Chế độ demo
Bán tại
0.28
11.10.2019 14:26:55
1.10912
1.10294
1.13912
1.10512
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 14:26:55
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.10912
Dừng lỗ
1.13912
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.28
Giá hiện tại
1.10294
Chốt lời
1.10512
Bán
0.15
11.10.2019 14:26:51
1.10612
1.10295
1.13612
1.10212
Lợi nhuận
46.05 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 14:26:51
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.10612
Dừng lỗ
1.13612
Lợi nhuận
46.05 USD
Khối lượng giao dịch
0.15
Giá hiện tại
1.10295
Chốt lời
1.10212
Mua tại
0.01
11.10.2019 14:14:03
1.10124
1.10295
1.07124
1.10524
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 14:14:03
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
1.10124
Dừng lỗ
1.07124
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10295
Chốt lời
1.10524
Mua
0.01
11.10.2019 14:14:01
1.10424
1.10294
1.07424
1.10824
Lợi nhuận
-1.40 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 14:14:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.10424
Dừng lỗ
1.07424
Lợi nhuận
-1.40 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10294
Chốt lời
1.10824
Bán tại
0.06
11.10.2019 11:37:36
0.63708
0.63306
0.66708
0.63218
Lợi nhuận
0.00 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 11:37:36
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
0.63708
Dừng lỗ
0.66708
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
0.63306
Chốt lời
0.63218
Bán
0.03
11.10.2019 11:37:30
0.63408
0.63309
0.66408
0.62918
Lợi nhuận
2.67 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 11:37:30
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.63408
Dừng lỗ
0.66408
Lợi nhuận
2.67 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.63309
Chốt lời
0.62918
Bán tại
0.03
11.10.2019 11:01:42
0.68184
0.67934
0.70684
0.67724
Lợi nhuận
0.00 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 11:01:42
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
0.68184
Dừng lỗ
0.70684
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.67934
Chốt lời
0.67724
Bán
0.01
11.10.2019 11:01:37
0.67874
0.67936
0.70374
0.67414
Lợi nhuận
-0.72 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 11:01:37
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67874
Dừng lỗ
0.70374
Lợi nhuận
-0.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.67936
Chốt lời
0.67414
Mua tại
0.01
11.10.2019 10:15:06
0.67540
0.67936
0.65040
0.68000
Lợi nhuận
0.00 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 10:15:06
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
0.67540
Dừng lỗ
0.65040
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.67936
Chốt lời
0.68000
Mua
0.01
11.10.2019 10:15:01
0.67850
0.67934
0.65350
0.68310
Lợi nhuận
0.74 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 10:15:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.67850
Dừng lỗ
0.65350
Lợi nhuận
0.74 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.67934
Chốt lời
0.68310
Bán
0.06
10.10.2019 12:53:21
1.10312
1.10295
1.13312
1.10212
Lợi nhuận
0.42 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 12:53:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.10312
Dừng lỗ
1.13312
Lợi nhuận
0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
1.10295
Chốt lời
1.10212
Mua tại
0.01
10.10.2019 12:46:04
0.62977
0.63309
0.59977
0.63467
Lợi nhuận
0.00 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 12:46:04
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
0.62977
Dừng lỗ
0.59977
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.63309
Chốt lời
0.63467
Mua
0.01
10.10.2019 12:46:01
0.63277
0.63306
0.60277
0.63767
Lợi nhuận
0.19 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 12:46:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.63277
Dừng lỗ
0.60277
Lợi nhuận
0.19 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.63306
Chốt lời
0.63767
Bán
0.02
10.10.2019 09:50:45
1.10012
1.10295
1.13012
1.10212
Lợi nhuận
-5.86 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 09:50:45
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.10012
Dừng lỗ
1.13012
Lợi nhuận
-5.86 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.10295
Chốt lời
1.10212
Bán
0.01
10.10.2019 04:39:51
0.67564
0.67936
0.70064
0.67414
Lợi nhuận
-3.82 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 04:39:51
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67564
Dừng lỗ
0.70064
Lợi nhuận
-3.82 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.67936
Chốt lời
0.67414
Bán
0.01
09.10.2019 10:10:50
1.09712
1.10295
1.12712
1.10212
Lợi nhuận
-5.93 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2019 10:10:50
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.09712
Dừng lỗ
1.12712
Lợi nhuận
-5.93 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10295
Chốt lời
1.10212
Bán
0.01
08.10.2019 21:36:01
1.09412
1.10295
1.12412
1.10212
Lợi nhuận
-8.93 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 21:36:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.09412
Dừng lỗ
1.12412
Lợi nhuận
-8.93 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10295
Chốt lời
1.10212
Bán
0.01
08.10.2019 18:33:02
0.67254
0.67936
0.69754
0.67414
Lợi nhuận
-6.92 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 18:33:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67254
Dừng lỗ
0.69754
Lợi nhuận
-6.92 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.67936
Chốt lời
0.67414
Bán
0.01
03.10.2019 17:05:01
0.63108
0.63309
0.66108
0.62918
Lợi nhuận
-2.11 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 17:05:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.63108
Dừng lỗ
0.66108
Lợi nhuận
-2.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.63309
Chốt lời
0.62918
Bán
0.01
03.10.2019 11:38:51
0.62808
0.63309
0.65808
0.62918
Lợi nhuận
-5.11 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 11:38:51
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.62808
Dừng lỗ
0.65808
Lợi nhuận
-5.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.63309
Chốt lời
0.62918
Bán
0.01
30.09.2019 09:55:03
0.62508
0.63309
0.65508
0.62918
Lợi nhuận
-8.11 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2019 09:55:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.62508
Dừng lỗ
0.65508
Lợi nhuận
-8.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.63309
Chốt lời
0.62918