Chế độ demo
Bán
0.01
31.03.2021 16:26:03
152.510
150.062
0.000
144.300
Lợi nhuận
22.48 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 16:26:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
152.510
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
22.48 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.062
Chốt lời
144.300
Bán
0.01
26.03.2021 15:33:11
129.370
130.489
0.000
0.000
Lợi nhuận
-10.28 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2021 15:33:11
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
129.370
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-10.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
130.489
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
17.03.2021 08:59:54
1.39120
1.37809
0.00000
1.33900
Lợi nhuận
13.11 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2021 08:59:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.39120
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
13.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.37809
Chốt lời
1.33900
Bán
0.01
09.02.2021 18:34:50
144.300
150.062
0.000
134.119
Lợi nhuận
-52.92 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
09.02.2021 18:34:50
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
144.300
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-52.92 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.062
Chốt lời
134.119
Bán
0.01
09.02.2021 04:12:04
1.37620
1.37809
0.00000
1.33900
Lợi nhuận
-1.89 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.02.2021 04:12:04
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.37620
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.89 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.37809
Chốt lời
1.33900
Bán
0.01
28.01.2021 15:59:48
126.480
130.489
0.000
124.780
Lợi nhuận
-36.82 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
28.01.2021 15:59:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
126.480
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-36.82 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
130.489
Chốt lời
124.780
Bán
0.01
12.01.2021 11:28:11
126.800
130.489
0.000
124.780
Lợi nhuận
-33.88 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.01.2021 11:28:11
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
126.800
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-33.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
130.489
Chốt lời
124.780
Bán
0.02
07.01.2021 09:02:39
1.35950
1.37809
0.00000
1.33900
Lợi nhuận
-37.18 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2021 09:02:39
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.35950
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-37.18 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.37809
Chốt lời
1.33900
Bán
0.01
07.01.2021 08:02:04
127.064
130.489
0.000
124.780
Lợi nhuận
-31.46 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2021 08:02:04
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
127.064
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-31.46 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
130.489
Chốt lời
124.780
Bán
0.01
14.12.2020 00:00:58
1.33020
1.37809
0.00000
1.30510
Lợi nhuận
-47.89 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.12.2020 00:00:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.33020
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-47.89 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.37809
Chốt lời
1.30510
Bán
0.01
09.11.2020 13:45:23
123.250
130.489
0.000
122.390
Lợi nhuận
-66.48 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
09.11.2020 13:45:23
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
123.250
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-66.48 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
130.489
Chốt lời
122.390
Bán
0.02
05.11.2020 12:27:08
1.30510
1.37809
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-145.98 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 12:27:08
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.30510
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-145.98 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.37809
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
05.11.2020 11:28:40
1.17700
1.19847
0.00000
1.15488
Lợi nhuận
-21.47 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 11:28:40
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17700
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-21.47 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.19847
Chốt lời
1.15488
Bán
0.02
04.11.2020 01:17:37
1.31030
1.37809
0.00000
1.26850
Lợi nhuận
-135.58 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2020 01:17:37
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.31030
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-135.58 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.37809
Chốt lời
1.26850
Bán
0.01
30.10.2020 11:31:26
1.29480
1.37809
0.00000
1.27248
Lợi nhuận
-83.29 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 11:31:26
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.29480
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-83.29 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.37809
Chốt lời
1.27248
Bán
0.01
30.10.2020 05:24:40
1.16900
1.19847
0.00000
1.11400
Lợi nhuận
-29.47 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 05:24:40
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.16900
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-29.47 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.19847
Chốt lời
1.11400
Bán
0.01
30.09.2020 13:39:16
1.28470
1.37809
0.00000
1.24171
Lợi nhuận
-93.39 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2020 13:39:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.28470
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-93.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.37809
Chốt lời
1.24171
Bán
0.01
21.07.2020 16:22:31
1.14327
1.19847
0.00000
1.11800
Lợi nhuận
-55.20 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2020 16:22:31
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.14327
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-55.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.19847
Chốt lời
1.11800
Bán
0.01
23.06.2020 05:24:44
120.700
130.489
0.000
116.906
Lợi nhuận
-89.90 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 05:24:44
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.700
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-89.90 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
130.489
Chốt lời
116.906
Bán
0.01
22.06.2020 17:23:02
1.12560
1.19847
0.00000
1.11320
Lợi nhuận
-72.87 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 17:23:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.12560
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-72.87 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.19847
Chốt lời
1.11320
Bán
0.01
01.06.2020 11:29:40
1.11321
1.19847
0.00000
1.08800
Lợi nhuận
-85.26 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.06.2020 11:29:40
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.11321
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-85.26 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.19847
Chốt lời
1.08800