Chế độ demo
Bán
0.01
17.09.2020 13:32:29
1.17950
1.18614
0.00000
1.14940
Lợi nhuận
-6.64 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 13:32:29
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17950
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.64 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18614
Chốt lời
1.14940
Bán
0.01
17.09.2020 04:30:39
1.08600
1.08008
0.00000
1.03136
Lợi nhuận
4.00 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 04:30:39
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.08600
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
4.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08008
Chốt lời
1.03136
Bán tại
0.01
17.09.2020 00:56:42
124.600
123.858
0.000
0.000
Lợi nhuận
0.00 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 00:56:42
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
124.600
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
123.858
Chốt lời
0.000
Bán tại
0.01
16.09.2020 19:32:41
1.30900
1.29534
0.00000
1.25856
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2020 19:32:41
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.30900
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.29534
Chốt lời
1.25856
Bán
0.01
09.09.2020 15:49:46
125.280
123.885
0.000
0.000
Lợi nhuận
13.35 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2020 15:49:46
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
125.280
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
13.35 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
123.885
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
07.09.2020 15:46:29
0.89800
0.91574
0.00000
0.87763
Lợi nhuận
-22.98 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
07.09.2020 15:46:29
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.89800
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-22.98 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.91574
Chốt lời
0.87763
Bán
0.01
06.08.2020 14:02:02
1.18381
1.18614
0.00000
1.14290
Lợi nhuận
-2.33 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 14:02:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.18381
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.33 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18614
Chốt lời
1.14290
Bán
0.01
21.07.2020 16:22:31
1.14327
1.18614
0.00000
1.11800
Lợi nhuận
-42.87 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2020 16:22:31
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.14327
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-42.87 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18614
Chốt lời
1.11800
Bán
0.01
15.07.2020 01:04:53
122.370
123.885
0.000
0.000
Lợi nhuận
-14.51 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 01:04:53
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
122.370
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-14.51 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
123.885
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
01.07.2020 12:44:32
1.73740
1.75206
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-9.93 USD
EURNZD
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 12:44:32
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.73740
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-9.93 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.75206
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
23.06.2020 05:24:44
120.700
123.885
0.000
116.906
Lợi nhuận
-30.50 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 05:24:44
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.700
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-30.50 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
123.885
Chốt lời
116.906
Bán
0.01
22.06.2020 17:23:02
1.12560
1.18614
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-60.54 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 17:23:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.12560
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-60.54 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18614
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
15.06.2020 22:03:32
1.06770
1.08008
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-8.39 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
15.06.2020 22:03:32
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06770
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08008
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
01.06.2020 11:29:40
1.11321
1.18614
0.00000
1.08800
Lợi nhuận
-72.93 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.06.2020 11:29:40
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.11321
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-72.93 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18614
Chốt lời
1.08800
Bán
0.01
01.06.2020 08:24:20
1.07820
1.08008
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.28 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
01.06.2020 08:24:20
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07820
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08008
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
05.05.2020 09:27:02
0.87520
0.91574
0.00000
0.84500
Lợi nhuận
-52.52 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2020 09:27:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.87520
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-52.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.91574
Chốt lời
0.84500
Bán
0.01
28.04.2020 04:14:38
1.07200
1.08008
0.00000
1.04850
Lợi nhuận
-5.48 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2020 04:14:38
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07200
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.48 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08008
Chốt lời
1.04850
Bán
0.01
16.04.2020 09:23:45
1.05500
1.08008
0.00000
1.01394
Lợi nhuận
-16.99 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2020 09:23:45
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.05500
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-16.99 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08008
Chốt lời
1.01394