Chế độ demo
Bán
0.12
06.12.2019 19:23:09
0.65750
0.65672
0.68750
0.65138
Lợi nhuận
8.16 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 19:23:09
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.65750
Dừng lỗ
0.68750
Lợi nhuận
8.16 USD
Khối lượng giao dịch
0.12
Giá hiện tại
0.65672
Chốt lời
0.65138
Bán
0.01
06.12.2019 17:42:20
1.10527
1.10610
1.13527
1.09897
Lợi nhuận
-0.93 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 17:42:20
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.10527
Dừng lỗ
1.13527
Lợi nhuận
-0.93 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10610
Chốt lời
1.09897
Bán
0.01
06.12.2019 17:37:10
1.32620
1.32583
1.35620
1.31809
Lợi nhuận
0.18 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 17:37:10
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.32620
Dừng lỗ
1.35620
Lợi nhuận
0.18 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.32583
Chốt lời
1.31809
Mua
0.01
06.12.2019 16:00:00
1.32496
1.32534
1.29497
1.33308
Lợi nhuận
0.19 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 16:00:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.32496
Dừng lỗ
1.29497
Lợi nhuận
0.19 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.32534
Chốt lời
1.33308
Mua
0.01
06.12.2019 10:05:01
0.65661
0.65660
0.62661
0.66273
Lợi nhuận
-0.11 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 10:05:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.65661
Dừng lỗ
0.62661
Lợi nhuận
-0.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.65660
Chốt lời
0.66273
Mua
0.33
06.12.2019 09:58:39
1.04232
1.04189
1.01236
1.04759
Lợi nhuận
-15.92 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 09:58:39
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.04232
Dừng lỗ
1.01236
Lợi nhuận
-15.92 USD
Khối lượng giao dịch
0.33
Giá hiện tại
1.04189
Chốt lời
1.04759
Bán
0.01
05.12.2019 11:47:42
1.09723
1.09542
1.12723
1.09091
Lợi nhuận
1.63 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 11:47:42
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.09723
Dừng lỗ
1.12723
Lợi nhuận
1.63 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.09542
Chốt lời
1.09091
Mua
0.2
05.12.2019 02:28:26
1.04496
1.04189
1.01236
1.04759
Lợi nhuận
-44.31 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 02:28:26
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.04496
Dừng lỗ
1.01236
Lợi nhuận
-44.31 USD
Khối lượng giao dịch
0.2
Giá hiện tại
1.04189
Chốt lời
1.04759
Bán
0.01
05.12.2019 01:24:36
1.04556
1.04222
1.07556
1.04030
Lợi nhuận
1.99 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 01:24:36
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.04556
Dừng lỗ
1.07556
Lợi nhuận
1.99 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.04222
Chốt lời
1.04030
Bán
0.08
05.12.2019 01:12:21
0.65439
0.65672
0.68750
0.65138
Lợi nhuận
-19.44 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 01:12:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.65439
Dừng lỗ
0.68750
Lợi nhuận
-19.44 USD
Khối lượng giao dịch
0.08
Giá hiện tại
0.65672
Chốt lời
0.65138
Bán
0.01
04.12.2019 18:42:39
0.98964
0.99093
1.01964
0.98333
Lợi nhuận
-1.40 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 18:42:39
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.98964
Dừng lỗ
1.01964
Lợi nhuận
-1.40 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.99093
Chốt lời
0.98333
Bán
0.01
04.12.2019 18:16:50
1.32150
1.32583
1.35620
1.31809
Lợi nhuận
-3.37 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 18:16:50
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.32150
Dừng lỗ
1.35620
Lợi nhuận
-3.37 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.32583
Chốt lời
1.31809
Mua
0.01
04.12.2019 03:02:07
0.68316
0.68418
0.65316
0.68757
Lợi nhuận
0.92 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 03:02:07
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.68316
Dừng lỗ
0.65316
Lợi nhuận
0.92 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.68418
Chốt lời
0.68757
Bán
0.01
03.12.2019 18:27:02
0.98604
0.99093
1.01964
0.98333
Lợi nhuận
-5.03 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 18:27:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.98604
