Chế độ demo
Mua tại
0.01
07.05.2021 10:16:01
1.20569
1.20871
1.17569
1.20969
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 10:16:01
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
1.20569
Dừng lỗ
1.17569
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.20871
Chốt lời
1.20969
Mua
0.01
07.05.2021 10:16:00
1.20869
1.20861
1.17869
1.21269
Lợi nhuận
-0.18 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 10:16:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.20869
Dừng lỗ
1.17869
Lợi nhuận
-0.18 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.20861
Chốt lời
1.21269
Mua
0.01
07.05.2021 10:15:00
1.39279
1.39240
1.36279
1.39779
Lợi nhuận
-0.49 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 10:15:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.39279
Dừng lỗ
1.36279
Lợi nhuận
-0.49 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.39240
Chốt lời
1.39779
Mua tại
0.01
07.05.2021 10:15:00
1.38979
1.39274
1.35979
1.39479
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 10:15:00
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
1.38979
Dừng lỗ
1.35979
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.39274
Chốt lời
1.39479
Bán tại
0.15
07.05.2021 10:14:54
1.21093
1.20802
1.24093
1.20693
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 10:14:54
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.21093
Dừng lỗ
1.24093
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.15
Giá hiện tại
1.20802
Chốt lời
1.20693
Bán
0.06
07.05.2021 10:14:53
1.20793
1.20754
1.23793
1.20393
Lợi nhuận
1.74 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 10:14:53
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.20793
Dừng lỗ
1.23793
Lợi nhuận
1.74 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
1.20754
Chốt lời
1.20393
Bán
0.02
07.05.2021 10:14:22
1.39253
1.39133
1.42253
1.38753
Lợi nhuận
2.20 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 10:14:22
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.39253
Dừng lỗ
1.42253
Lợi nhuận
2.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.39133
Chốt lời
1.38753
Bán tại
0.06
07.05.2021 10:14:22
1.39553
1.39268
1.42553
1.39053
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 10:14:22
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.39553
Dừng lỗ
1.42553
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
1.39268
Chốt lời
1.39053
Bán tại
0.06
07.05.2021 04:46:49
0.72727
0.72429
0.75727
0.72237
Lợi nhuận
0.00 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 04:46:49
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
0.72727
Dừng lỗ
0.75727
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
0.72429
Chốt lời
0.72237
Bán
0.03
07.05.2021 04:46:48
0.72427
0.72196
0.75427
0.71937
Lợi nhuận
6.63 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 04:46:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.72427
Dừng lỗ
0.75427
Lợi nhuận
6.63 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.72196
Chốt lời
0.71937
Mua tại
0.01
07.05.2021 00:00:04
0.86549
0.86826
0.83549
0.87029
Lợi nhuận
0.00 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 00:00:04
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
0.86549
Dừng lỗ
0.83549
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.86826
Chốt lời
0.87029
Mua
0.01
07.05.2021 00:00:03
0.86849
0.86790
0.83849
0.87329
Lợi nhuận
-1.02 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 00:00:03
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.86849
Dừng lỗ
0.83849
Lợi nhuận
-1.02 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.86790
Chốt lời
0.87329
Bán
0.01
06.05.2021 17:55:11
0.77680
0.77709
0.80180
0.77220
Lợi nhuận
-0.39 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 17:55:11
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.77680
Dừng lỗ
0.80180
Lợi nhuận
-0.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.77709
Chốt lời
0.77220
Bán tại
0.03
06.05.2021 17:55:11
0.77990
0.77854
0.80490
0.77530
Lợi nhuận
0.00 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 17:55:11
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
0.77990
Dừng lỗ
0.80490
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.77854
Chốt lời
0.77530
Bán
0.01
06.05.2021 17:51:21
1.38953
1.39133
1.41953
1.38753
Lợi nhuận
-1.90 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 17:51:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.38953
Dừng lỗ
1.41953
Lợi nhuận
-1.90 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.39133
Chốt lời
1.38753
Bán
0.01
06.05.2021 17:20:00
1.38653
1.39133
1.41653
1.38753
Lợi nhuận
-4.90 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 17:20:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.38653
