Chế độ demo
Mua
5.51
20.09.2019 12:30:30
1.08196
1.08078
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-517.12 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 12:30:30
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.08196
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-517.12 USD
Khối lượng giao dịch
5.51
Giá hiện tại
1.08078
Chốt lời
0.00000
Mua
1.51
20.09.2019 12:29:46
1.99776
1.99182
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-591.57 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 12:29:46
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.99776
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-591.57 USD
Khối lượng giao dịch
1.51
Giá hiện tại
1.99182
Chốt lời
0.00000
Bán
0.29
13.09.2019 16:24:51
1.07720
1.08096
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-74.06 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 16:24:51
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07720
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-74.06 USD
Khối lượng giao dịch
0.29
Giá hiện tại
1.08096
Chốt lời
0.00000
Bán
0.44
13.09.2019 12:45:18
1.07476
1.08096
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-179.58 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 12:45:18
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07476
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-179.58 USD
Khối lượng giao dịch
0.44
Giá hiện tại
1.08096
Chốt lời
0.00000
Bán
0.29
13.09.2019 12:33:40
1.94870
1.99391
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-826.56 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 12:33:40
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.94870
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-826.56 USD
Khối lượng giao dịch
0.29
Giá hiện tại
1.99391
Chốt lời
0.00000
Bán
0.29
13.09.2019 11:56:29
1.94440
1.99391
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-904.62 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 11:56:29
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.94440
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-904.62 USD
Khối lượng giao dịch
0.29
Giá hiện tại
1.99391
Chốt lời
0.00000
Bán
0.36
13.09.2019 11:42:06
1.94241
1.99391
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1 167.82 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 11:42:06
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.94241
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1 167.82 USD
Khối lượng giao dịch
0.36
Giá hiện tại
1.99391
Chốt lời
0.00000
Bán
0.29
13.09.2019 11:04:10
1.93966
1.99391
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-990.67 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 11:04:10
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.93966
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-990.67 USD
Khối lượng giao dịch
0.29
Giá hiện tại
1.99391
Chốt lời
0.00000
Bán
0.22
13.09.2019 10:20:52
1.93786
1.99391
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-776.34 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 10:20:52
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.93786
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-776.34 USD
Khối lượng giao dịch
0.22
Giá hiện tại
1.99391
Chốt lời
0.00000
Bán
0.22
13.09.2019 10:09:54
1.93686
1.99391
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-790.11 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 10:09:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.93686
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-790.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.22
Giá hiện tại
1.99391
Chốt lời
0.00000
Bán
0.22
13.09.2019 10:00:54
1.93610
1.99391
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-800.57 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 10:00:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.93610
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-800.57 USD
Khối lượng giao dịch
0.22
Giá hiện tại
1.99391
Chốt lời
0.00000
Bán
0.36
13.09.2019 02:24:08
1.07214
1.08096
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-205.97 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 02:24:08
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07214
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-205.97 USD
Khối lượng giao dịch
0.36
Giá hiện tại
1.08096
Chốt lời
0.00000
Bán
0.36
12.09.2019 18:14:17
1.07092
1.08096
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-233.46 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 18:14:17
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07092
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-233.46 USD
Khối lượng giao dịch
0.36
Giá hiện tại
1.08096
Chốt lời
0.00000
Bán
0.51
12.09.2019 18:11:21
1.07084
1.08096
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-333.30 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 18:11:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.07084
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-333.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.51
Giá hiện tại
1.08096
Chốt lời
0.00000
Bán
0.43
11.09.2019 10:44:14
1.06953
1.08096
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-316.28 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 10:44:14
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06953
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-316.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.43
Giá hiện tại
1.08096
Chốt lời
0.00000
Bán
0.51
10.09.2019 18:22:37
1.06873
1.08096
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-400.66 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 18:22:37
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06873
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-400.66 USD
Khối lượng giao dịch
0.51
Giá hiện tại
1.08096
Chốt lời
0.00000
Bán
0.51
10.09.2019 12:40:14
1.06820
1.08096
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-417.58 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 12:40:14
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06820
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-417.58 USD
Khối lượng giao dịch
0.51
Giá hiện tại
1.08096
Chốt lời
0.00000
Bán
0.8
10.09.2019 10:34:49
1.06786
1.08096
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-672.06 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 10:34:49
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06786
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-672.06 USD
Khối lượng giao dịch
0.8
Giá hiện tại
1.08096
Chốt lời
0.00000
Bán
0.22
10.09.2019 10:18:02
1.06734
1.08096
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-191.98 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 10:18:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06734
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-191.98 USD
Khối lượng giao dịch
0.22
Giá hiện tại
1.08096
Chốt lời
0.00000
Bán
0.22
10.09.2019 10:17:34
1.06734
1.08096
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-191.98 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 10:17:34
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06734
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-191.98 USD
Khối lượng giao dịch
0.22
Giá hiện tại
1.08096
Chốt lời
0.00000
Bán
0.29
10.09.2019 10:17:27
1.06732
1.08096
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-253.42 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 10:17:27
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06732
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-253.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.29
Giá hiện tại
1.08096
Chốt lời
0.00000
Mua
0.1
13.05.2019 17:50:35
141.837
134.152
0.000
0.000
Lợi nhuận
-716.41 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 17:50:35
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
141.837
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-716.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
134.152
Chốt lời
0.000
Mua
0.1
13.05.2019 16:52:50
142.116
134.152
0.000
0.000
Lợi nhuận
-742.35 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 16:52:50
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
142.116
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-742.35 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
134.152
Chốt lời
0.000
Mua
0.1
13.05.2019 15:24:06
142.373
134.152
0.000
0.000
Lợi nhuận
-766.24 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 15:24:06
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
142.373
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-766.24 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
134.152
Chốt lời
0.000
Bán
0.03
13.03.2019 12:11:03
1.13005
1.10200
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
83.85 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2019 12:11:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.13005
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
83.85 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.10200
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
20.11.2017 22:39:11
112.626
107.569
0.000
0.000
Lợi nhuận
-46.99 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2017 22:39:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
112.626
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-46.99 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
107.569
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
20.11.2017 19:53:50
1.17471
1.10200
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
72.75 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2017 19:53:50
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17471
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
72.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10200
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
20.11.2017 17:58:21
112.402
107.577
0.000
0.000
Lợi nhuận
44.77 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2017 17:58:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
112.402
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
44.77 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
107.577
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
08.11.2017 12:45:50
113.628
107.569
0.000
0.000
Lợi nhuận
-56.31 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2017 12:45:50
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
113.628
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-56.31 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
107.569
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
08.11.2017 02:21:32
113.765
107.577
0.000
0.000
Lợi nhuận
57.44 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2017 02:21:32
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
113.765
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
57.44 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
107.577
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
08.11.2017 01:26:39
1.16037
1.10200
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
58.41 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2017 01:26:39
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.16037
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
58.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10200
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
07.11.2017 12:57:35
1.15652
1.10200
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
54.56 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2017 12:57:35
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.15652
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
54.56 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10200
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
07.11.2017 12:14:45
1.15571
1.10158
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-54.25 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2017 12:14:45
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.15571
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-54.25 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.10158
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
06.11.2017 19:49:43
132.166
118.505
0.000
0.000
Lợi nhuận
-127.04 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2017 19:49:43
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
132.166
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-127.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
118.505
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
06.11.2017 18:54:11
113.950
107.569
0.000
0.000
Lợi nhuận
-59.30 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2017 18:54:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
113.950
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-59.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
107.569
Chốt lời
0.000