Chế độ demo
Bán
0.01
21.02.2020 17:49:02
0.66360
0.66287
0.69360
0.65919
Lợi nhuận
0.63 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2020 17:49:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.66360
Dừng lỗ
0.69360
Lợi nhuận
0.63 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.66287
Chốt lời
0.65919
Mua
0.01
21.02.2020 17:14:18
0.97769
0.97830
0.94763
0.98395
Lợi nhuận
0.52 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2020 17:14:18
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.97769
Dừng lỗ
0.94763
Lợi nhuận
0.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.97830
Chốt lời
0.98395
Bán
0.01
21.02.2020 16:50:00
1.08437
1.08479
1.11437
1.07806
Lợi nhuận
-0.52 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2020 16:50:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.08437
Dừng lỗ
1.11437
Lợi nhuận
-0.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08479
Chốt lời
1.07806
Bán
0.01
21.02.2020 16:49:49
1.29525
1.29640
1.32520
1.28877
Lợi nhuận
-1.25 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2020 16:49:49
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.29525
Dừng lỗ
1.32520
Lợi nhuận
-1.25 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.29640
Chốt lời
1.28877
Mua
0.01
21.02.2020 16:49:39
1.08418
1.08462
1.05417
1.09049
Lợi nhuận
0.34 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2020 16:49:39
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.08418
Dừng lỗ
1.05417
Lợi nhuận
0.34 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08462
Chốt lời
1.09049
Mua
0.01
21.02.2020 11:04:41
1.29225
1.29506
1.26222
1.29864
Lợi nhuận
2.71 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2020 11:04:41
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.29225
Dừng lỗ
1.26222
Lợi nhuận
2.71 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.29506
Chốt lời
1.29864
Mua
0.01
21.02.2020 10:55:33
0.98124
0.97830
0.94763
0.98395
Lợi nhuận
-3.11 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2020 10:55:33
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.98124
Dừng lỗ
0.94763
Lợi nhuận
-3.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.97830
Chốt lời
0.98395
Bán
0.01
21.02.2020 10:55:21
1.29157
1.29640
1.32520
1.28877
Lợi nhuận
-4.93 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2020 10:55:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.29157
Dừng lỗ
1.32520
Lợi nhuận
-4.93 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.29640
Chốt lời
1.28877
Mua
0.05
21.02.2020 04:19:23
0.63125
0.63420
0.60123
0.63735
Lợi nhuận
14.25 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2020 04:19:23
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.63125
Dừng lỗ
0.60123
Lợi nhuận
14.25 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.63420
Chốt lời
0.63735
Mua
0.05
21.02.2020 04:19:19
0.65966
0.66249
0.62966
0.66408
Lợi nhuận
13.65 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2020 04:19:19
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.65966
Dừng lỗ
0.62966
Lợi nhuận
13.65 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.66249
Chốt lời
0.66408
Bán
0.01
21.02.2020 04:03:37
0.66088
0.66287
0.69360
0.65919
Lợi nhuận
-2.09 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2020 04:03:37
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.66088
Dừng lỗ
0.69360
Lợi nhuận
-2.09 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.66287
Chốt lời
0.65919
Bán
0.01
20.02.2020 13:00:01
1.28798
1.29640
1.32520
1.28877
Lợi nhuận
-8.52 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 13:00:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.28798
Dừng lỗ
1.32520
Lợi nhuận
-8.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.29640
Chốt lời
1.28877
Mua
0.03
20.02.2020 11:13:51
0.66267
0.66249
0.62966
0.66408
Lợi nhuận
-0.84 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 11:13:51
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.66267
Dừng lỗ
0.62966
Lợi nhuận
-0.84 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.66249
Chốt lời
0.66408
Bán
0.01
20.02.2020 11:13:48
0.63375
0.63539
0.66375
0.62762
Lợi nhuận
-1.74 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 11:13:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.63375
Dừng lỗ
0.66375
Lợi nhuận
-1.74 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.63539
Chốt lời
0.62762
Mua
0.03
20.02.2020 10:16:15
0.63435
0.63420
0.60123
0.63735
Lợi nhuận
