Chế độ demo
Bán
2
17.09.2020 12:04:59
1.18036
1.18568
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1 081.42 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 12:04:59
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.18036
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1 081.42 USD
Khối lượng giao dịch
2
Giá hiện tại
1.18568
Chốt lời
0.00000