Chế độ demo
Bán
0.05
23.10.2019 19:22:01
108.675
108.651
0.000
0.000
Lợi nhuận
0.60 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2019 19:22:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.675
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
0.60 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
108.651
Chốt lời
0.000
Bán
0.03
23.10.2019 18:12:03
108.643
108.651
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.52 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2019 18:12:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.643
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
108.651
Chốt lời
0.000
Bán
0.02
23.10.2019 17:59:01
108.612
108.651
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.92 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2019 17:59:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.612
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.92 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
108.651
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
23.10.2019 17:49:08
108.572
108.651
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.83 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2019 17:49:08
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.572
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.83 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
108.651
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
23.10.2019 17:10:02
108.540
108.651
0.000
0.000
Lợi nhuận
-1.12 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2019 17:10:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.540
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-1.12 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
108.651
Chốt lời
0.000
Mua
0.31
18.10.2019 22:56:49
2.02666
2.00790
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-379.51 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
18.10.2019 22:56:49
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
2.02666
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-379.51 USD
Khối lượng giao dịch
0.31
Giá hiện tại
2.00790
Chốt lời
0.00000
Bán
2.01
18.10.2019 22:53:48
1.07293
1.06736
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
678.53 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
18.10.2019 22:53:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07293
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
678.53 USD
Khối lượng giao dịch
2.01
Giá hiện tại
1.06736
Chốt lời
0.00000
Mua
0.31
17.10.2019 17:04:28
2.02538
2.00790
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-354.04 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
17.10.2019 17:04:28
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
2.02538
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-354.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.31
Giá hiện tại
2.00790
Chốt lời
0.00000
Mua
0.31
17.10.2019 13:46:16
2.03564
2.00790
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-558.21 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
17.10.2019 13:46:16
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
2.03564
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-558.21 USD
Khối lượng giao dịch
0.31
Giá hiện tại
2.00790
Chốt lời
0.00000
Mua
0.33
17.10.2019 11:22:28
2.02417
2.00790
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-351.25 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
17.10.2019 11:22:28
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
2.02417
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-351.25 USD
Khối lượng giao dịch
0.33
Giá hiện tại
2.00790
Chốt lời
0.00000
Mua
0.33
16.10.2019 18:15:37
2.04410
2.00790
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-773.44 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2019 18:15:37
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
2.04410
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-773.44 USD
Khối lượng giao dịch
0.33
Giá hiện tại
2.00790
Chốt lời
0.00000
Bán
0.35
16.10.2019 16:44:08
1484.07
1492.92
0.00
0.00
Lợi nhuận
-316.75 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2019 16:44:08
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1484.07
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-316.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.35
Giá hiện tại
1492.92
Chốt lời
0.00
Bán
0.12
11.10.2019 02:38:06
1.96465
2.00792
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-335.73 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 02:38:06
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.96465
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-335.73 USD
Khối lượng giao dịch
0.12
Giá hiện tại
2.00792
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
11.10.2019 02:37:27
1.96475
2.00792
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-55.83 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 02:37:27
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.96475
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-55.83 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
2.00792
Chốt lời
0.00000
Bán
0.11
10.10.2019 17:44:39
1.94403
2.00792
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-453.37 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 17:44:39
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.94403
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-453.37 USD
Khối lượng giao dịch
0.11
Giá hiện tại
2.00792
Chốt lời
0.00000
Mua
0.35
04.10.2019 15:29:30
1510.07
1492.77
0.00
0.00
Lợi nhuận
-612.50 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.10.2019 15:29:30
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1510.07
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-612.50 USD
Khối lượng giao dịch
0.35
Giá hiện tại
1492.77
Chốt lời
0.00
Mua
5.51
20.09.2019 12:30:30
1.08196
1.06730
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-5 295.57 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 12:30:30
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.08196
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5 295.57 USD
Khối lượng giao dịch
5.51
Giá hiện tại
1.06730
Chốt lời
0.00000
Bán
0.36
13.09.2019 11:42:06
1.94241
2.00792
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1 521.20 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 11:42:06
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.94241
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1 521.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.36
Giá hiện tại
2.00792
Chốt lời
0.00000
Bán
0.29
13.09.2019 11:04:10
1.93966
2.00792
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1 276.61 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 11:04:10
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.93966
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1 276.61 USD
Khối lượng giao dịch
0.29
Giá hiện tại
2.00792
Chốt lời
0.00000
Bán
0.22
13.09.2019 10:09:54
1.93686
2.00792
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1 008.01 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 10:09:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.93686
