Chế độ demo
Bán
0.2
15.04.2019 07:53:50
0.71696
0.71404
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
49.17
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2019 07:53:50
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.71696
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
49.17 EUR
Khối lượng giao dịch
0.2
Giá hiện tại
0.71404
Chốt lời
0.00000
Bán
0.1
14.02.2019 16:31:17
141.418
145.388
0.000
0.000
Lợi nhuận
-344.05
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
14.02.2019 16:31:17
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
141.418
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-344.05 EUR
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
145.388
Chốt lời
0.000
Mua
0.2
31.01.2019 06:17:19
0.72695
0.71383
0.00000
0.73400
Lợi nhuận
-228.37
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2019 06:17:19
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.72695
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-228.37 EUR
Khối lượng giao dịch
0.2
Giá hiện tại
0.71383
Chốt lời
0.73400