Chế độ demo
Mua
1.02
12.02.2020 07:02:56
1.32814
1.31080
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1 359.51 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 07:02:56
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.32814
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1 359.51 USD
Khối lượng giao dịch
1.02
Giá hiện tại
1.31080
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
03.02.2020 17:00:16
108.722
105.437
0.000
0.000
Lợi nhuận
31.06 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2020 17:00:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.722
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
31.06 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
105.437
Chốt lời
0.000
Bán
0.03
13.03.2019 12:11:03
1.13005
1.18346
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-160.53 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2019 12:11:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.13005
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-160.53 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.18346
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
20.11.2017 22:39:11
112.626
105.435
0.000
0.000
Lợi nhuận
-68.18 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2017 22:39:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
112.626
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-68.18 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
105.435
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
20.11.2017 19:53:50
1.17471
1.18346
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-8.71 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2017 19:53:50
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17471
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.71 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18346
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
20.11.2017 17:58:21
112.402
105.437
0.000
0.000
Lợi nhuận
65.98 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2017 17:58:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
112.402
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
65.98 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
105.437
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
08.11.2017 12:45:50
113.628
105.435
0.000
0.000
Lợi nhuận
-77.69 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2017 12:45:50
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
113.628
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-77.69 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
105.435
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
08.11.2017 02:21:32
113.765
105.437
0.000
0.000
Lợi nhuận
78.91 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2017 02:21:32
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
113.765
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
78.91 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
105.437
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
08.11.2017 01:26:39
1.16037
1.18346
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-23.05 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2017 01:26:39
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.16037
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-23.05 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18346
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
07.11.2017 12:57:35
1.15652
1.18346
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-26.90 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2017 12:57:35
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.15652
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-26.90 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18346
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
07.11.2017 12:14:45
1.15571
1.18345
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
27.62 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2017 12:14:45
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.15571
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
27.62 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18345
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
06.11.2017 19:49:43
132.166
124.780
0.000
0.000
Lợi nhuận
-70.09 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2017 19:49:43
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
132.166
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-70.09 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
124.780
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
06.11.2017 18:54:11
113.950
105.435
0.000
0.000
Lợi nhuận
-80.74 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2017 18:54:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
113.950
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-80.74 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
105.435
Chốt lời
0.000