Chế độ demo
Bán
0.01
03.07.2020 16:20:59
1.24626
1.24858
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-2.42 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 16:20:59
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.24626
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24858
Chốt lời
0.00000
Bán tại
0.01
02.07.2020 16:03:04
1.25218
1.24821
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 16:03:04
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.25218
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24821
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
01.07.2020 17:08:22
1.24374
1.24858
0.00000
1.24018
Lợi nhuận
-4.94 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 17:08:22
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.24374
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.94 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24858
Chốt lời
1.24018
Bán
0.01
01.07.2020 16:07:11
1.24238
1.24858
0.00000
1.24006
Lợi nhuận
-6.30 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 16:07:11
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.24238
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24858
Chốt lời
1.24006
Sao chép
7.00 USD
26.02.2020 12:34:50
41.52%
42.41%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-2 552.76 USD
AMS_Turbo
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2020 12:34:50
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-2 552.76 USD
Khối lượng giao dịch
7.00 USD
Chốt lời
0.00