Chế độ demo
Mua
0.01
23.01.2020 19:00:02
109.401
109.405
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.06 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 19:00:02
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
109.401
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.06 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
109.405
Chốt lời
0.000
Mua
0.03
23.01.2020 18:15:03
1.10387
1.10402
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.15 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 18:15:03
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.10387
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.10402
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
23.01.2020 18:00:04
1.10454
1.10402
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.24 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 18:00:04
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.10454
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.24 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.10402
Chốt lời
0.00000
Mua
0.08
23.01.2020 17:33:47
1.10407
1.10402
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.20 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 17:33:47
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.10407
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.08
Giá hiện tại
1.10402
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
23.01.2020 17:30:22
1.10505
1.10402
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.13 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 17:30:22
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.10505
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.13 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10402
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
23.01.2020 17:12:46
1.10646
1.10402
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-2.54 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 17:12:46
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.10646
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.54 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10402
Chốt lời
0.00000
Mua
1.32
23.01.2020 16:45:34
1.07083
1.07063
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-53.62 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 16:45:34
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.07083
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-53.62 USD
Khối lượng giao dịch
1.32
Giá hiện tại
1.07063
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
23.01.2020 16:00:17
1.07227
1.07067
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
5.80 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 16:00:17
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07227
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
5.80 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.07067
Chốt lời
0.00000
Bán
1
23.01.2020 04:48:04
1.31565
1.31448
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
79.01 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 04:48:04
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.31565
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
79.01 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
1.31448
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
23.01.2020 04:45:14
1.31553
1.31448
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.70 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 04:45:14
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.31553
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.70 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.31448
Chốt lời
0.00000
Bán
0.08
23.01.2020 03:12:43
1.31595
1.31448
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
8.15 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 03:12:43
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.31595
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
8.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.08
Giá hiện tại
1.31448
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
23.01.2020 02:30:26
1.04178
1.03771
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
9.93 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 02:30:26
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.04178
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
9.93 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.03771
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
23.01.2020 02:30:22
0.68729
0.68332
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
15.48 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 02:30:22
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68729
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
15.48 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.68332
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
22.01.2020 17:33:28
1.31308
1.31448
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.17 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 17:33:28
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.31308
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.17 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.31448
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
22.01.2020 17:30:00
1.31238
1.31447
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
5.96 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 17:30:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.31238
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
5.96 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.31447
Chốt lời
0.00000
Bán
1.11
22.01.2020 17:20:40
1.31371
1.31448
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-76.12 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 17:20:40
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.31371
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-76.12 USD
Khối lượng giao dịch
1.11
Giá hiện tại
1.31448
Chốt lời
0.00000
Bán
0.11
22.01.2020 17:02:24
1.31127
1.31448
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-27.96 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 17:02:24
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.31127
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-27.96 USD
Khối lượng giao dịch
0.11
Giá hiện tại
1.31448
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
22.01.2020 17:02:21
1.31127
1.31448
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-10.17 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 17:02:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.31127
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-10.17 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.31448
Chốt lời
0.00000
Bán
0.51
22.01.2020 17:01:29
1.30992
1.31448
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-182.02 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 17:01:29
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.30992
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-182.02 USD
Khối lượng giao dịch
0.51
Giá hiện tại
1.31448
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
22.01.2020 11:33:30
1.10920
1.10402
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-5.28 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 11:33:30
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.10920
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10402
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
22.01.2020 09:57:33
0.97109
0.96978
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
5.00 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 09:57:33
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.97109
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
5.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.96978
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
22.01.2020 09:23:00
1.10765
1.10402
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-14.92 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 09:23:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.10765
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-14.92 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.10402
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
22.01.2020 03:45:11
0.65823
0.65853
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.60 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 03:45:11
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.65823
