Chế độ demo
Mua tại
0.12
30.11.2020 17:49:48
1.32893
1.33451
1.29893
1.33393
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 17:49:48
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
1.32893
Dừng lỗ
1.29893
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.12
Giá hiện tại
1.33451
Chốt lời
1.33393
Mua
0.05
30.11.2020 17:49:47
1.33193
1.33624
1.30193
1.33693
Lợi nhuận
21.05 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 17:49:47
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.33193
Dừng lỗ
1.30193
Lợi nhuận
21.05 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.33624
Chốt lời
1.33693
Mua
0.02
30.11.2020 17:31:52
1.33493
1.33624
1.30493
1.33693
Lợi nhuận
2.42 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 17:31:52
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.33493
Dừng lỗ
1.30493
Lợi nhuận
2.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.33624
Chốt lời
1.33693
Mua
0.02
30.11.2020 16:09:00
1.33793
1.33624
1.30793
1.33693
Lợi nhuận
-3.58 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 16:09:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.33793
Dừng lỗ
1.30793
Lợi nhuận
-3.58 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.33624
Chốt lời
1.33693
Bán
0.02
30.11.2020 13:38:53
1.33608
1.33629
1.36608
1.33108
Lợi nhuận
-0.62 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 13:38:53
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.33608
Dừng lỗ
1.36608
Lợi nhuận
-0.62 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.33629
Chốt lời
1.33108
Bán tại
0.06
30.11.2020 13:38:53
1.33908
1.33445
1.36908
1.33408
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 13:38:53
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.33908
Dừng lỗ
1.36908
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
1.33445
Chốt lời
1.33408
Bán
0.01
30.11.2020 01:25:17
1.33308
1.33629
1.36308
1.33108
Lợi nhuận
-3.31 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 01:25:17
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.33308
Dừng lỗ
1.36308
Lợi nhuận
-3.31 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.33629
Chốt lời
1.33108
Bán
0.01
27.11.2020 18:48:00
1.33008
1.33629
1.36008
1.33108
Lợi nhuận
-6.31 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 18:48:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.33008
Dừng lỗ
1.36008
Lợi nhuận
-6.31 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.33629
Chốt lời
1.33108