Chế độ demo
Mua
1.14
14.05.2021 05:00:00
132.459
132.385
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.77 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2021 05:00:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
132.459
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.77 USD
Khối lượng giao dịch
1.14
Giá hiện tại
132.385
Chốt lời
0.000
Bán
1.58
13.05.2021 17:00:21
1.20964
1.20866
0.00000
1.20656
Lợi nhuận
1.55 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 17:00:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.20964
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
1.55 USD
Khối lượng giao dịch
1.58
Giá hiện tại
1.20866
Chốt lời
1.20656
Bán
1.38
13.05.2021 14:35:01
1.20820
1.20869
0.00000
1.20656
Lợi nhuận
-0.68 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 14:35:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.20820
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.68 USD
Khối lượng giao dịch
1.38
Giá hiện tại
1.20869
Chốt lời
1.20656
Bán
1.2
13.05.2021 14:00:01
1.20685
1.20870
0.00000
1.20656
Lợi nhuận
-2.22 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 14:00:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.20685
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.22 USD
Khối lượng giao dịch
1.2
Giá hiện tại
1.20870
Chốt lời
1.20656
Bán
1.04
13.05.2021 11:50:13
1.20551
1.20869
0.00000
1.20656
Lợi nhuận
-3.31 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 11:50:13
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.20551
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.31 USD
Khối lượng giao dịch
1.04
Giá hiện tại
1.20869
Chốt lời
1.20656
Mua
1.82
13.05.2021 11:50:07
1.20577
1.20848
0.00000
1.21045
Lợi nhuận
4.93 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 11:50:07
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.20577
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
4.93 USD
Khối lượng giao dịch
1.82
Giá hiện tại
1.20848
Chốt lời
1.21045
Mua
1.31
13.05.2021 10:15:04
109.517
109.523
0.000
109.680
Lợi nhuận
0.07 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 10:15:04
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
109.517
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
0.07 USD
Khối lượng giao dịch
1.31
Giá hiện tại
109.523
Chốt lời
109.680
Bán
2.29
13.05.2021 09:25:01
132.540
132.400
0.000
132.085
Lợi nhuận
2.93 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 09:25:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
132.540
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
2.93 USD
Khối lượng giao dịch
2.29
Giá hiện tại
132.400
Chốt lời
132.085
Mua
1.14
13.05.2021 06:15:05
109.671
109.520
0.000
109.680
Lợi nhuận
-1.57 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 06:15:05
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
109.671
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-1.57 USD
Khối lượng giao dịch
1.14
Giá hiện tại
109.520
Chốt lời
109.680
Bán
4.61
12.05.2021 23:45:01
109.647
109.545
0.000
109.056
Lợi nhuận
4.29 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 23:45:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
109.647
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
4.29 USD
Khối lượng giao dịch
4.61
Giá hiện tại
109.545
Chốt lời
109.056
Bán
4.01
12.05.2021 18:45:02
109.508
109.542
0.000
109.056
Lợi nhuận
-1.24 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 18:45:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
109.508
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-1.24 USD
Khối lượng giao dịch
4.01
Giá hiện tại
109.542
Chốt lời
109.056
Mua
1.58
12.05.2021 17:35:05
1.20786
1.20846
0.00000
1.21045
Lợi nhuận
0.95 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 17:35:05
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.20786
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.95 USD
Khối lượng giao dịch
1.58
Giá hiện tại
1.20846
Chốt lời
1.21045
Bán
3.46
12.05.2021 17:15:12
109.375
109.541
0.000
109.056
Lợi nhuận
-5.24 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 17:15:12
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
109.375
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-5.24 USD
Khối lượng giao dịch
3.46
Giá hiện tại
109.541
Chốt lời
109.056
Bán
3.01
12.05.2021 16:50:00
109.250
109.539
0.000
109.056
Lợi nhuận
-7.94 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 16:50:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
109.250
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-7.94 USD
Khối lượng giao dịch
3.01
Giá hiện tại
109.539
Chốt lời
109.056
Mua
1.38
12.05.2021 16:30:04
1.20949
1.20847
0.00000
1.21045
Lợi nhuận
-1.41 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 16:30:04
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.20949
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.41 USD
Khối lượng giao dịch
1.38
Giá hiện tại
1.20847
