Chế độ demo
Bán
0.03
19.06.2019 06:12:10
136.202
137.085
0.000
0.000
Lợi nhuận
-23.68 EUR
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2019 06:12:10
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
136.202
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-23.68 EUR
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
137.085
Chốt lời
0.000
Bán
0.13
19.06.2019 06:11:44
136.202
137.085
0.000
0.000
Lợi nhuận
-102.61 EUR
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2019 06:11:44
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
136.202
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-102.61 EUR
Khối lượng giao dịch
0.13
Giá hiện tại
137.085
Chốt lời
0.000
Mua
0.1
03.05.2019 17:29:22
145.494
137.016
0.000
0.000
Lợi nhuận
-683.53 EUR
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2019 17:29:22
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
145.494
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-683.53 EUR
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
137.016
Chốt lời
0.000
Mua
0.2
31.01.2019 06:17:19
0.72695
0.69949
0.00000
0.73400
Lợi nhuận
-472.64 EUR
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2019 06:17:19
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.72695
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-472.64 EUR
Khối lượng giao dịch
0.2
Giá hiện tại
0.69949
Chốt lời
0.73400