-0.75 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 10:16:15
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.63435
Dừng lỗ
0.60123
Lợi nhuận
-0.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.63420
Chốt lời
0.63735
Mua
0.01
20.02.2020 09:21:58
0.98485
0.97830
0.94763
0.98395
Lợi nhuận
-6.80 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 09:21:58
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.98485
Dừng lỗ
0.94763
Lợi nhuận
-6.80 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.97830
Chốt lời
0.98395
Mua
0.02
20.02.2020 03:33:07
0.66536
0.66249
0.62966
0.66408
Lợi nhuận
-5.94 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 03:33:07
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.66536
Dừng lỗ
0.62966
Lợi nhuận
-5.94 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.66249
Chốt lời
0.66408
Mua
0.02
19.02.2020 17:46:58
0.63748
0.63420
0.60123
0.63735
Lợi nhuận
-6.76 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 17:46:58
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.63748
Dừng lỗ
0.60123
Lợi nhuận
-6.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.63420
Chốt lời
0.63735
Mua
0.01
19.02.2020 15:39:02
1.32156
1.32241
1.29155
1.32967
Lợi nhuận
0.54 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 15:39:02
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.32156
Dừng lỗ
1.29155
Lợi nhuận
0.54 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.32241
Chốt lời
1.32967
Bán
0.01
19.02.2020 15:00:01
1.32236
1.32258
1.35236
1.31425
Lợi nhuận
-0.27 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 15:00:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.32236
Dừng lỗ
1.35236
Lợi nhuận
-0.27 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.32258
Chốt lời
1.31425
Bán
0.03
18.02.2020 15:34:52
0.98279
0.97854
1.01276
0.97644
Lợi nhuận
12.73 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 15:34:52
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.98279
Dừng lỗ
1.01276
Lợi nhuận
12.73 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.97854
Chốt lời
0.97644
Bán
0.01
18.02.2020 15:32:29
1.08076
1.08479
1.11437
1.07806
Lợi nhuận
-4.13 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 15:32:29
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.08076
Dừng lỗ
1.11437
Lợi nhuận
-4.13 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.08479
Chốt lời
1.07806
Mua
0.01
18.02.2020 10:21:44
0.64060
0.63420
0.60123
0.63735
Lợi nhuận
-6.50 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 10:21:44
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.64060
Dừng lỗ
0.60123
Lợi nhuận
-6.50 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.63420
Chốt lời
0.63735
Mua
0.01
18.02.2020 09:55:22
0.66821
0.66249
0.62966
0.66408
Lợi nhuận
-5.82 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 09:55:22
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.66821
Dừng lỗ
0.62966
Lợi nhuận
-5.82 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.66249
Chốt lời
0.66408
Mua
0.01
17.02.2020 17:52:25
1.04370
1.04279
1.01368
1.04892
Lợi nhuận
-0.78 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2020 17:52:25
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.04370
Dừng lỗ
1.01368
Lợi nhuận
-0.78 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.04279
Chốt lời
1.04892
Mua
0.01
17.02.2020 07:49:48
1.04628
1.04279
1.01368
1.04892
Lợi nhuận
-2.41 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2020 07:49:48
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.04628
Dừng lỗ
1.01368
Lợi nhuận
-2.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.04279
Chốt lời
1.04892
Bán
0.01
17.02.2020 05:43:36
1.04584
1.04497
1.07584
1.04061
Lợi nhuận
0.35 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2020 05:43:36
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.04584
Dừng lỗ
1.07584
Lợi nhuận
0.35 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.04497
Chốt lời
1.04061
Bán
0.02
13.02.2020 15:30:44
0.97911
0.97854
1.01276
0.97644
Lợi nhuận
0.97 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 15:30:44
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.97911
Dừng lỗ
1.01276
Lợi nhuận
0.97 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.97854
Chốt lời
0.97644
Mua
0.02
13.02.2020 07:27:24
1.06279
1.06109
1.03279
1.06912
Lợi nhuận
-3.88 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 07:27:24
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06279
Dừng lỗ
1.03279
Lợi nhuận