Chốt lời
1.21045
Mua
1.2
12.05.2021 16:20:06
1.21187
1.20844
0.00000
1.21045
Lợi nhuận
-4.12 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 16:20:06
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.21187
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.12 USD
Khối lượng giao dịch
1.2
Giá hiện tại
1.20844
Chốt lời
1.21045
Mua
1.04
12.05.2021 16:15:04
1.21391
1.20846
0.00000
1.21045
Lợi nhuận
-5.67 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 16:15:04
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.21391
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.67 USD
Khối lượng giao dịch
1.04
Giá hiện tại
1.20846
Chốt lời
1.21045
Bán
1.98
12.05.2021 15:55:30
132.357
132.397
0.000
132.085
Lợi nhuận
-0.72 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 15:55:30
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
132.357
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.72 USD
Khối lượng giao dịch
1.98
Giá hiện tại
132.397
Chốt lời
132.085
Bán
1.72
12.05.2021 15:45:01
132.177
132.396
0.000
132.085
Lợi nhuận
-3.44 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 15:45:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
132.177
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-3.44 USD
Khối lượng giao dịch
1.72
Giá hiện tại
132.396
Chốt lời
132.085
Bán
1.49
12.05.2021 15:40:01
132.064
132.392
0.000
132.085
Lợi nhuận
-4.46 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 15:40:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
132.064
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-4.46 USD
Khối lượng giao dịch
1.49
Giá hiện tại
132.392
Chốt lời
132.085
Bán
2.61
12.05.2021 15:35:09
109.121
109.548
0.000
109.056
Lợi nhuận
-10.17 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 15:35:09
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
109.121
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-10.17 USD
Khối lượng giao dịch
2.61
Giá hiện tại
109.548
Chốt lời
109.056
Bán
1.3
12.05.2021 15:35:09
131.928
132.393
0.000
132.085
Lợi nhuận
-5.52 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 15:35:09
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
131.928
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-5.52 USD
Khối lượng giao dịch
1.3
Giá hiện tại
132.393
Chốt lời
132.085
Bán
1.12
12.05.2021 14:00:00
131.769
132.392
0.000
132.085
Lợi nhuận
-6.37 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 14:00:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
131.769
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-6.37 USD
Khối lượng giao dịch
1.12
Giá hiện tại
132.392
Chốt lời
132.085
Bán
2.25
12.05.2021 06:00:00
108.886
109.548
0.000
109.056
Lợi nhuận
-13.60 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 06:00:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.886
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-13.60 USD
Khối lượng giao dịch
2.25
Giá hiện tại
109.548
Chốt lời
109.056
Bán
1.96
12.05.2021 03:55:00
108.768
109.548
0.000
109.056
Lợi nhuận
-13.96 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 03:55:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.768
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-13.96 USD
Khối lượng giao dịch
1.96
Giá hiện tại
109.548
Chốt lời
109.056
Bán
1.7
11.05.2021 21:15:02
108.650
109.546
0.000
109.056
Lợi nhuận
-13.90 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 21:15:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.650
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-13.90 USD
Khối lượng giao dịch
1.7
Giá hiện tại
109.546
Chốt lời
109.056
Bán
1.48
11.05.2021 16:35:00
108.515
109.544
0.000
109.056
Lợi nhuận
-13.90 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 16:35:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.515
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-13.90 USD
Khối lượng giao dịch
1.48
Giá hiện tại
109.544
Chốt lời
109.056
Bán
1.39
11.05.2021 16:05:04
108.400
109.544
0.000
109.056
Lợi nhuận
-14.52 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 16:05:04
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.400
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-14.52 USD
Khối lượng giao dịch
1.39
Giá hiện tại
109.544
Chốt lời
109.056
Bán
1.12
11.05.2021 15:05:02
108.569
109.542
0.000
109.056
Lợi nhuận
-9.95 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 15:05:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.569
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-9.95 USD
Khối lượng giao dịch
1.12
Giá hiện tại
109.542
Chốt lời
109.056
Bán
40.18
24.03.2021 01:30:00
128.556
132.414
0.000
128.086
Lợi nhuận
-1 415.13 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
24.03.2021 01:30:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
128.556
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-1 415.13 USD
Khối lượng giao dịch
40.18
Giá hiện tại
132.414
Chốt lời
128.086