Chế độ demo
Bán
1
10.06.2019 13:56:51
0.89196
0.89088
0.00000
0.88250
Lợi nhuận
135.57 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2019 13:56:51
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.89196
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
135.57 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
0.89088
Chốt lời
0.88250
Mua
1
16.04.2019 04:47:41
0.67519
0.64892
0.00000
0.67955
Lợi nhuận
-2 628.32 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2019 04:47:41
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.67519
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2 628.32 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
0.64892
Chốt lời
0.67955
Mua
1
15.04.2019 17:32:28
0.67554
0.64892
0.00000
0.67955
Lợi nhuận
-2 663.18 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2019 17:32:28
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.67554
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2 663.18 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
0.64892
Chốt lời
0.67955
Mua
1
15.04.2019 11:17:14
0.67660
0.64892
0.00000
0.67955
Lợi nhuận
-2 769.18 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2019 11:17:14
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.67660
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2 769.18 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
0.64892
Chốt lời
0.67955
Bán tại
1
15.04.2019 11:14:44
0.68055
0.64892
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2019 11:14:44
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
0.68055
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
0.64892
Chốt lời
0.00000
Bán tại
1
15.04.2019 11:13:41
0.67955
0.64892
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2019 11:13:41
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
0.67955
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
0.64892
Chốt lời
0.00000