-3.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.06109
Chốt lời
1.06912
Mua
0.01
13.02.2020 01:49:22
0.64371
0.63420
0.60123
0.63735
Lợi nhuận
-9.61 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 01:49:22
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.64371
Dừng lỗ
0.60123
Lợi nhuận
-9.61 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.63420
Chốt lời
0.63735
Mua
0.01
12.02.2020 14:53:11
1.32626
1.32241
1.29155
1.32967
Lợi nhuận
-3.01 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 14:53:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.32626
Dừng lỗ
1.29155
Lợi nhuận
-3.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.32241
Chốt lời
1.32967
Mua
0.01
12.02.2020 04:18:00
0.64704
0.63420
0.60123
0.63735
Lợi nhuận
-12.94 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 04:18:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.64704
Dừng lỗ
0.60123
Lợi nhuận
-12.94 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.63420
Chốt lời
0.63735
Bán
0.01
12.02.2020 03:00:18
1.04323
1.04497
1.07584
1.04061
Lợi nhuận
-1.31 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 03:00:18
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.04323
Dừng lỗ
1.07584
Lợi nhuận
-1.31 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.04497
Chốt lời
1.04061
Mua
0.01
11.02.2020 18:56:52
0.67095
0.66249
0.62966
0.66408
Lợi nhuận
-8.56 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2020 18:56:52
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.67095
Dừng lỗ
0.62966
Lợi nhuận
-8.56 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.66249
Chốt lời
0.66408
Mua
0.01
11.02.2020 17:11:43
0.67367
0.66249
0.62966
0.66408
Lợi nhuận
-11.28 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2020 17:11:43
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.67367
Dừng lỗ
0.62966
Lợi nhuận
-11.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.66249
Chốt lời
0.66408
Bán
0.01
11.02.2020 11:16:02
1.06588
1.06144
1.09591
1.05959
Lợi nhuận
4.34 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2020 11:16:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06588
Dừng lỗ
1.09591
Lợi nhuận
4.34 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06144
Chốt lời
1.05959
Mua
0.01
10.02.2020 20:06:17
1.06639
1.06109
1.03279
1.06912
Lợi nhuận
-5.61 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 20:06:17
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06639
Dừng lỗ
1.03279
Lợi nhuận
-5.61 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06109
Chốt lời
1.06912
Mua
0.01
10.02.2020 00:00:10
1.33100
1.32241
1.29155
1.32967
Lợi nhuận
-6.60 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 00:00:10
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.33100
Dừng lỗ
1.29155
Lợi nhuận
-6.60 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.32241
Chốt lời
1.32967
Bán
0.01
06.02.2020 17:31:13
0.97550
0.97854
1.01276
0.97644
Lợi nhuận
-3.21 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
06.02.2020 17:31:13
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.97550
Dừng lỗ
1.01276
Lợi nhuận
-3.21 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.97854
Chốt lời
0.97644
Bán
0.01
05.02.2020 11:35:49
0.97187
0.97854
1.01276
0.97644
Lợi nhuận
-6.92 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2020 11:35:49
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.97187
Dừng lỗ
1.01276
Lợi nhuận
-6.92 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.97854
Chốt lời
0.97644
Bán
0.01
30.01.2020 18:00:04
0.96825
0.97854
1.01276
0.97644
Lợi nhuận
-10.62 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
30.01.2020 18:00:04
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.96825
Dừng lỗ
1.01276
Lợi nhuận
-10.62 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.97854
Chốt lời
0.97644
Mua
0.01
30.01.2020 09:27:19
1.06997
1.06109
1.03279
1.06912
Lợi nhuận
-9.27 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
30.01.2020 09:27:19
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06997
Dừng lỗ
1.03279
Lợi nhuận
-9.27 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06109
Chốt lời
1.06912
Mua
0.01
29.01.2020 16:05:05
1.07357
1.06109
1.03279
1.06912
Lợi nhuận
-12.95 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2020 16:05:05
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.07357
Dừng lỗ
1.03279
Lợi nhuận
-12.95 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06109
Chốt lời
1.06912