Dừng lỗ
1.41653
Lợi nhuận
-4.90 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.39133
Chốt lời
1.38753
Bán
0.01
06.05.2021 17:15:46
0.86974
0.86790
0.89974
0.86494
Lợi nhuận
2.36 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 17:15:46
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.86974
Dừng lỗ
0.89974
Lợi nhuận
2.36 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.86790
Chốt lời
0.86494
Bán tại
0.01
06.05.2021 17:15:46
0.87274
0.86824
0.90274
0.86794
Lợi nhuận
0.00 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 17:15:46
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
0.87274
Dừng lỗ
0.90274
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.86824
Chốt lời
0.86794
Bán
0.02
06.05.2021 12:34:17
1.20493
1.20861
1.23493
1.20393
Lợi nhuận
-7.56 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 12:34:17
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.20493
Dừng lỗ
1.23493
Lợi nhuận
-7.56 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.20861
Chốt lời
1.20393
Mua
0.01
06.05.2021 10:04:01
0.77498
0.77706
0.74998
0.77958
Lợi nhuận
1.98 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 10:04:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.77498
Dừng lỗ
0.74998
Lợi nhuận
1.98 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.77706
Chốt lời
0.77958
Mua tại
0.01
06.05.2021 10:04:01
0.77188
0.77857
0.74688
0.77648
Lợi nhuận
0.00 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 10:04:01
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
0.77188
Dừng lỗ
0.74688
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.77857
Chốt lời
0.77648
Bán
0.01
06.05.2021 08:42:31
0.77370
0.77709
0.79870
0.77220
Lợi nhuận
-3.49 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 08:42:31
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.77370
Dừng lỗ
0.79870
Lợi nhuận
-3.49 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.77709
Chốt lời
0.77220
Bán
0.01
06.05.2021 05:50:00
0.77060
0.77709
0.79560
0.77220
Lợi nhuận
-6.59 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 05:50:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.77060
Dừng lỗ
0.79560
Lợi nhuận
-6.59 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.77709
Chốt lời
0.77220
Mua
0.01
05.05.2021 17:51:02
0.72146
0.72191
0.69146
0.72636
Lợi nhuận
0.35 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 17:51:02
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.72146
Dừng lỗ
0.69146
Lợi nhuận
0.35 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.72191
Chốt lời
0.72636
Mua tại
0.01
05.05.2021 17:51:02
0.71846
0.72334
0.68846
0.72336
Lợi nhuận
0.00 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 17:51:02
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
0.71846
Dừng lỗ
0.68846
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.72334
Chốt lời
0.72336
Bán
0.01
05.05.2021 17:50:16
0.72127
0.72298
0.75127
0.71937
Lợi nhuận
-1.81 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 17:50:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.72127
Dừng lỗ
0.75127
Lợi nhuận
-1.81 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.72298
Chốt lời
0.71937
Bán
0.01
05.05.2021 13:51:27
1.20193
1.20861
1.23193
1.20393
Lợi nhuận
-6.78 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 13:51:27
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.20193
Dừng lỗ
1.23193
Lợi nhuận
-6.78 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.20861
Chốt lời
1.20393
Bán
0.01
05.05.2021 13:20:25
0.71827
0.72196
0.74827
0.71937
Lợi nhuận
-3.79 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 13:20:25
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.71827
Dừng lỗ
0.74827
Lợi nhuận
-3.79 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.72196
Chốt lời
0.71937
Bán
0.01
05.05.2021 10:09:00
1.19893
1.20861
1.22893
1.20393
Lợi nhuận
-9.78 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 10:09:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.19893
Dừng lỗ
1.22893
Lợi nhuận
-9.78 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.20861
Chốt lời
1.20393
Bán
0.01
04.05.2021 10:33:01
0.71527
0.72196
0.74527
0.71937
Lợi nhuận
-6.79 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 10:33:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.71527
Dừng lỗ
0.74527
Lợi nhuận
-6.79 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.72196
Chốt lời
0.71937
Bán
0.01
03.05.2021 17:07:00
0.86674
0.86790
0.89674
0.86494
Lợi nhuận
-1.82 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2021 17:07:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.86674
Dừng lỗ
0.89674
Lợi nhuận
-1.82 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.86790
Chốt lời
0.86494