Dừng lỗ
1.01964
Lợi nhuận
-5.03 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.99093
Chốt lời
0.98333
Mua
0.01
03.12.2019 17:49:32
1.09311
1.09526
1.06311
1.09943
Lợi nhuận
1.97 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 17:49:32
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.09311
Dừng lỗ
1.06311
Lợi nhuận
1.97 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.09526
Chốt lời
1.09943
Bán
0.01
03.12.2019 16:50:17
1.09363
1.09542
1.12723
1.09091
Lợi nhuận
-2.01 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 16:50:17
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.09363
Dừng lỗ
1.12723
Lợi nhuận
-2.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.09542
Chốt lời
1.09091
Mua
0.01
03.12.2019 12:11:23
0.98890
0.99021
0.95889
0.99521
Lợi nhuận
1.22 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 12:11:23
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.98890
Dừng lỗ
0.95889
Lợi nhuận
1.22 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.99021
Chốt lời
0.99521
Mua
0.01
03.12.2019 11:37:02
1.09671
1.09526
1.06311
1.09943
Lợi nhuận
-1.66 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 11:37:02
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.09671
Dừng lỗ
1.06311
Lợi nhuận
-1.66 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.09526
Chốt lời
1.09943
Mua
0.01
03.12.2019 11:00:13
0.68586
0.68418
0.65316
0.68757
Lợi nhuận
-1.78 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 11:00:13
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.68586
Dừng lỗ
0.65316
Lợi nhuận
-1.78 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.68418
Chốt lời
0.68757
Bán
0.05
03.12.2019 06:25:34
0.65126
0.65672
0.68750
0.65138
Lợi nhuận
-27.80 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 06:25:34
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.65126
Dừng lỗ
0.68750
Lợi nhuận
-27.80 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.65672
Chốt lời
0.65138
Bán
0.01
03.12.2019 06:21:41
0.68438
0.68450
0.71438
0.67997
Lợi nhuận
-0.22 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 06:21:41
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68438
Dừng lỗ
0.71438
Lợi nhuận
-0.22 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.68450
Chốt lời
0.67997
Mua
0.01
02.12.2019 18:03:10
0.99250
0.99021
0.95889
0.99521
Lợi nhuận
-2.41 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 18:03:10
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.99250
Dừng lỗ
0.95889
Lợi nhuận
-2.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.99021
Chốt lời
0.99521
Bán
0.01
02.12.2019 17:29:57
0.68168
0.68450
0.71438
0.67997
Lợi nhuận
-2.92 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 17:29:57
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68168
Dừng lỗ
0.71438
Lợi nhuận
-2.92 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.68450
Chốt lời
0.67997
Mua
0.01
02.12.2019 17:00:34
1.10546
1.10565
1.07552
1.11183
Lợi nhuận
0.09 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 17:00:34
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.10546
Dừng lỗ
1.07552
Lợi nhuận
0.09 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10565
Chốt lời
1.11183
Mua
0.12
02.12.2019 16:54:12
1.04766
1.04189
1.01236
1.04759
Lợi nhuận
-47.86 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 16:54:12
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.04766
Dừng lỗ
1.01236
Lợi nhuận
-47.86 USD
Khối lượng giao dịch
0.12
Giá hiện tại
1.04189
Chốt lời
1.04759
Bán
0.03
02.12.2019 16:10:22
0.64816
0.65672
0.68750
0.65138
Lợi nhuận
-25.98 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 16:10:22
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.64816
Dừng lỗ
0.68750
Lợi nhuận
-25.98 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.65672
Chốt lời
0.65138
Mua
0.08
02.12.2019 08:10:36
1.05027
1.04189
1.01236
1.04759
Lợi nhuận
-45.62 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 08:10:36
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.05027
Dừng lỗ
1.01236
Lợi nhuận
-45.62 USD
Khối lượng giao dịch
0.08
Giá hiện tại
1.04189
