Chế độ demo
Mua
0.06
04.03.2021 20:56:33
1.38871
1.38950
1.35871
1.39371
Lợi nhuận
4.14 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 20:56:33
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.38871
Dừng lỗ
1.35871
Lợi nhuận
4.14 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
1.38950
Chốt lời
1.39371
Mua tại
0.15
04.03.2021 20:56:33
1.38571
1.38863
1.35571
1.39071
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 20:56:33
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
1.38571
Dừng lỗ
1.35571
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.15
Giá hiện tại
1.38863
Chốt lời
1.39071
Bán
0.01
04.03.2021 20:51:00
1.38960
1.38955
1.41960
1.38460
Lợi nhuận
-0.05 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 20:51:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.38960
Dừng lỗ
1.41960
Lợi nhuận
-0.05 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.38955
Chốt lời
1.38460
Bán tại
0.01
04.03.2021 20:51:00
1.39260
1.38960
1.42260
1.38760
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 20:51:00
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.39260
Dừng lỗ
1.42260
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.38960
Chốt lời
1.38760
Mua
0.02
04.03.2021 20:11:29
1.39171
1.38950
1.36171
1.39371
Lợi nhuận
-4.62 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 20:11:29
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.39171
Dừng lỗ
1.36171
Lợi nhuận
-4.62 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.38950
Chốt lời
1.39371
Mua tại
0.13
04.03.2021 20:10:04
0.71687
0.71991
0.68687
0.72177
Lợi nhuận
0.00 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 20:10:04
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
0.71687
Dừng lỗ
0.68687
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.13
Giá hiện tại
0.71991
Chốt lời
0.72177
Mua
0.07
04.03.2021 20:10:03
0.71987
0.71908
0.68987
0.72477
Lợi nhuận
-6.23 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 20:10:03
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.71987
Dừng lỗ
0.68987
Lợi nhuận
-6.23 USD
Khối lượng giao dịch
0.07
Giá hiện tại
0.71908
Chốt lời
0.72477
Bán tại
0.01
04.03.2021 20:00:03
0.72433
0.72135
0.75433
0.71943
Lợi nhuận
0.00 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 20:00:03
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
0.72433
Dừng lỗ
0.75433
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.72135
Chốt lời
0.71943
Bán
0.01
04.03.2021 20:00:00
0.72133
0.71913
0.75133
0.71643
Lợi nhuận
2.10 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 20:00:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.72133
Dừng lỗ
0.75133
Lợi nhuận
2.10 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71913
Chốt lời
0.71643
Mua
0.01
04.03.2021 19:38:02
1.39471
1.38950
1.36471
1.39371
Lợi nhuận
-5.31 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 19:38:02
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.39471
Dừng lỗ
1.36471
Lợi nhuận
-5.31 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.38950
Chốt lời
1.39371
Mua tại
0.03
04.03.2021 16:33:03
0.85807
0.86108
0.82807
0.86287
Lợi nhuận
0.00 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 16:33:03
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
0.85807
Dừng lỗ
0.82807
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.86108
Chốt lời
0.86287
Mua
0.01
04.03.2021 16:33:02
0.86107
0.86151
0.83107
0.86587
Lợi nhuận
0.41 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 16:33:02
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.86107
Dừng lỗ
0.83107
Lợi nhuận
0.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.86151
Chốt lời
0.86587
Mua
0.01
04.03.2021 16:32:00
1.39771
1.38950
1.36771
1.39371
Lợi nhuận
-8.31 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 16:32:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.39771
Dừng lỗ
1.36771
Lợi nhuận
-8.31 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.38950
Chốt lời
1.39371
Mua
0.03
04.03.2021 01:24:17
0.72287
0.71908
0.69287
0.72477
Lợi nhuận
-11.67 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 01:24:17
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.72287
Dừng lỗ
0.69287
Lợi nhuận
-11.67 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.71908
Chốt lời
0.72477
Mua
0.02
02.03.2021 20:00:08
0.72587
0.71908
0.69587
0.72477
Lợi nhuận
-13.78 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2021 20:00:08
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.72587
Dừng lỗ
0.69587
Lợi nhuận
-13.78 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.71908
Chốt lời
0.72477
Mua
0.02
02.03.2021 18:54:01
0.72887
0.71908
0.69887
0.72477
Lợi nhuận
-19.78 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2021 18:54:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.72887
Dừng lỗ
0.69887
Lợi nhuận
-19.78 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.71908
Chốt lời
0.72477
Mua
0.01
01.03.2021 03:22:56
0.86407
0.86151
0.83407
0.86587
Lợi nhuận
-3.76 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2021 03:22:56
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.86407
Dừng lỗ
0.83407
Lợi nhuận
-3.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.86151
Chốt lời
0.86587
Mua
0.01
01.03.2021 00:02:39
0.86707
0.86151
0.83707
0.86587
Lợi nhuận
-7.92 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2021 00:02:39
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.86707
Dừng lỗ
0.83707
Lợi nhuận
-7.92 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.86151
Chốt lời
0.86587