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.60 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.65853
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
22.01.2020 03:00:02
0.68364
0.68332
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.88 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 03:00:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68364
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.68332
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
22.01.2020 00:02:58
1.10862
1.10402
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-4.70 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 00:02:58
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.10862
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.70 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10402
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
21.01.2020 15:01:46
1.11122
1.10402
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-7.30 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2020 15:01:46
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.11122
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-7.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10402
Chốt lời
0.00000
Mua
0.08
21.01.2020 10:16:20
0.68475
0.68332
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-12.24 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2020 10:16:20
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.68475
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-12.24 USD
Khối lượng giao dịch
0.08
Giá hiện tại
0.68332
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
20.01.2020 17:08:58
0.65939
0.65850
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-3.96 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.01.2020 17:08:58
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.65939
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.96 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.65850
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
17.01.2020 17:43:13
0.96928
0.96976
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
1.58 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 17:43:13
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.96928
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
1.58 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.96976
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
17.01.2020 17:35:44
0.68744
0.68332
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-16.88 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 17:35:44
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.68744
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-16.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.68332
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
17.01.2020 16:05:53
1.10962
1.10402
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
22.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 16:05:53
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.10962
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
22.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.10402
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
17.01.2020 13:04:28
0.66254
0.65850
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-16.56 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 13:04:28
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.66254
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-16.56 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.65850
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
17.01.2020 13:03:52
1.11125
1.10402
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-29.32 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 13:03:52
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.11125
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-29.32 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.10402
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
17.01.2020 03:36:36
1.03831
1.03768
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-2.46 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 03:36:36
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.03831
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.46 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.03768
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
16.01.2020 17:11:58
0.69023
0.68332
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-28.04 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 17:11:58
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.69023
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-28.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.68332
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
16.01.2020 16:49:16
1.03926
1.03771
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
3.29 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 16:49:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.03926
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
3.29 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.03771
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
16.01.2020 15:08:34
0.69294
0.68332
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-38.88 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 15:08:34
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.69294
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-38.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.68332
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
16.01.2020 14:56:08
0.66562
0.65850
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-28.88 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 14:56:08
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.66562
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-28.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.65850
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
16.01.2020 05:22:44
1.04091
1.03768
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-9.31 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 05:22:44
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.04091
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-9.31 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.03768
Chốt lời
0.00000
Mua
0.8
15.01.2020 15:47:30
1.07444
1.07063
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-330.31 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2020 15:47:30
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.07444
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-330.31 USD
Khối lượng giao dịch
0.8
Giá hiện tại
1.07063
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
15.01.2020 13:09:08
1.11484
1.10402
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-43.68 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2020 13:09:08
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.11484
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-43.68 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.10402
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
14.01.2020 15:16:32
1.04351
1.03768
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-16.16 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2020 15:16:32
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.04351
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-16.16 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.03768
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
14.01.2020 13:34:06
0.96748
0.96978
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-9.89 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2020 13:34:06
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.96748
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-9.89 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.96978
Chốt lời
0.00000
Mua
0.48
14.01.2020 13:10:38
1.07803
1.07063
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-375.88 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2020 13:10:38
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.07803
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-375.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.48
Giá hiện tại
1.07063
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
09.01.2020 15:46:03
1.30638
1.31448
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-25.05 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
09.01.2020 15:46:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.30638
