Chế độ demo
Mua
0.01
09.04.2021 23:55:00
1.37025
1.37043
1.34025
1.37525
Lợi nhuận
0.08 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 23:55:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.37025
Dừng lỗ
1.34025
Lợi nhuận
0.08 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.37043
Chốt lời
1.37525
Mua tại
0.02
09.04.2021 23:55:00
1.36725
1.37133
1.33725
1.37225
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 23:55:00
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
1.36725
Dừng lỗ
1.33725
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.37133
Chốt lời
1.37225
Mua
0.01
09.04.2021 16:26:00
1.37325
1.37043
1.34325
1.37525
Lợi nhuận
-2.92 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 16:26:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.37325
Dừng lỗ
1.34325
Lợi nhuận
-2.92 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.37043
Chốt lời
1.37525
Mua
0.01
09.04.2021 15:39:37
1.18736
1.18998
1.15736
1.19136
Lợi nhuận
2.52 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 15:39:37
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.18736
Dừng lỗ
1.15736
Lợi nhuận
2.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18998
Chốt lời
1.19136
Mua tại
0.02
09.04.2021 15:39:37
1.18436
1.19018
1.15436
1.18836
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 15:39:37
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
1.18436
Dừng lỗ
1.15436
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.19018
Chốt lời
1.18836
Bán tại
0.02
09.04.2021 14:15:34
1.37571
1.37043
1.40571
1.37071
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 14:15:34
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.37571
Dừng lỗ
1.40571
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.37043
Chốt lời
1.37071
Bán
0.01
09.04.2021 14:15:33
1.37271
1.37133
1.40271
1.36771
Lợi nhuận
1.28 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 14:15:33
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.37271
Dừng lỗ
1.40271
Lợi nhuận
1.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.37133
Chốt lời
1.36771
Mua tại
0.01
09.04.2021 14:04:02
0.86317
0.86865
0.83317
0.86797
Lợi nhuận
0.00 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 14:04:02
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
0.86317
Dừng lỗ
0.83317
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.86865
Chốt lời
0.86797
Mua
0.01
09.04.2021 14:04:01
0.86617
0.86754
0.83617
0.87097
Lợi nhuận
1.67 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 14:04:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.86617
Dừng lỗ
0.83617
Lợi nhuận
1.67 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.86754
Chốt lời
0.87097
Bán tại
0.01
09.04.2021 13:37:55
0.76594
0.76182
0.79094
0.76134
Lợi nhuận
0.00 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 13:37:55
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
0.76594
Dừng lỗ
0.79094
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.76182
Chốt lời
0.76134
Bán
0.01
09.04.2021 13:37:54
0.76284
0.76206
0.78784
0.75824
Lợi nhuận
0.68 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 13:37:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.76284
Dừng lỗ
0.78784
Lợi nhuận
0.68 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.76206
Chốt lời
0.75824
Mua
0.01
09.04.2021 09:41:00
0.86917
0.86754
0.83917
0.87097
Lợi nhuận
-2.44 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 09:41:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.86917
Dừng lỗ
0.83917
Lợi nhuận
-2.44 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.86754
Chốt lời
0.87097
Mua
0.01
09.04.2021 09:31:31
0.70187
0.70298
0.67187
0.70677
Lợi nhuận
1.01 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 09:31:31
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.70187
Dừng lỗ
0.67187
Lợi nhuận
1.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.70298
Chốt lời
0.70677
Mua tại
0.01
09.04.2021 09:31:31
0.69887
0.70315
0.66887
0.70377
Lợi nhuận
0.00 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 09:31:31
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
0.69887
Dừng lỗ
0.66887
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.70315
Chốt lời
0.70377
Bán
0.01
09.04.2021 09:31:00
0.75974
0.76206
0.78474
0.75824
Lợi nhuận
-2.42 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 09:31:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.75974
Dừng lỗ
0.78474
Lợi nhuận
-2.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.76206
Chốt lời
0.75824
Mua tại
0.03
09.04.2021 09:30:56
0.75656
0.76206
0.73156
0.76116
Lợi nhuận
0.00 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 09:30:56
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
0.75656
Dừng lỗ
0.73156
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.76206
Chốt lời
0.76116
Mua
0.01
09.04.2021 09:30:55
0.75966
0.76182
0.73466
0.76426
Lợi nhuận
2.06 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 09:30:55
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.75966
Dừng lỗ
0.73466
Lợi nhuận
2.06 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.76182
Chốt lời
0.76426
Bán
0.01
09.04.2021 09:30:01
1.36971
1.37133
1.39971
1.36771
Lợi nhuận
-1.72 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 09:30:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.36971
Dừng lỗ
1.39971
Lợi nhuận
-1.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.37133
Chốt lời
1.36771
Mua
0.01
09.04.2021 08:12:12
0.76276
0.76182
0.73776
0.76426
Lợi nhuận
-1.04 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 08:12:12
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.76276
Dừng lỗ
0.73776
