Chế độ demo
Bán
1
21.01.2020 14:06:53
1.97785
2.04191
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-4 239.93 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2020 14:06:53
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.97785
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4 239.93 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
2.04191
Chốt lời
0.00000
Bán
1
21.01.2020 11:30:48
1.97580
2.04191
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-4 370.20 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2020 11:30:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.97580
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4 370.20 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
2.04191
Chốt lời
0.00000
Bán
1
21.01.2020 10:16:43
1.89828
1.95584
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-3 920.66 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2020 10:16:43
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.89828
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3 920.66 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
1.95584
Chốt lời
0.00000
Mua
2
21.01.2020 10:16:01
0.65911
0.63420
0.00000
0.66341
Lợi nhuận
-5 291.00 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2020 10:16:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.65911
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5 291.00 USD
Khối lượng giao dịch
2
Giá hiện tại
0.63420
Chốt lời
0.66341
Bán
1
20.01.2020 15:08:35
1.89383
1.95584
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-4 218.14 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
20.01.2020 15:08:35
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.89383
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4 218.14 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
1.95584
Chốt lời
0.00000
Mua
1
17.01.2020 10:40:52
0.85081
0.83705
0.00000
0.85714
Lợi nhuận
-2 117.22 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 10:40:52
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.85081
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2 117.22 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
0.83705
Chốt lời
0.85714
Bán
1
28.10.2019 16:23:10
1.28659
1.29640
0.00000
1.28095
Lợi nhuận
-981.40 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2019 16:23:10
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.28659
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-981.40 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
1.29640
Chốt lời
1.28095
Mua
1
23.07.2019 17:20:30
0.67066
0.63420
0.00000
0.69151
Lợi nhuận
-4 394.01 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2019 17:20:30
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.67066
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4 394.01 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
0.63420
Chốt lời
0.69151
Mua
1
23.07.2019 12:53:01
0.67196
0.63420
0.00000
0.69151
Lợi nhuận
-4 524.01 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2019 12:53:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.67196
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4 524.01 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
0.63420
Chốt lời
0.69151
Bán tại
1
15.04.2019 11:14:44
0.69151
0.63420
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2019 11:14:44
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
0.69151
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
0.63420
Chốt lời
0.00000