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1 008.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.22
Giá hiện tại
2.00792
Chốt lời
0.00000
Bán
0.22
13.09.2019 10:00:54
1.93610
2.00792
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1 018.74 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 10:00:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.93610
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1 018.74 USD
Khối lượng giao dịch
0.22
Giá hiện tại
2.00792
Chốt lời
0.00000
Bán
0.51
10.09.2019 18:22:37
1.06873
1.06736
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
34.65 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 18:22:37
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06873
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
34.65 USD
Khối lượng giao dịch
0.51
Giá hiện tại
1.06736
Chốt lời
0.00000
Bán
0.51
10.09.2019 12:40:14
1.06820
1.06736
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
17.30 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 12:40:14
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06820
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
17.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.51
Giá hiện tại
1.06736
Chốt lời
0.00000
Bán
0.22
10.09.2019 10:18:02
1.06734
1.06736
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-4.68 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 10:18:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06734
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.68 USD
Khối lượng giao dịch
0.22
Giá hiện tại
1.06736
Chốt lời
0.00000
Bán
0.29
10.09.2019 10:17:27
1.06732
1.06736
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-6.54 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 10:17:27
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06732
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.54 USD
Khối lượng giao dịch
0.29
Giá hiện tại
1.06736
Chốt lời
0.00000
Mua
0.1
13.05.2019 17:50:35
141.837
140.036
0.000
0.000
Lợi nhuận
-167.76 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 17:50:35
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
141.837
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-167.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
140.036
Chốt lời
0.000
Mua
0.1
13.05.2019 16:52:50
142.116
140.036
0.000
0.000
Lợi nhuận
-193.44 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 16:52:50
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
142.116
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-193.44 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
140.036
Chốt lời
0.000
Mua
0.1
13.05.2019 15:24:06
142.373
140.036
0.000
0.000
Lợi nhuận
-217.09 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 15:24:06
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
142.373
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-217.09 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
140.036
Chốt lời
0.000
Bán
0.03
13.03.2019 12:11:03
1.13005
1.11268
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
51.81 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2019 12:11:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.13005
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
51.81 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.11268
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
20.11.2017 22:39:11
112.626
108.649
0.000
0.000
Lợi nhuận
-36.58 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2017 22:39:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
112.626
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-36.58 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
108.649
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
20.11.2017 19:53:50
1.17471
1.11268
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
62.07 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2017 19:53:50
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17471
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
62.07 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.11268
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
20.11.2017 17:58:21
112.402
108.651
0.000
0.000
Lợi nhuận
34.44 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2017 17:58:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
112.402
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
34.44 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
108.651
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
08.11.2017 12:45:50
113.628
108.649
0.000
0.000
Lợi nhuận
-45.81 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2017 12:45:50
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
113.628
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-45.81 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
108.649
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
08.11.2017 02:21:32
113.765
108.651
0.000
0.000
Lợi nhuận
46.99 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2017 02:21:32
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
113.765
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
46.99 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
108.651
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
08.11.2017 01:26:39
1.16037
1.11268
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
47.73 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2017 01:26:39
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.16037
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
47.73 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.11268
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
07.11.2017 12:57:35
1.15652
1.11268
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
43.88 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2017 12:57:35
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.15652
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
43.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.11268
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
07.11.2017 12:14:45
1.15571
1.11267
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-43.16 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2017 12:14:45
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.15571
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-43.16 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.11267
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
06.11.2017 19:49:43
132.166
120.891
0.000
0.000
Lợi nhuận
-103.82 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2017 19:49:43
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
132.166
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-103.82 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
120.891
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
06.11.2017 18:54:11
113.950
108.649
0.000
0.000
Lợi nhuận
-48.77 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2017 18:54:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
113.950
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-48.77 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
108.649
Chốt lời
0.000