Chế độ demo
Sao chép
172.85 USD
26.02.2020 12:34:50
41.52%
26.58%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-2 150.90 USD
AMS_Turbo
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2020 12:34:50
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-2 150.90 USD
Khối lượng giao dịch
172.85 USD
Chốt lời
0.00