Chế độ demo
Mua
0.2
21.02.2020 04:19:23
0.63125
0.63058
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-15.40 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2020 04:19:23
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.63125
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-15.40 USD
Khối lượng giao dịch
0.2
Giá hiện tại
0.63058
Chốt lời
0.00000
Mua
0.2
21.02.2020 04:19:20
0.65966
0.65978
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.40 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2020 04:19:20
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.65966
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.40 USD
Khối lượng giao dịch
0.2
Giá hiện tại
0.65978
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
21.02.2020 04:03:38
0.66087
0.65980
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
3.88 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2020 04:03:38
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.66087
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
3.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.65980
Chốt lời
0.00000
Mua
0.2
20.02.2020 13:17:53
1.28567
1.28901
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
64.80 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 13:17:53
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.28567
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
64.80 USD
Khối lượng giao dịch
0.2
Giá hiện tại
1.28901
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
20.02.2020 13:00:02
1.28796
1.28904
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-4.72 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 13:00:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.28796
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.28904
Chốt lời
0.00000
Mua
0.12
20.02.2020 11:13:51
0.66266
0.65978
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-35.76 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 11:13:51
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.66266
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-35.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.12
Giá hiện tại
0.65978
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
20.02.2020 11:13:48
0.63375
0.63062
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
12.12 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 11:13:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.63375
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
12.12 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.63062
Chốt lời
0.00000
Mua
0.12
20.02.2020 10:16:16
0.63434
0.63058
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-46.32 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 10:16:16
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.63434
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-46.32 USD
Khối lượng giao dịch
0.12
Giá hiện tại
0.63058
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
20.02.2020 09:21:58
0.98484
0.98290
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-8.30 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 09:21:58
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.98484
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.98290
Chốt lời
0.00000
Mua
0.8
20.02.2020 09:21:19
1.07784
1.07952
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
126.40 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 09:21:19
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.07784
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
126.40 USD
Khối lượng giao dịch
0.8
Giá hiện tại
1.07952
Chốt lời
0.00000
Mua
0.12
20.02.2020 09:18:04
1.28923
1.28901
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-3.84 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 09:18:04
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.28923
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.84 USD
Khối lượng giao dịch
0.12
Giá hiện tại
1.28901
Chốt lời
0.00000
Mua
0.08
20.02.2020 03:33:07
0.66537
0.65978
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-45.52 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 03:33:07
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.66537
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-45.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.08
Giá hiện tại
0.65978
Chốt lời
0.00000
Mua
0.08
19.02.2020 17:46:58
0.63748
0.63058
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-56.00 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 17:46:58
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.63748
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-56.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.08
Giá hiện tại
0.63058
Chốt lời
0.00000
Mua
0.08
19.02.2020 17:46:57
1.29297
1.28901
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-32.48 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 17:46:57
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.29297
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-32.48 USD
Khối lượng giao dịch
0.08
Giá hiện tại
1.28901
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
19.02.2020 16:05:03
1.29653
1.28901
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-30.48 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 16:05:03
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.29653
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-30.48 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.28901
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
19.02.2020 15:39:02
1.32156
1.32513
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
10.38 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 15:39:02
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.32156
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
10.38 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.32513
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
19.02.2020 15:00:01
1.32236
1.32515
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-8.82 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 15:00:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.32236
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.82 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.32515
Chốt lời
0.00000
Bán
0.12
18.02.2020 15:34:52
0.98289
0.98293
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.69 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 15:34:52
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.98289
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.69 USD
Khối lượng giao dịch
0.12
Giá hiện tại
0.98293
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
18.02.2020 15:32:29
1.08076
1.07952
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
4.56 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 15:32:29
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.08076
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
4.56 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.07952
Chốt lời
0.00000
Mua
0.48
18.02.2020 14:34:55
1.08150
1.07952
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-99.84 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 14:34:55
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.08150
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-99.84 USD
Khối lượng giao dịch
0.48
Giá hiện tại
1.07952
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
18.02.2020 10:21:44
0.64060
0.63058
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-40.48 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 10:21:44
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.64060
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-40.48 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.63058
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
18.02.2020 09:55:22
0.66821
0.65978
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-34.12 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 09:55:22
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.66821
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-34.12 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.65978
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
17.02.2020 17:52:26
1.04370
1.04627
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
5.68 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2020 17:52:26
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.04370
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
5.68 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.04627
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
17.02.2020 07:49:48
1.04628
1.04627
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.82 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2020 07:49:48
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.04628
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.82 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.04627
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
17.02.2020 05:43:37
1.04584
1.04630
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.96 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2020 05:43:37
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.04584
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.96 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.04630
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
14.02.2020 15:28:30
1.30026
1.28901
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-45.40 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.02.2020 15:28:30
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.30026
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-45.40 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.28901
Chốt lời
0.00000
Mua
0.32
13.02.2020 16:06:54
1.08512
1.07952
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-182.40 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 16:06:54
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.08512
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-182.40 USD
Khối lượng giao dịch
0.32
Giá hiện tại
1.07952
Chốt lời
0.00000
Bán
0.08
13.02.2020 15:30:54
0.97915
0.98293
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-31.57 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 15:30:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.97915
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-31.57 USD
Khối lượng giao dịch
0.08
Giá hiện tại
0.98293
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
13.02.2020 14:37:56
1.30389
1.28901
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-59.92 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 14:37:56
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.30389
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-59.92 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.28901
Chốt lời
0.00000
Mua
0.08
13.02.2020 07:27:24
1.06279
1.06106
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-15.68 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 07:27:24
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06279
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-15.68 USD
Khối lượng giao dịch
0.08
Giá hiện tại
1.06106
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
13.02.2020 01:49:22
0.64370
0.63058
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-52.88 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 01:49:22
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.64370
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-52.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.63058
Chốt lời
0.00000
Mua
0.2
12.02.2020 17:19:52
1.08873
1.07952
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-186.20 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 17:19:52
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.08873
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-186.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.2
Giá hiện tại
