Chế độ demo
Sao chép
51.74 USD
15.04.2021 16:34:37
231.24%
175.44%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-18.26 USD
SUCCESSTRADE
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 16:34:37
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-18.26 USD
Khối lượng giao dịch
51.74 USD
Chốt lời
0.00
Mua
0.01
09.03.2021 04:34:19
1.26699
1.25073
0.00000
1.29533
Lợi nhuận
-13.98 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2021 04:34:19
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.26699
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-13.98 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.25073
Chốt lời
1.29533