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-25.05 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.31448
Chốt lời
0.00000
Mua
0.32
07.01.2020 19:27:35
1.08165
1.07063
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-370.04 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 19:27:35
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.08165
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-370.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.32
Giá hiện tại
1.07063
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
31.12.2019 14:04:03
1.30166
1.31448
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-39.41 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
31.12.2019 14:04:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.30166
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-39.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.31448
Chốt lời
0.00000
Mua
0.2
30.12.2019 16:37:19
1.08525
1.07063
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-305.52 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
30.12.2019 16:37:19
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.08525
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-305.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.2
Giá hiện tại
1.07063
Chốt lời
0.00000
Bán
0.1
24.12.2019 11:21:37
0.66392
0.65853
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
52.90 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
24.12.2019 11:21:37
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.66392
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
52.90 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.65853
Chốt lời
0.00000
Bán
0.11
20.12.2019 19:30:37
1477.78
1563.96
0.00
0.00
Lợi nhuận
-950.18 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.12.2019 19:30:37
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1477.78
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-950.18 USD
Khối lượng giao dịch
0.11
Giá hiện tại
1563.96
Chốt lời
0.00
Mua
0.12
19.12.2019 16:58:43
1.08887
1.07063
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-228.10 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
19.12.2019 16:58:43
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.08887
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-228.10 USD
Khối lượng giao dịch
0.12
Giá hiện tại
1.07063
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
19.12.2019 15:56:26
1.08906
1.07063
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-76.82 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
19.12.2019 15:56:26
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.08906
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-76.82 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.07063
Chốt lời
0.00000
Mua
0.03
18.12.2019 07:42:32
1.09123
1.07063
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-64.32 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2019 07:42:32
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.09123
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-64.32 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.07063
Chốt lời
0.00000
Mua
0.08
18.12.2019 02:57:49
1.09246
1.07063
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-181.69 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2019 02:57:49
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.09246
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-181.69 USD
Khối lượng giao dịch
0.08
Giá hiện tại
1.07063
Chốt lời
0.00000
Mua
0.03
17.12.2019 18:30:13
1.09371
1.07063
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-72.00 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2019 18:30:13
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.09371
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-72.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.07063
Chốt lời
0.00000
Mua
0.1
17.12.2019 11:22:57
1.92514
1.91779
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-52.23 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2019 11:22:57
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.92514
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-52.23 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.91779
Chốt lời
0.00000
Mua
0.1
17.12.2019 02:10:33
1.93137
1.91779
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-94.80 USD
GBPAUD
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2019 02:10:33
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.93137
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-94.80 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.91779
Chốt lời
0.00000
Mua
0.1
17.12.2019 02:10:08
1.32750
1.31044
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-171.60 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2019 02:10:08
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.32750
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-171.60 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.31044
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
13.12.2019 09:57:28
1.09604
1.07063
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-105.61 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 09:57:28
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.09604
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-105.61 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.07063
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
13.12.2019 09:55:36
1.09967
1.07063
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-120.58 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 09:55:36
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.09967
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-120.58 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.07063
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
13.12.2019 00:30:04
1.10350
1.07063
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-136.38 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 00:30:04
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.10350
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-136.38 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.07063
Chốt lời
0.00000
Mua
0.1
11.12.2019 00:44:40
0.98435
0.96976
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-151.45 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 00:44:40
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.98435
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-151.45 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.96976
Chốt lời
0.00000
Bán
0.1
06.12.2019 11:02:40
0.65641
0.65853
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-22.20 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 11:02:40
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.65641
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-22.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.65853
Chốt lời
0.00000
Bán
0.1
05.12.2019 02:28:19
0.65551
0.65853
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-31.20 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 02:28:19
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.65551
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-31.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.65853
Chốt lời
0.00000
Bán
0.1
04.12.2019 15:47:58
0.65348
0.65853
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-51.50 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 15:47:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.65348
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-51.50 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.65853
Chốt lời
0.00000
Mua
0.1
03.12.2019 11:40:22
0.98960
0.96976
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-205.59 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 11:40:22
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.98960
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-205.59 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.96976
Chốt lời
0.00000
Mua
0.1
03.12.2019 10:22:13
0.99070
0.96976
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-216.93 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 10:22:13
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.99070
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-216.93 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.96976
Chốt lời
0.00000
Bán
0.1
03.12.2019 09:22:34
0.65174
0.65853
