
10.11.2020 06:56:42
0.88872
0.91238
0.00000
0.88600
Lợi nhuận
-3.46 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
10.11.2020 06:56:42
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88872
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.46 USD
Khối lượng giao dịch
0.19
Giá hiện tại
0.91238
Chốt lời
0.88600
Bán
0.03
05.11.2020 04:17:01
1.17131
1.19349
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.67 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 04:17:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17131
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.67 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.19349
Chốt lời
0.00000
Sao chép
35.21 USD
05.10.2020 05:54:41
2013.49%
626.16%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-13.63 USD
benxfx
Ngày và giờ mở cửa
05.10.2020 05:54:41
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-13.63 USD
Khối lượng giao dịch
35.21 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
14.40 USD
14.09.2020 15:22:48
24.67%
108.84%
0.00
0.00
Lợi nhuận
5.15 USD
GPSrobot
Ngày và giờ mở cửa
14.09.2020 15:22:48
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
5.15 USD
Khối lượng giao dịch
14.40 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
38.39 USD
09.09.2020 17:14:01
195.56%
233.13%
0.00
0.00
Lợi nhuận
9.33 USD
Farhanfx
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2020 17:14:01
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
9.33 USD
Khối lượng giao dịch
38.39 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
288.37 USD
01.07.2020 01:54:28
46.39%
339.38%
0.00
0.00
Lợi nhuận
461.77 USD
SFT
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 01:54:28
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
461.77 USD
Khối lượng giao dịch
288.37 USD
Chốt lời
0.00