Chế độ demo
Bán tại
0.06
25.11.2020 17:39:00
1.34095
1.33890
1.37095
1.33595
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 17:39:00
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.34095
Dừng lỗ
1.37095
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
1.33890
Chốt lời
1.33595
Bán
0.02
25.11.2020 17:38:59
1.33795
1.33853
1.36795
1.33295
Lợi nhuận
-1.36 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 17:38:59
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.33795
Dừng lỗ
1.36795
Lợi nhuận
-1.36 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.33853
Chốt lời
1.33295
Mua
0.02
25.11.2020 16:49:01
1.33586
1.33928
1.30586
1.34086
Lợi nhuận
6.64 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 16:49:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.33586
Dừng lỗ
1.30586
Lợi nhuận
6.64 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.33928
Chốt lời
1.34086
Mua tại
0.02
25.11.2020 16:49:01
1.33286
1.33894
1.30286
1.33786
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 16:49:01
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
1.33286
Dừng lỗ
1.30286
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.33894
Chốt lời
1.33786
Bán
0.01
25.11.2020 14:46:08
1.33495
1.33853
1.36495
1.33295
Lợi nhuận
-3.68 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 14:46:08
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.33495
Dừng lỗ
1.36495
Lợi nhuận
-3.68 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.33853
Chốt lời
1.33295
Bán
0.01
25.11.2020 12:28:00
1.33195
1.33853
1.36195
1.33295
Lợi nhuận
-6.68 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 12:28:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.33195
Dừng lỗ
1.36195
Lợi nhuận
-6.68 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.33853
Chốt lời
1.33295