Chế độ demo
Mua tại
0.01
26.02.2020 18:05:51
1.06067
1.06246
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2020 18:05:51
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
1.06067
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06246
Chốt lời
0.00000
Sao chép
2 411.50 USD
26.02.2020 12:34:50
41.52%
42.15%
0.00
0.00
Lợi nhuận
12.57 USD
AMS_Turbo
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2020 12:34:50
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
12.57 USD
Khối lượng giao dịch
2 411.50 USD
Chốt lời
0.00
Mua tại
0.01
25.02.2020 21:58:52
1.05972
1.06246
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 21:58:52
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
1.05972
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06246
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
18.02.2020 01:27:41
1.06271
1.06241
0.00000
1.06394
Lợi nhuận
-0.51 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 01:27:41
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06271
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.51 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06241
Chốt lời
1.06394
Mua
0.01
17.02.2020 17:55:41
1.06336
1.06241
0.00000
1.06498
Lợi nhuận
-1.18 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2020 17:55:41
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06336
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.18 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06241
Chốt lời
1.06498
Mua
0.01
17.02.2020 17:05:29
1.06395
1.06241
0.00000
1.06508
Lợi nhuận
-1.78 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2020 17:05:29
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06395
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.78 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06241
Chốt lời
1.06508
Mua
0.01
12.02.2020 03:12:11
1.06487
1.06241
0.00000
1.06576
Lợi nhuận
-2.73 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 03:12:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06487
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.73 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06241
Chốt lời
1.06576
Mua
0.01
12.02.2020 03:04:33
1.06526
1.06241
0.00000
1.06580
Lợi nhuận
-3.13 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 03:04:33
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06526
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.13 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06241
Chốt lời
1.06580