Chế độ demo
Mua
1.51
14.05.2021 09:40:01
109.426
109.406
0.000
109.616
Lợi nhuận
-0.28 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2021 09:40:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
109.426
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.28 USD
Khối lượng giao dịch
1.51
Giá hiện tại
109.406
Chốt lời
109.616
Mua
1.04
14.05.2021 09:30:10
1.21068
1.21043
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.26 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2021 09:30:10
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.21068
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.26 USD
Khối lượng giao dịch
1.04
Giá hiện tại
1.21043
Chốt lời
0.00000
Mua
1.14
14.05.2021 05:00:00
132.459
132.381
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.81 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2021 05:00:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
132.459
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.81 USD
Khối lượng giao dịch
1.14
Giá hiện tại
132.381
Chốt lời
0.000
Bán
1.58
13.05.2021 17:00:21
1.20964
1.21075
0.00000
1.20654
Lợi nhuận
-1.75 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 17:00:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.20964
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.75 USD
Khối lượng giao dịch
1.58
Giá hiện tại
1.21075
Chốt lời
1.20654
Bán
1.38
13.05.2021 14:35:01
1.20820
1.21076
0.00000
1.20654
Lợi nhuận
-3.53 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 14:35:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.20820
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.53 USD
Khối lượng giao dịch
1.38
Giá hiện tại
1.21076
Chốt lời
1.20654
Bán
1.2
13.05.2021 14:00:01
1.20685
1.21070
0.00000
1.20654
Lợi nhuận
-4.62 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 14:00:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.20685
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.62 USD
Khối lượng giao dịch
1.2
Giá hiện tại
1.21070
Chốt lời
1.20654
Bán
1.04
13.05.2021 11:50:13
1.20551
1.21069
0.00000
1.20654
Lợi nhuận
-5.39 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 11:50:13
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.20551
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.39 USD
Khối lượng giao dịch
1.04
Giá hiện tại
1.21069
Chốt lời
1.20654
Mua
1.31
13.05.2021 10:15:04
109.517
109.404
0.000
109.616
Lợi nhuận
-1.35 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 10:15:04
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
109.517
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-1.35 USD
Khối lượng giao dịch
1.31
Giá hiện tại
109.404
Chốt lời
109.616
Bán
2.29
13.05.2021 09:25:01
132.540
132.410
0.000
132.085
Lợi nhuận
2.72 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 09:25:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
132.540
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
2.72 USD
Khối lượng giao dịch
2.29
Giá hiện tại
132.410
Chốt lời
132.085
Mua
1.14
13.05.2021 06:15:05
109.671
109.405
0.000
109.616
Lợi nhuận
-2.77 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2021 06:15:05
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
109.671
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-2.77 USD
Khối lượng giao dịch
1.14
Giá hiện tại
109.405
Chốt lời
109.616
Bán
4.61
12.05.2021 23:45:01
109.647
109.498
0.000
109.058
Lợi nhuận
6.27 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 23:45:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
109.647
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
6.27 USD
Khối lượng giao dịch
4.61
Giá hiện tại
109.498
Chốt lời
109.058
Bán
4.01
12.05.2021 18:45:02
109.508
109.500
0.000
109.058
Lợi nhuận
0.29 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 18:45:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
109.508
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
0.29 USD
Khối lượng giao dịch
4.01
Giá hiện tại
109.500
Chốt lời
109.058
Bán
3.46
12.05.2021 17:15:12
109.375
109.498
0.000
109.058
Lợi nhuận
-3.89 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 17:15:12
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
109.375
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-3.89 USD
Khối lượng giao dịch
3.46
Giá hiện tại
109.498
Chốt lời
109.058
Bán
3.01
12.05.2021 16:50:00
109.250
109.513
0.000
109.058
Lợi nhuận
-7.23 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 16:50:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
109.250
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-7.23 USD
Khối lượng giao dịch
3.01
Giá hiện tại
109.513
Chốt lời
109.058
Bán
1.98
12.05.2021 15:55:30
132.357
132.410
0.000
132.085
Lợi nhuận
-0.96 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 15:55:30
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
132.357
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.96 USD
Khối lượng giao dịch
1.98
Giá hiện tại
132.410
Chốt lời
132.085
Bán
1.72
12.05.2021 15:45:01
132.177
132.410
0.000
132.085
Lợi nhuận
-3.66 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 15:45:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
132.177
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-3.66 USD
Khối lượng giao dịch
1.72
Giá hiện tại
132.410
Chốt lời
132.085
Bán
1.49
12.05.2021 15:40:01
132.064
132.410
0.000
132.085
Lợi nhuận
-4.71 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 15:40:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
132.064
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-4.71 USD
Khối lượng giao dịch
1.49
Giá hiện tại
132.410
Chốt lời
132.085
Bán
2.61
12.05.2021 15:35:09
109.121
109.512
0.000
109.058
Lợi nhuận
-9.32 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 15:35:09
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
109.121
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-9.32 USD
Khối lượng giao dịch
2.61
Giá hiện tại
109.512
Chốt lời
109.058
Bán
1.3
12.05.2021 15:35:09
131.928
132.410
0.000
132.085
Lợi nhuận
-5.72 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 15:35:09
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
131.928
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-5.72 USD
Khối lượng giao dịch
1.3
Giá hiện tại
132.410
Chốt lời
132.085
Bán
1.12
12.05.2021 14:00:00
131.769
132.410
0.000
132.085
Lợi nhuận
-6.55 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 14:00:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
131.769
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-6.55 USD
Khối lượng giao dịch
1.12
Giá hiện tại
132.410
Chốt lời
132.085
Bán
2.25
12.05.2021 06:00:00
108.886
109.515
0.000
109.058
Lợi nhuận
-12.92 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 06:00:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.886
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-12.92 USD
Khối lượng giao dịch
2.25
Giá hiện tại
109.515
Chốt lời
109.058
Bán
1.96
12.05.2021 03:55:00
108.768
109.516
0.000
109.058
Lợi nhuận
-13.39 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 03:55:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.768
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-13.39 USD
Khối lượng giao dịch
1.96
Giá hiện tại
109.516
Chốt lời
109.058
Bán
1.7
11.05.2021 21:15:02
108.650
109.515
0.000
109.058
Lợi nhuận
-13.43 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 21:15:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.650
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-13.43 USD
Khối lượng giao dịch
1.7
Giá hiện tại
109.515
Chốt lời
109.058
Bán
1.48
11.05.2021 16:35:00
108.515
109.517
0.000
109.058
Lợi nhuận
-13.54 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 16:35:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.515
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-13.54 USD
Khối lượng giao dịch
1.48
Giá hiện tại
109.517
Chốt lời
109.058
Bán
1.39
11.05.2021 16:05:04
108.400
109.517
0.000
109.058
Lợi nhuận
-14.18 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 16:05:04
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.400
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-14.18 USD
Khối lượng giao dịch
1.39
Giá hiện tại
109.517
Chốt lời
109.058
Bán
1.12
11.05.2021 15:05:02
108.569
109.516
0.000
109.058
Lợi nhuận
-9.68 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 15:05:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.569
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-9.68 USD
Khối lượng giao dịch
1.12
Giá hiện tại
109.516
Chốt lời
109.058
Bán
40.18
24.03.2021 01:30:00
128.556
132.410
0.000
128.086
Lợi nhuận
-1 413.88 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
24.03.2021 01:30:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
128.556
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-1 413.88 USD
Khối lượng giao dịch
40.18
Giá hiện tại
132.410
Chốt lời
128.086