Chế độ demo
Bán
0.01
21.10.2019 12:29:36
1.29900
1.28997
0.00000
1.25882
Lợi nhuận
9.03 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2019 12:29:36
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.29900
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
9.03 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.28997
Chốt lời
1.25882
Bán
0.01
18.10.2019 07:16:39
139.530
139.995
0.000
135.496
Lợi nhuận
-4.29 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
18.10.2019 07:16:39
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
139.530
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-4.29 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
139.995
Chốt lời
135.496
Bán
0.01
15.10.2019 18:26:16
1.27404
1.28997
0.00000
1.24020
Lợi nhuận
-15.93 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 18:26:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.27404
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-15.93 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.28997
Chốt lời
1.24020
Bán
0.01
11.10.2019 14:18:21
1.98780
2.01083
0.00000
1.96516
Lợi nhuận
-14.78 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 14:18:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.98780
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-14.78 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
2.01083
Chốt lời
1.96516
Bán
0.01
10.10.2019 18:30:18
1.95160
2.01083
0.00000
1.93876
Lợi nhuận
-38.01 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 18:30:18
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.95160
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-38.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
2.01083
Chốt lời
1.93876
Bán
0.01
26.09.2019 17:10:23
1.73490
1.73551
0.00000
1.71454
Lợi nhuận
-0.39 USD
EURNZD
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2019 17:10:23
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.73490
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.73551
Chốt lời
1.71454
Bán
0.01
25.09.2019 17:09:24
1.74840
1.73551
0.00000
1.72227
Lợi nhuận
8.27 USD
EURNZD
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2019 17:09:24
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.74840
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
8.27 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.73551
Chốt lời
1.72227
Bán
0.01
13.09.2019 16:28:35
1.07710
1.06970
0.00000
1.05585
Lợi nhuận
4.74 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 16:28:35
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07710
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
4.74 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06970
Chốt lời
1.05585
Bán
0.01
12.09.2019 21:47:19
1.72690
1.73551
0.00000
1.71600
Lợi nhuận
-5.53 USD
EURNZD
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 21:47:19
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.72690
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.53 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.73551
Chốt lời
1.71600
Bán
0.01
12.09.2019 03:13:25
1.71330
1.73551
0.00000
1.69283
Lợi nhuận
-14.25 USD
EURNZD
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 03:13:25
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.71330
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-14.25 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.73551
Chốt lời
1.69283
Bán
0.01
09.09.2019 14:59:01
1.06591
1.06970
0.00000
1.05490
Lợi nhuận
-2.44 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 14:59:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06591
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.44 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06970
Chốt lời
1.05490
Bán
0.01
09.09.2019 10:51:44
1.71880
1.73551
0.00000
1.69000
Lợi nhuận
-10.72 USD
EURNZD
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 10:51:44
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.71880
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-10.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.73551
Chốt lời
1.69000