Chốt lời
1.04759
Bán
0.02
02.12.2019 06:47:13
0.64506
0.65672
0.68750
0.65138
Lợi nhuận
-23.52 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 06:47:13
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.64506
Dừng lỗ
0.68750
Lợi nhuận
-23.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.65672
Chốt lời
0.65138
Mua
0.05
28.11.2019 02:30:11
1.05289
1.04189
1.01236
1.04759
Lợi nhuận
-37.12 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
28.11.2019 02:30:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.05289
Dừng lỗ
1.01236
Lợi nhuận
-37.12 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.04189
Chốt lời
1.04759
Mua
0.03
25.11.2019 23:45:01
1.05573
1.04189
1.01236
1.04759
Lợi nhuận
-27.87 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 23:45:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.05573
Dừng lỗ
1.01236
Lợi nhuận
-27.87 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.04189
Chốt lời
1.04759
Mua
0.01
22.11.2019 17:43:32
0.99611
0.99021
0.95889
0.99521
Lợi nhuận
-6.06 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
22.11.2019 17:43:32
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.99611
Dừng lỗ
0.95889
Lợi nhuận
-6.06 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.99021
Chốt lời
0.99521
Mua
0.01
21.11.2019 15:07:34
1.10031
1.09526
1.06311
1.09943
Lợi nhuận
-5.30 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
21.11.2019 15:07:34
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.10031
Dừng lỗ
1.06311
Lợi nhuận
-5.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.09526
Chốt lời
1.09943
Mua
0.02
21.11.2019 10:03:20
1.05900
1.04189
1.01236
1.04759
Lợi nhuận
-22.87 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
21.11.2019 10:03:20
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.05900
Dừng lỗ
1.01236
Lợi nhuận
-22.87 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.04189
Chốt lời
1.04759
Bán
0.01
21.11.2019 03:00:02
0.67898
0.68450
0.71438
0.67997
Lợi nhuận
-5.62 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.11.2019 03:00:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67898
Dừng lỗ
0.71438
Lợi nhuận
-5.62 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.68450
Chốt lời
0.67997
Mua
0.01
20.11.2019 00:34:59
1.06157
1.04189
1.01236
1.04759
Lợi nhuận
-13.13 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2019 00:34:59
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06157
Dừng lỗ
1.01236
Lợi nhuận
-13.13 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.04189
Chốt lời
1.04759
Bán
0.01
19.11.2019 15:16:30
0.64196
0.65672
0.68750
0.65138
Lợi nhuận
-14.86 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.11.2019 15:16:30
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.64196
Dừng lỗ
0.68750
Lợi nhuận
-14.86 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.65672
Chốt lời
0.65138
Mua
0.01
14.11.2019 23:51:39
1.06400
1.04189
1.01236
1.04759
Lợi nhuận
-14.72 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
14.11.2019 23:51:39
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06400
Dừng lỗ
1.01236
Lợi nhuận
-14.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.04189
Chốt lời
1.04759
Mua
0.01
14.11.2019 21:29:44
1.06665
1.04189
1.01236
1.04759
Lợi nhuận
-16.46 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
14.11.2019 21:29:44
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06665
Dừng lỗ
1.01236
Lợi nhuận
-16.46 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.04189
Chốt lời
1.04759
Bán
0.01
13.11.2019 03:00:18
0.63885
0.65672
0.68750
0.65138
Lợi nhuận
-17.97 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 03:00:18
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.63885
Dừng lỗ
0.68750
Lợi nhuận
-17.97 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.65672
Chốt lời
0.65138
Bán
0.01
06.11.2019 19:47:04
0.63604
0.65672
0.68750
0.65138
Lợi nhuận
-20.78 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2019 19:47:04
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.63604
Dừng lỗ
0.68750
Lợi nhuận
-20.78 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.65672
Chốt lời
0.65138