Chế độ demo
Mua tại
0.28
14.06.2019 18:40:18
1.25668
1.25974
1.22668
1.26168
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 18:40:18
Loại giao dịch
Mua tại
Giá mở cửa
1.25668
Dừng lỗ
1.22668
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.28
Giá hiện tại
1.25974
Chốt lời
1.26168
Mua
0.15
14.06.2019 18:40:16
1.25968
1.25813
1.22968
1.26468
Lợi nhuận
-24.75 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 18:40:16
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.25968
Dừng lỗ
1.22968
Lợi nhuận
-24.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.15
Giá hiện tại
1.25813
Chốt lời
1.26468
Bán
0.01
14.06.2019 17:46:01
1.26101
1.25974
1.29101
1.25601
Lợi nhuận
1.17 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 17:46:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.26101
Dừng lỗ
1.29101
Lợi nhuận
1.17 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.25974
Chốt lời
1.25601
Bán tại
0.01
14.06.2019 17:46:01
1.26401
1.25813
1.29401
1.25901
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 17:46:01
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.26401
Dừng lỗ
1.29401
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.25813
Chốt lời
1.25901
Mua
0.06
14.06.2019 14:02:29
1.26268
1.25813
1.23268
1.26468
Lợi nhuận
-27.90 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 14:02:29
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.26268
Dừng lỗ
1.23268
Lợi nhuận
-27.90 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
1.25813
Chốt lời
1.26468
Mua
0.02
14.06.2019 11:45:10
1.26568
1.25813
1.23568
1.26468
Lợi nhuận
-15.30 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 11:45:10
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.26568
Dừng lỗ
1.23568
Lợi nhuận
-15.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.25813
Chốt lời
1.26468
Mua
0.01
12.06.2019 19:37:10
1.26868
1.25813
1.23868
1.26468
Lợi nhuận
-10.65 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2019 19:37:10
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.26868
Dừng lỗ
1.23868
Lợi nhuận
-10.65 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.25813
Chốt lời
1.26468
Mua
0.01
11.06.2019 12:02:00
1.27168
1.25813
1.24168
1.26468
Lợi nhuận
-13.65 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2019 12:02:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.27168
Dừng lỗ
1.24168
Lợi nhuận
-13.65 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.25813
Chốt lời
1.26468