Lợi nhuận
-1.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.76182
Chốt lời
0.76426
Bán tại
0.22
08.04.2021 19:58:58
0.87073
0.86754
0.90073
0.86533
Lợi nhuận
0.00 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 19:58:58
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
0.87073
Dừng lỗ
0.90073
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.22
Giá hiện tại
0.86754
Chốt lời
0.86533
Bán
0.12
08.04.2021 19:58:56
0.86773
0.86865
0.89773
0.86253
Lợi nhuận
-17.54 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 19:58:56
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.86773
Dừng lỗ
0.89773
Lợi nhuận
-17.54 USD
Khối lượng giao dịch
0.12
Giá hiện tại
0.86865
Chốt lời
0.86253
Mua
0.01
08.04.2021 19:37:00
0.76586
0.76182
0.74086
0.76426
Lợi nhuận
-4.14 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 19:37:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.76586
Dừng lỗ
0.74086
Lợi nhuận
-4.14 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.76182
Chốt lời
0.76426
Mua
0.01
08.04.2021 16:54:00
1.19036
1.18998
1.16036
1.19136
Lợi nhuận
-0.48 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 16:54:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.19036
Dừng lỗ
1.16036
Lợi nhuận
-0.48 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18998
Chốt lời
1.19136
Mua
0.01
08.04.2021 15:07:00
0.70487
0.70298
0.67487
0.70677
Lợi nhuận
-1.99 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 15:07:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.70487
Dừng lỗ
0.67487
Lợi nhuận
-1.99 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.70298
Chốt lời
0.70677
Bán tại
0.01
08.04.2021 10:12:43
0.70697
0.70298
0.73697
0.70207
Lợi nhuận
0.00 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 10:12:43
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
0.70697
Dừng lỗ
0.73697
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.70298
Chốt lời
0.70207
Bán
0.01
08.04.2021 10:12:42
0.70397
0.70315
0.73397
0.69907
Lợi nhuận
0.72 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 10:12:42
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.70397
Dừng lỗ
0.73397
Lợi nhuận
0.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.70315
Chốt lời
0.69907
Bán
0.01
07.04.2021 21:54:00
0.70097
0.70315
0.73097
0.69907
Lợi nhuận
-2.28 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 21:54:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.70097
Dừng lỗ
0.73097
Lợi nhuận
-2.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.70315
Chốt lời
0.69907
Bán tại
0.15
07.04.2021 17:11:39
1.19304
1.18998
1.22304
1.18904
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 17:11:39
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.19304
Dừng lỗ
1.22304
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.15
Giá hiện tại
1.18998
Chốt lời
1.18904
Bán
0.06
07.04.2021 17:11:38
1.19004
1.19018
1.22004
1.18604
Lợi nhuận
-1.44 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 17:11:38
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.19004
Dừng lỗ
1.22004
Lợi nhuận
-1.44 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
1.19018
Chốt lời
1.18604
Bán
0.06
07.04.2021 16:28:48
0.86473
0.86865
0.89473
0.86253
Lợi nhuận
-33.45 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 16:28:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.86473
Dừng lỗ
0.89473
Lợi nhuận
-33.45 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
0.86865
Chốt lời
0.86253
Bán
0.03
07.04.2021 09:30:43
0.86173
0.86865
0.89173
0.86253
Lợi nhuận
-29.07 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 09:30:43
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.86173
Dừng lỗ
0.89173
Lợi nhuận
-29.07 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.86865
Chốt lời
0.86253
Bán
0.02
06.04.2021 21:46:43
1.18704
1.19018
1.21704
1.18604
Lợi nhuận
-6.48 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 21:46:43
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.18704
Dừng lỗ
1.21704
Lợi nhuận
-6.48 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.19018
Chốt lời
1.18604
Bán
0.01
06.04.2021 20:30:23
0.85873
0.86865
0.88873
0.86253
Lợi nhuận
-13.81 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 20:30:23
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.85873
Dừng lỗ
0.88873
Lợi nhuận
-13.81 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.86865
Chốt lời
0.86253
Bán
0.01
06.04.2021 18:54:52
0.85573
0.86865
0.88573
0.86253
Lợi nhuận
-17.92 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 18:54:52
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.85573
Dừng lỗ
0.88573
Lợi nhuận
-17.92 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.86865
Chốt lời
0.86253
Bán
0.01
06.04.2021 17:00:30
1.18404
1.19018
1.21404
1.18604
Lợi nhuận
-6.24 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 17:00:30
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.18404
Dừng lỗ
1.21404
Lợi nhuận
-6.24 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.19018
Chốt lời
1.18604
Bán
0.01
06.04.2021 11:53:21
0.85273
0.86865
0.88273
0.86253
Lợi nhuận
-22.04 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 11:53:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.85273
Dừng lỗ
0.88273
Lợi nhuận
-22.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.86865
Chốt lời
0.86253
Bán
0.01
06.04.2021 11:52:00
1.18104
1.19018
1.21104
1.18604
Lợi nhuận
-9.24 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 11:52:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.18104
Dừng lỗ
1.21104
Lợi nhuận
-9.24 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.19018
Chốt lời
1.18604