Chế độ demo
Bán
0.01
18.11.2019 10:21:16
1.10654
1.10631
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.13 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2019 10:21:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.10654
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.13 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10631
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
18.11.2019 10:20:55
120.561
120.526
0.000
0.000
Lợi nhuận
0.12 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2019 10:20:55
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.561
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
0.12 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
120.526
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
18.11.2019 07:37:10
1.10598
1.10631
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.43 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2019 07:37:10
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.10598
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10631
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
15.11.2019 20:15:10
1.10533
1.10631
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.08 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2019 20:15:10
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.10533
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.08 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10631
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
15.11.2019 18:23:31
1.10485
1.10631
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.56 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2019 18:23:31
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.10485
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.56 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10631
Chốt lời
0.00000