Chế độ demo
Mua
0.02
26.06.2019 07:29:54
1.67155
1.66489
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-10.55 USD
GBPCAD
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2019 07:29:54
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.67155
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-10.55 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.66489
Chốt lời
0.00000
Mua
0.03
24.06.2019 07:44:55
136.976
136.730
0.000
0.000
Lợi nhuận
-7.45 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2019 07:44:55
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
136.976
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-7.45 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
136.730
Chốt lời
0.000
Bán
0.11
21.06.2019 20:15:53
1.13535
1.13657
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-14.52 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2019 20:15:53
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.13535
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-14.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.11
Giá hiện tại
1.13657
Chốt lời
0.00000
Bán
0.22
19.06.2019 09:54:55
1.25484
1.26864
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-305.80 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2019 09:54:55
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.25484
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-305.80 USD
Khối lượng giao dịch
0.22
Giá hiện tại
1.26864
Chốt lời
0.00000
Bán
0.11
19.06.2019 09:52:55
135.897
136.740
0.000
0.000
Lợi nhuận
-88.23 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2019 09:52:55
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
135.897
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-88.23 USD
Khối lượng giao dịch
0.11
Giá hiện tại
136.740
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
17.06.2019 01:28:23
0.64933
0.66781
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-18.58 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2019 01:28:23
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.64933
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-18.58 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.66781
Chốt lời
0.00000
Bán
0.03
14.06.2019 12:30:51
1.63359
1.62711
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
12.98 USD
EURAUD
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 12:30:51
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.63359
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
12.98 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.62711
Chốt lời
0.00000
Mua
0.22
06.06.2019 22:35:17
0.93296
0.91674
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-276.29 USD
AUDCAD
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 22:35:17
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.93296
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-276.29 USD
Khối lượng giao dịch
0.22
Giá hiện tại
0.91674
Chốt lời
0.00000
Bán
0.22
06.06.2019 12:47:43
0.88507
0.89594
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-307.79 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
06.06.2019 12:47:43
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88507
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-307.79 USD
Khối lượng giao dịch
0.22
Giá hiện tại
0.89594
Chốt lời
0.00000
Mua
0.03
22.05.2019 18:06:38
1.69760
1.66489
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-75.37 USD
GBPCAD
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2019 18:06:38
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.69760
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-75.37 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.66489
Chốt lời
0.00000
Mua
0.03
22.05.2019 18:06:11
1.26596
1.26860
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
7.62 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2019 18:06:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.26596
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
7.62 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.26860
Chốt lời
0.00000
Mua
0.16
15.05.2019 14:52:53
1.73660
1.66489
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-877.43 USD
GBPCAD
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 14:52:53
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.73660
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-877.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.16
Giá hiện tại
1.66489
Chốt lời
0.00000
Mua
0.16
15.05.2019 14:38:38
1.73698
1.66489
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-882.06 USD
GBPCAD
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 14:38:38
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.73698
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-882.06 USD
Khối lượng giao dịch
0.16
Giá hiện tại
1.66489
Chốt lời
0.00000
Mua
0.16
15.05.2019 12:13:23
1.29186
1.26860
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-373.76 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 12:13:23
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.29186
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-373.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.16
Giá hiện tại
1.26860
Chốt lời
0.00000
Mua
0.1
13.05.2019 17:50:35
141.837
136.730
0.000
0.000
Lợi nhuận
-475.83 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 17:50:35
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
141.837
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-475.83 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
136.730
Chốt lời
0.000
Mua
0.1
13.05.2019 16:52:50
142.116
136.730
0.000
0.000
Lợi nhuận
-501.72 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 16:52:50
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
142.116
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-501.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
136.730
Chốt lời
0.000
Mua
0.1
13.05.2019 15:24:06
142.373
136.730
0.000
0.000
Lợi nhuận
-525.56 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 15:24:06
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
142.373
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-525.56 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
136.730
Chốt lời
0.000
Mua
0.1
06.05.2019 01:38:57
145.753
136.730
0.000
0.000
Lợi nhuận
-839.16 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2019 01:38:57
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
145.753
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-839.16 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
136.730
Chốt lời
0.000
Bán
0.03
03.05.2019 08:01:36
1.59605
1.62711
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-65.69 USD
EURAUD
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2019 08:01:36
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.59605
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-65.69 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.62711
Chốt lời
0.00000
Mua
0.11
19.03.2019 13:05:00
1.33071
1.26860
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-684.31 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2019 13:05:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.33071
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-684.31 USD
Khối lượng giao dịch
0.11
Giá hiện tại
1.26860
Chốt lời
0.00000
Mua
0.11
15.03.2019 12:35:25
148.285
136.730
0.000
0.000
Lợi nhuận
-1 181.49 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
15.03.2019 12:35:25
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
148.285
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-1 181.49 USD
Khối lượng giao dịch
0.11
Giá hiện tại
136.730
Chốt lời
0.000
Bán
0.03
13.03.2019 12:11:03
1.13005
1.13657
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-19.86 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2019 12:11:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.13005
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-19.86 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.13657
Chốt lời
0.00000
Bán
0.15
12.03.2019 00:04:00
0.84751
0.89594
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-924.60 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2019 00:04:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.84751
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-924.60 USD
Khối lượng giao dịch
0.15
Giá hiện tại
0.89594
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
20.11.2017 22:39:11
112.626
107.781
0.000
0.000
Lợi nhuận
-44.93 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2017 22:39:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
112.626
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-44.93 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
107.781
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
20.11.2017 19:53:50
1.17471
1.13657
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
38.18 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2017 19:53:50
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17471
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
38.18 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.13657
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
20.11.2017 17:58:21
112.402
107.783
0.000
0.000
Lợi nhuận
42.77 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2017 17:58:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
112.402
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
42.77 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
107.783
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
08.11.2017 12:45:50
113.628
107.781
0.000
0.000
Lợi nhuận
-54.23 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2017 12:45:50
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
113.628
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-54.23 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
107.781
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
08.11.2017 02:21:32
113.765
107.783
0.000
0.000
Lợi nhuận
55.42 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2017 02:21:32
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
113.765
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
55.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
107.783
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
08.11.2017 01:26:39
1.16037
1.13657
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
23.84 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2017 01:26:39
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.16037
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
23.84 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.13657
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
07.11.2017 12:57:35
1.15652
1.13657
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
19.99 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2017 12:57:35
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.15652
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
19.99 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.13657
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
07.11.2017 12:14:45
1.15571
1.13655
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-19.28 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2017 12:14:45
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.15571
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-19.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.13655
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
06.11.2017 19:49:43
132.166
122.503
0.000
0.000
Lợi nhuận
-89.70 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2017 19:49:43
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
132.166
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-89.70 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
122.503
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
06.11.2017 18:54:11
113.950
107.781
0.000
0.000
Lợi nhuận
-57.22 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2017 18:54:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
113.950
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-57.22 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
107.781
Chốt lời
0.000