Chế độ demo
Mua tại
0.28
18.04.2019 13:17:28
1.29753
1.29901
1.26753
1.30253
Lợi nhuận
0
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2019 13:17:28
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
1.29753
Dừng lỗ
1.26753
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.28
Giá hiện tại
1.29901
Chốt lời
1.30253
Mua
0.15
18.04.2019 13:17:25
1.30053
1.29895
1.27059
1.30559
Lợi nhuận
-25.2
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2019 13:17:25
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.30053
Dừng lỗ
1.27059
Lợi nhuận
-25.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.15
Giá hiện tại
1.29895
Chốt lời
1.30559
Bán tại
0.01
18.04.2019 11:05:05
1.30499
1.29895
1.33499
1.29999
Lợi nhuận
0
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2019 11:05:05
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.30499
Dừng lỗ
1.33499
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.29895
Chốt lời
1.29999
Bán
0.01
18.04.2019 11:05:01
1.30199
1.29901
1.33199
1.29699
Lợi nhuận
2.88
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2019 11:05:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.30199
Dừng lỗ
1.33199
Lợi nhuận
2.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.29901
Chốt lời
1.29699
Mua
0.06
17.04.2019 03:28:41
1.30359
1.29895
1.27361
1.30559
Lợi nhuận
-28.44
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2019 03:28:41
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.30359
Dừng lỗ
1.27361
Lợi nhuận
-28.44 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
1.29895
Chốt lời
1.30559
Mua
0.02
16.04.2019 15:34:18
1.30661
1.29895
1.27649
1.30559
Lợi nhuận
-15.52
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2019 15:34:18
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.30661
Dừng lỗ
1.27649
Lợi nhuận
-15.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.29895
Chốt lời
1.30559
Mua
0.01
12.04.2019 17:52:17
1.30949
1.29895
1.27960
1.30559
Lợi nhuận
-10.64
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2019 17:52:17
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.30949
Dừng lỗ
1.27960
Lợi nhuận
-10.64 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.29895
Chốt lời
1.30559
Mua
0.01
12.04.2019 15:57:01
1.31260
1.29895
1.28260
1.30559
Lợi nhuận
-13.75
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2019 15:57:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.31260
Dừng lỗ
1.28260
Lợi nhuận
-13.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.29895
Chốt lời
1.30559