Chế độ demo
Bán
0.02
23.08.2019 20:55:01
1.22718
1.22831
0.00000
1.22612
Lợi nhuận
-2.46 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.08.2019 20:55:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.22718
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.46 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.22831
Chốt lời
1.22612
Mua tại
0.02
23.08.2019 10:40:10
1.21789
1.22831
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.08.2019 10:40:10
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
1.21789
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.22831
Chốt lời
0.00000