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-68.90 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 09:22:34
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.65174
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-68.90 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.65853
Chốt lời
0.00000
Mua
0.1
02.12.2019 18:42:05
0.99169
0.96976
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-227.14 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 18:42:05
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.99169
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-227.14 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.96976
Chốt lời
0.00000
Bán
0.1
02.12.2019 18:41:51
0.65068
0.65853
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-79.50 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 18:41:51
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.65068
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-79.50 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.65853
Chốt lời
0.00000
Mua
0.51
13.11.2019 03:00:31
1.07150
1.03768
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1 145.99 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 03:00:31
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.07150
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1 145.99 USD
Khối lượng giao dịch
0.51
Giá hiện tại
1.03768
Chốt lời
0.00000
Mua
0.51
13.11.2019 03:00:14
1.07183
1.03768
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1 157.07 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 03:00:14
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.07183
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1 157.07 USD
Khối lượng giao dịch
0.51
Giá hiện tại
1.03768
Chốt lời
0.00000
Mua
0.31
17.10.2019 13:46:16
2.03564
1.99000
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-937.87 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
17.10.2019 13:46:16
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
2.03564
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-937.87 USD
Khối lượng giao dịch
0.31
Giá hiện tại
1.99000
Chốt lời
0.00000
Mua
0.33
16.10.2019 18:15:37
2.04410
1.99000
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1 182.22 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2019 18:15:37
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
2.04410
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1 182.22 USD
Khối lượng giao dịch
0.33
Giá hiện tại
1.99000
Chốt lời
0.00000
Bán
0.11
10.10.2019 17:44:39
1.94403
1.99018
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-336.51 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 17:44:39
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.94403
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-336.51 USD
Khối lượng giao dịch
0.11
Giá hiện tại
1.99018
Chốt lời
0.00000
Bán
0.36
13.09.2019 11:42:06
1.94241
1.99018
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1 139.69 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 11:42:06
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.94241
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1 139.69 USD
Khối lượng giao dịch
0.36
Giá hiện tại
1.99018
Chốt lời
0.00000
Bán
0.29
13.09.2019 11:04:10
1.93966
1.99018
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-970.60 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 11:04:10
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.93966
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-970.60 USD
Khối lượng giao dịch
0.29
Giá hiện tại
1.99018
Chốt lời
0.00000
Bán
0.22
13.09.2019 10:09:54
1.93686
1.99018
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-776.88 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 10:09:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.93686
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-776.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.22
Giá hiện tại
1.99018
Chốt lời
0.00000
Bán
0.22
13.09.2019 10:00:54
1.93610
1.99018
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-787.89 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 10:00:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.93610
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-787.89 USD
Khối lượng giao dịch
0.22
Giá hiện tại
1.99018
Chốt lời
0.00000
Bán
0.03
13.03.2019 12:11:03
1.13005
1.10402
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
77.79 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2019 12:11:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.13005
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
77.79 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.10402
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
20.11.2017 22:39:11
112.626
109.405
0.000
0.000
Lợi nhuận
-29.42 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2017 22:39:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
112.626
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-29.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
109.405
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
20.11.2017 19:53:50
1.17471
1.10402
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
70.73 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2017 19:53:50
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17471
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
70.73 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10402
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
20.11.2017 17:58:21
112.402
109.406
0.000
0.000
Lợi nhuận
27.30 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2017 17:58:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
112.402
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
27.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
109.406
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
08.11.2017 12:45:50
113.628
109.405
0.000
0.000
Lợi nhuận
-38.58 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2017 12:45:50
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
113.628
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-38.58 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
109.405
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
08.11.2017 02:21:32
113.765
109.406
0.000
0.000
Lợi nhuận
39.76 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2017 02:21:32
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
113.765
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
39.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
109.406
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
08.11.2017 01:26:39
1.16037
1.10402
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
56.39 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2017 01:26:39
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.16037
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
56.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10402
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
07.11.2017 12:57:35
1.15652
1.10402
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
52.54 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2017 12:57:35
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.15652
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
52.54 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10402
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
07.11.2017 12:14:45
1.15571
1.10402
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-51.81 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2017 12:14:45
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.15571
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-51.81 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10402
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
06.11.2017 19:49:43
132.166
120.786
0.000
0.000
Lợi nhuận
-104.05 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2017 19:49:43
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
132.166
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-104.05 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
120.786
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
06.11.2017 18:54:11
113.950
109.405
0.000
0.000
Lợi nhuận
-41.52 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2017 18:54:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
113.950
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-41.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
109.405
Chốt lời
0.000