Chế độ demo
Bán tại
0.02
23.09.2019 00:03:07
0.62905
0.62648
0.65905
0.62415
Lợi nhuận
0.00 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2019 00:03:07
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
0.62905
Dừng lỗ
0.65905
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.62648
Chốt lời
0.62415
Bán
0.02
23.09.2019 00:03:06
0.62605
0.62650
0.65605
0.62115
Lợi nhuận
-1.10 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2019 00:03:06
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.62605
Dừng lỗ
0.65605
Lợi nhuận
-1.10 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.62650
Chốt lời
0.62115
Bán tại
0.01
20.09.2019 18:30:05
0.68019
0.67726
0.70519
0.67559
Lợi nhuận
0.00 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 18:30:05
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
0.68019
Dừng lỗ
0.70519
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.67726
Chốt lời
0.67559
Bán
0.01
20.09.2019 18:30:01
0.67709
0.67728
0.70209
0.67249
Lợi nhuận
-0.29 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 18:30:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67709
Dừng lỗ
0.70209
Lợi nhuận
-0.29 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.67728
Chốt lời
0.67249
Bán tại
0.01
20.09.2019 16:22:03
1.10471
1.10151
1.13471
1.10071
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 16:22:03
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.10471
Dừng lỗ
1.13471
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10151
Chốt lời
1.10071
Bán
0.01
20.09.2019 16:22:01
1.10171
1.10152
1.13171
1.09771
Lợi nhuận
0.09 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 16:22:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.10171
Dừng lỗ
1.13171
Lợi nhuận
0.09 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10152
Chốt lời
1.09771
Mua tại
0.02
20.09.2019 14:47:28
1.09956
1.10152
1.06956
1.10356
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 14:47:28
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
1.09956
Dừng lỗ
1.06956
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.10152
Chốt lời
1.10356
Mua
0.01
20.09.2019 14:47:26
1.10256
1.10151
1.07256
1.10656
Lợi nhuận
-1.15 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 14:47:26
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.10256
Dừng lỗ
1.07256
Lợi nhuận
-1.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10151
Chốt lời
1.10656
Mua tại
0.22
20.09.2019 13:34:16
0.62423
0.62650
0.59423
0.62923
Lợi nhuận
0.00 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 13:34:16
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
0.62423
Dừng lỗ
0.59423
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.22
Giá hiện tại
0.62650
Chốt lời
0.62923
Mua
0.12
20.09.2019 13:34:13
0.62723
0.62648
0.59723
0.63213
Lợi nhuận
-10.20 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 13:34:13
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.62723
Dừng lỗ
0.59723
Lợi nhuận
-10.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.12
Giá hiện tại
0.62648
Chốt lời
0.63213
Mua
0.01
19.09.2019 11:02:01
1.10556
1.10151
1.07556
1.10656
Lợi nhuận
-4.15 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 11:02:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.10556
Dừng lỗ
1.07556
Lợi nhuận
-4.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10151
Chốt lời
1.10656
Mua tại
0.07
19.09.2019 05:40:43
0.67551
0.67728
0.65051
0.68011
Lợi nhuận
0.00 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 05:40:43
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
0.67551
Dừng lỗ
0.65051
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.07
Giá hiện tại
0.67728
Chốt lời
0.68011
Mua
0.03
19.09.2019 05:40:41
0.67861
0.67726
0.65361
0.68321
Lợi nhuận
-4.35 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 05:40:41
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.67861
Dừng lỗ
0.65361
Lợi nhuận
-4.35 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.67726
Chốt lời
0.68321
Mua
0.06
18.09.2019 21:46:43
0.63023
0.62648
0.60023
0.63213
Lợi nhuận
-23.10 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 21:46:43
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.63023
Dừng lỗ
0.60023
Lợi nhuận
-23.10 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
0.62648
Chốt lời
0.63213
Mua
0.01
18.09.2019 21:43:07
0.68171
0.67726
0.65671
0.68321
Lợi nhuận
-4.55 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 21:43:07
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.68171
Dừng lỗ
0.65671
Lợi nhuận
-4.55 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.67726
Chốt lời
0.68321
Mua
0.03
17.09.2019 05:01:11
0.63323
0.62648
0.60323
0.63213
Lợi nhuận
-20.55 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 05:01:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.63323
Dừng lỗ
0.60323
Lợi nhuận
-20.55 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.62648
Chốt lời
0.63213
Mua
0.01
17.09.2019 04:54:51
0.68481
0.67726
0.65981
0.68321
Lợi nhuận
-7.65 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 04:54:51
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.68481
Dừng lỗ
0.65981
Lợi nhuận
-7.65 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.67726
Chốt lời
0.68321
Mua
0.01
16.09.2019 15:46:02
0.63623
0.62648
0.60623
0.63213
Lợi nhuận
-9.85 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 15:46:02
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.63623
Dừng lỗ
0.60623
Lợi nhuận
-9.85 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.62648
Chốt lời
0.63213
Mua
0.01
13.09.2019 13:03:21
0.63923
0.62648
0.60923
0.63213
Lợi nhuận
-12.85 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 13:03:21
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.63923
Dừng lỗ
0.60923
Lợi nhuận
-12.85 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.62648
Chốt lời
0.63213
Mua
0.01
11.09.2019 07:05:01
0.68791
0.67726
0.66291
0.68321
Lợi nhuận
-10.75 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 07:05:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.68791
Dừng lỗ
0.66291
Lợi nhuận
-10.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.67726
Chốt lời
0.68321
Mua
0.01
09.09.2019 00:08:11
0.64223
0.62648
0.61223
0.63213
Lợi nhuận
-15.85 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 00:08:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.64223
Dừng lỗ
0.61223
Lợi nhuận
-15.85 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.62648
Chốt lời
0.63213