1.07952
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
12.02.2020 14:53:11
1.32626
1.32513
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-3.81 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 14:53:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.32626
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.81 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.32513
Chốt lời
0.00000
Mua
1.02
12.02.2020 07:02:56
1.32814
1.32513
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-241.89 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 07:02:56
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.32814
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-241.89 USD
Khối lượng giao dịch
1.02
Giá hiện tại
1.32513
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
12.02.2020 04:18:01
0.64704
0.63058
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-66.24 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 04:18:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.64704
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-66.24 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.63058
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
12.02.2020 03:00:22
1.04362
1.04630
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-7.56 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 03:00:22
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.04362
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-7.56 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.04630
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
11.02.2020 18:56:52
0.67096
0.65978
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-45.12 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2020 18:56:52
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.67096
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-45.12 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.65978
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
11.02.2020 17:11:43
0.67367
0.65978
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-55.96 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2020 17:11:43
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.67367
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-55.96 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.65978
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
11.02.2020 11:16:03
1.06587
1.06108
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
18.69 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2020 11:16:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06587
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
18.69 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.06108
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
10.02.2020 20:06:17
1.06640
1.06106
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-22.53 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 20:06:17
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06640
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-22.53 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.06106
Chốt lời
0.00000
Mua
0.12
10.02.2020 17:53:54
1.09232
1.07952
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-154.80 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 17:53:54
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.09232
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-154.80 USD
Khối lượng giao dịch
0.12
Giá hiện tại
1.07952
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
10.02.2020 00:00:17
1.33100
1.32513
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-18.12 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 00:00:17
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.33100
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-18.12 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.32513
Chốt lời
0.00000
Mua
0.08
07.02.2020 10:59:32
1.09598
1.07952
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-132.48 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.02.2020 10:59:32
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.09598
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-132.48 USD
Khối lượng giao dịch
0.08
Giá hiện tại
1.07952
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
06.02.2020 17:31:14
0.97549
0.98293
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-30.68 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
06.02.2020 17:31:14
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.97549
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-30.68 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.98293
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
05.02.2020 21:22:40
1.09955
1.07952
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-80.52 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2020 21:22:40
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.09955
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-80.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.07952
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
05.02.2020 11:35:50
0.97187
0.98293
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-45.41 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2020 11:35:50
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.97187
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-45.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.98293
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
05.02.2020 11:35:41
1.10314
1.07952
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-94.88 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2020 11:35:41
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.10314
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-94.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.07952
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
03.02.2020 17:00:16
108.722
111.896
0.000
0.000
Lợi nhuận
-28.47 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2020 17:00:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.722
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-28.47 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
111.896
Chốt lời
0.000
Mua
0.04
31.01.2020 17:54:39
1.10675
1.07952
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-109.32 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2020 17:54:39
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.10675
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-109.32 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.07952
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
30.01.2020 18:00:05
0.96826
0.98293
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-60.10 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
30.01.2020 18:00:05
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.96826
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-60.10 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.98293
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
30.01.2020 09:27:20
1.07000
1.06106
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-37.18 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
30.01.2020 09:27:20
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.07000
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-37.18 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.06106
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
29.01.2020 16:05:07
1.07354
1.06106
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-51.59 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2020 16:05:07
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.07354
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-51.59 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.06106
Chốt lời
0.00000
Bán
0.03
13.03.2019 12:11:03
1.13005
1.07952
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
151.29 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2019 12:11:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.13005
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
151.29 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.07952
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
20.11.2017 22:39:11
112.626
111.896
0.000
0.000
Lợi nhuận
-6.50 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2017 22:39:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
112.626
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-6.50 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
111.896
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
20.11.2017 19:53:50
1.17471
1.07952
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
95.23 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2017 19:53:50
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17471
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
95.23 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07952
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
20.11.2017 17:58:21
112.402
111.896
0.000
0.000
Lợi nhuận
4.44 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2017 17:58:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
112.402
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
4.44 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
111.896
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
08.11.2017 12:45:50
113.628
111.896
0.000
0.000
Lợi nhuận
-15.46 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2017 12:45:50
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
113.628
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-15.46 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
111.896
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
08.11.2017 02:21:32
113.765
111.896
0.000
0.000
Lợi nhuận
16.62 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2017 02:21:32
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
113.765
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
16.62 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
111.896
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
08.11.2017 01:26:39
1.16037
1.07952
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
80.89 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2017 01:26:39
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.16037
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
80.89 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07952
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
07.11.2017 12:57:35
1.15652
1.07952
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
77.04 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2017 12:57:35
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.15652
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
77.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07952
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
07.11.2017 12:14:45
1.15571
1.07952
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-76.31 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2017 12:14:45
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.15571
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-76.31 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07952
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
06.11.2017 19:49:43
132.166
120.800
0.000
0.000
Lợi nhuận
-101.62 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2017 19:49:43
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
132.166
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-101.62 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
120.800
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
06.11.2017 18:54:11
113.950
111.896
0.000
0.000
Lợi nhuận
-18.34 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2017 18:54:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
113.950
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-18.34 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
111.896
Chốt lời
0.000