Chế độ demo
Mua
0.01
21.05.2020 08:41:23
1.21900
1.21831
0.00000
1.25660
Lợi nhuận
-0.69 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 08:41:23
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.21900
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.69 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.21831
Chốt lời
1.25660
Bán
0.01
20.05.2020 05:56:47
0.89200
0.89393
0.00000
0.87520
Lợi nhuận
-2.35 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 05:56:47
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.89200
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.35 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.89393
Chốt lời
0.87520
Bán
0.01
19.05.2020 00:45:58
0.89500
0.89393
0.00000
0.86840
Lợi nhuận
1.30 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
19.05.2020 00:45:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.89500
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
1.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.89393
Chốt lời
0.86840
Bán
0.01
13.05.2020 05:46:39
1.79855
1.78565
0.00000
1.76320
Lợi nhuận
7.87 USD
EURNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2020 05:46:39
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.79855
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
7.87 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.78565
Chốt lời
1.76320
Bán
0.01
12.05.2020 03:14:12
1.78100
1.78565
0.00000
1.76320
Lợi nhuận
-2.83 USD
EURNZD
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2020 03:14:12
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.78100
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.83 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.78565
Chốt lời
1.76320
Bán
0.01
05.05.2020 09:27:02
0.87520
0.89393
0.00000
0.84500
Lợi nhuận
-22.83 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2020 09:27:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.87520
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-22.83 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.89393
Chốt lời
0.84500
Mua
0.01
01.05.2020 08:05:17
1.25664
1.21831
0.00000
1.26390
Lợi nhuận
-38.33 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.05.2020 08:05:17
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.25664
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-38.33 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.21831
Chốt lời
1.26390
Bán
0.01
30.04.2020 19:30:25
1.78270
1.78565
0.00000
1.75360
Lợi nhuận
-1.80 USD
EURNZD
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2020 19:30:25
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.78270
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.80 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.78565
Chốt lời
1.75360
Bán
0.01
28.04.2020 04:14:38
1.07200
1.07241
0.00000
1.04850
Lợi nhuận
-0.25 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2020 04:14:38
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07200
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.25 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07241
Chốt lời
1.04850
Bán
0.01
16.04.2020 09:23:45
1.05500
1.07241
0.00000
1.01394
Lợi nhuận
-10.62 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2020 09:23:45
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.05500
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-10.62 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07241
Chốt lời
1.01394
Bán
0.01
15.04.2020 13:29:16
1.40420
1.39777
0.00000
1.35750
Lợi nhuận
4.60 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2020 13:29:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.40420
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
4.60 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.39777
Chốt lời
1.35750
Bán
0.01
11.03.2020 08:08:54
1.37140
1.39777
0.00000
1.35080
Lợi nhuận
-18.87 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2020 08:08:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.37140
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-18.87 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.39777
Chốt lời
1.35080
Bán
0.02
08.03.2020 23:00:03
1.35080
1.39777
0.00000
1.32437
Lợi nhuận
-67.21 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2020 23:00:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.35080
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-67.21 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.39777
Chốt lời
1.32437
Bán
0.01
05.03.2020 08:08:21
1.76542
1.78565
0.00000
1.71440
Lợi nhuận
-12.34 USD
EURNZD
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 08:08:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.76542
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-12.34 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.78565
Chốt lời
1.71440
Bán
0.01
04.03.2020 03:33:35
1.77590
1.78565
0.00000
1.71440
Lợi nhuận
-5.94 USD
EURNZD
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2020 03:33:35
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.77590
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.94 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.78565
Chốt lời
1.71440
Bán
0.02
02.03.2020 10:26:59
1.76970
1.78565
0.00000
1.71440
Lợi nhuận
-19.46 USD
EURNZD
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2020 10:26:59
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.76970
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-19.46 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.78565
Chốt lời
1.71440
Bán
0.01
28.02.2020 08:26:54
1.76220
1.78565
0.00000
1.71440
Lợi nhuận
-14.30 USD
EURNZD
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2020 08:26:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.76220
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-14.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.78565
Chốt lời
1.71440
Bán
0.01
27.02.2020 08:32:50
1.33376
1.39777
0.00000
1.32680
Lợi nhuận
-45.79 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2020 08:32:50
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.33376
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-45.79 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.39777
Chốt lời
1.32680
Bán
0.01
19.02.2020 17:11:43
1.32450
1.39777
0.00000
1.30351
Lợi nhuận
-52.42 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 17:11:43
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.32450
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-52.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.39777
Chốt lời
1.30351
Bán
0.02
18.02.2020 11:13:54
1.32680
1.39777
0.00000
1.31289
Lợi nhuận
-101.55 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 11:13:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.32680
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-101.55 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.39777
Chốt lời
1.31289
Bán
0.01
10.02.2020 06:14:30
1.32960
1.39777
0.00000
1.31760
Lợi nhuận
-48.77 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 06:14:30
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.32960
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-48.77 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.39777
Chốt lời
1.31760
Mua
0.01
17.01.2020 16:40:25
1.07467
1.05881
0.00000
1.09425
Lợi nhuận
-16.31 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 16:40:25
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.07467
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-16.31 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.05881
Chốt lời
1.09425