Chế độ demo
Bán
0.01
06.08.2020 14:02:02
1.18381
1.17880
0.00000
1.14290
Lợi nhuận
5.01 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 14:02:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.18381
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
5.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.17880
Chốt lời
1.14290
Bán tại
0.01
27.07.2020 18:05:08
1.32270
1.30493
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.07.2020 18:05:08
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.32270
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.30493
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
21.07.2020 16:22:31
1.14327
1.17880
0.00000
1.11800
Lợi nhuận
-35.53 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2020 16:22:31
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.14327
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-35.53 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.17880
Chốt lời
1.11800
Bán
0.01
15.07.2020 01:04:53
122.370
124.878
0.000
0.000
Lợi nhuận
-23.67 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 01:04:53
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
122.370
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-23.67 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
124.878
Chốt lời
0.000
Bán
0.02
09.07.2020 00:59:09
0.88850
0.88345
0.00000
0.85806
Lợi nhuận
7.55 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 00:59:09
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88850
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
7.55 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.88345
Chốt lời
0.85806
Bán
0.01
01.07.2020 12:44:32
1.73740
1.78682
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-32.61 USD
EURNZD
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 12:44:32
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.73740
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-32.61 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.78682
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
23.06.2020 05:24:44
120.700
124.878
0.000
116.906
Lợi nhuận
-39.43 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 05:24:44
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.700
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-39.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
124.878
Chốt lời
116.906
Bán
0.01
22.06.2020 17:23:02
1.12560
1.17880
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-53.20 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 17:23:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.12560
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-53.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.17880
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
15.06.2020 22:03:32
1.06770
1.08523
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-11.57 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
15.06.2020 22:03:32
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06770
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-11.57 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08523
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
01.06.2020 11:29:40
1.11321
1.17880
0.00000
1.08800
Lợi nhuận
-65.59 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.06.2020 11:29:40
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.11321
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-65.59 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.17880
Chốt lời
1.08800
Bán
0.01
01.06.2020 08:24:20
1.07820
1.08523
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-4.64 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
01.06.2020 08:24:20
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07820
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.64 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08523
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
27.05.2020 10:19:40
0.89100
0.90330
0.00000
0.87520
Lợi nhuận
-16.05 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 10:19:40
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.89100
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-16.05 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.90330
Chốt lời
0.87520
Bán
0.01
20.05.2020 05:56:47
0.89200
0.90330
0.00000
0.87520
Lợi nhuận
-14.74 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 05:56:47
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.89200
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-14.74 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.90330
Chốt lời
0.87520
Bán
0.01
19.05.2020 00:45:58
0.89500
0.90330
0.00000
0.86840
Lợi nhuận
-10.83 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
19.05.2020 00:45:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.89500
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-10.83 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.90330
Chốt lời
0.86840
Bán
0.01
05.05.2020 09:27:02
0.87520
0.90330
0.00000
0.84500
Lợi nhuận
-36.67 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2020 09:27:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.87520
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-36.67 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.90330
Chốt lời
0.84500
Bán
0.01
28.04.2020 04:14:38
1.07200
1.08523
0.00000
1.04850
Lợi nhuận
-8.73 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2020 04:14:38
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07200
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.73 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08523
Chốt lời
1.04850
Bán
0.01
16.04.2020 09:23:45
1.05500
1.08523
0.00000
1.01394
Lợi nhuận
-19.95 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2020 09:23:45
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.05500
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-19.95 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08523
Chốt lời
1.01394
Bán
0.01
27.02.2020 08:32:50
1.33376
1.33865
0.00000
1.30920
Lợi nhuận
-3.65 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2020 08:32:50
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.33376
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.65 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.33865
Chốt lời
1.30920
Bán
0.01
19.02.2020 17:11:43
1.32450
1.33865
0.00000
1.31000
Lợi nhuận
-10.57 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 17:11:43
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.32450
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-10.57 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.33865
Chốt lời
1.31000
Bán
0.02
18.02.2020 11:13:54
1.32680
1.33865
0.00000
1.30920
Lợi nhuận
-17.70 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 11:13:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.32680
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-17.70 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.33865
Chốt lời
1.30920
Bán
0.01
10.02.2020 06:14:30
1.32960
1.33865
0.00000
1.31000
Lợi nhuận
-6.76 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 06:14:30
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.32960
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.33865
Chốt lời
1.31000