Chế độ demo
Bán tại
0.01
23.01.2020 17:27:23
121.660
120.947
0.000
118.877
Lợi nhuận
0.00 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 17:27:23
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
121.660
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
120.947
Chốt lời
118.877
Bán
0.01
22.01.2020 15:12:14
1.31309
1.31043
0.00000
1.30307
Lợi nhuận
2.66 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 15:12:14
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.31309
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
2.66 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.31043
Chốt lời
1.30307
Bán
0.02
20.01.2020 15:51:17
113.740
112.904
0.000
110.722
Lợi nhuận
15.28 USD
CHFJPY
Ngày và giờ mở cửa
20.01.2020 15:51:17
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
113.740
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
15.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
112.904
Chốt lời
110.722
Bán tại
0.02
20.01.2020 08:34:31
114.000
112.873
0.000
110.755
Lợi nhuận
0.00 USD
CHFJPY
Ngày và giờ mở cửa
20.01.2020 08:34:31
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
114.000
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
112.873
Chốt lời
110.755
Mua
0.01
17.01.2020 16:40:25
1.07467
1.07127
0.00000
1.09425
Lợi nhuận
-3.50 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 16:40:25
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.07467
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.50 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07127
Chốt lời
1.09425
Bán
0.01
15.01.2020 11:16:06
1.30157
1.31043
0.00000
1.28800
Lợi nhuận
-8.86 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2020 11:16:06
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.30157
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.86 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.31043
Chốt lời
1.28800
Bán
0.01
14.01.2020 01:29:56
142.800
143.439
0.000
140.765
Lợi nhuận
-5.84 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2020 01:29:56
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
142.800
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-5.84 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
143.439
Chốt lời
140.765
Bán
0.01
13.01.2020 06:36:05
1.30400
1.31043
0.00000
1.28250
Lợi nhuận
-6.43 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.01.2020 06:36:05
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.30400
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.31043
Chốt lời
1.28250
Bán
0.02
27.12.2019 10:47:48
1.30500
1.31043
0.00000
1.28880
Lợi nhuận
-10.86 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.12.2019 10:47:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.30500
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-10.86 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.31043
Chốt lời
1.28880
Bán
0.02
24.12.2019 14:40:47
1.29580
1.31043
0.00000
1.27750
Lợi nhuận
-29.26 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
24.12.2019 14:40:47
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.29580
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-29.26 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.31043
Chốt lời
1.27750
Bán
0.01
02.12.2019 14:51:47
1.29300
1.31043
0.00000
1.27750
Lợi nhuận
-17.43 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 14:51:47
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.29300
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-17.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.31043
Chốt lời
1.27750
Bán
0.01
26.11.2019 00:42:32
140.500
143.439
0.000
138.457
Lợi nhuận
-26.85 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2019 00:42:32
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
140.500
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-26.85 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
143.439
Chốt lời
138.457
Bán
0.01
25.11.2019 09:49:30
1.28600
1.31043
0.00000
1.27750
Lợi nhuận
-24.43 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 09:49:30
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.28600
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-24.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.31043
Chốt lời
1.27750
Bán
0.01
25.11.2019 06:30:52
1.28470
1.31043
0.00000
1.27750
Lợi nhuận
-25.73 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 06:30:52
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.28470
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-25.73 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.31043
Chốt lời
1.27750
Mua
0.01
01.11.2019 14:36:17
0.85980
0.84322
0.00000
0.89430
Lợi nhuận
-21.73 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
01.11.2019 14:36:17
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.85980
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-21.73 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.84322
Chốt lời
0.89430
Bán
0.01
24.10.2019 04:04:58
1.29160
1.31043
0.00000
1.27750
Lợi nhuận
-18.83 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
24.10.2019 04:04:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.29160
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-18.83 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.31043
Chốt lời
1.27750
Bán
0.01
18.10.2019 07:16:39
139.530
143.439
0.000
135.496
Lợi nhuận
-35.71 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
18.10.2019 07:16:39
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
139.530
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-35.71 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
143.439
Chốt lời
135.496
Bán
0.01
15.10.2019 18:26:16
1.27404
1.31043
0.00000
1.27750
Lợi nhuận
-36.39 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 18:26:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.27404
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-36.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.31043
Chốt lời
1.27750