Chế độ demo
Mua
0.03
12.08.2020 15:17:32
0.91345
0.90973
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-12.57 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 15:17:32
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.91345
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-12.57 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
0.90973
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
12.08.2020 15:00:02
0.91372
0.90973
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-4.49 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 15:00:02
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.91372
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.49 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.90973
Chốt lời
0.00000
Mua
0.05
12.08.2020 12:23:13
0.91450
0.90973
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-26.72 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 12:23:13
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.91450
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-26.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.90973
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
12.08.2020 11:48:35
0.91587
0.90973
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-6.85 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 11:48:35
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.91587
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.85 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.90973
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
12.08.2020 11:48:26
0.91584
0.90973
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-6.82 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 11:48:26
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.91584
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.82 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.90973
Chốt lời
0.00000
Bán
0.3
12.08.2020 09:35:10
1898.70
1947.07
0.00
0.00
Lợi nhuận
-1 457.10 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 09:35:10
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1898.70
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-1 457.10 USD
Khối lượng giao dịch
0.3
Giá hiện tại
1947.07
Chốt lời
0.00
Mua
0.01
12.08.2020 06:08:52
0.91936
0.90973
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-10.69 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 06:08:52
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.91936
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-10.69 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.90973
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
12.08.2020 04:48:18
0.91871
0.90973
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-9.97 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 04:48:18
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.91871
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-9.97 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.90973
Chốt lời
0.00000
Mua
300
11.08.2020 18:08:06
7.02
6.48
0.00
0.00
Lợi nhuận
-237.00 USD
#GE
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 18:08:06
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
7.02
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-237.00 USD
Khối lượng giao dịch
300
Giá hiện tại
6.48
Chốt lời
0.00
Mua
50
11.08.2020 17:55:52
441.71
463.04
0.00
0.00
Lợi nhuận
1 054.00 USD
#NVDA
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 17:55:52
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
441.71
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
1 054.00 USD
Khối lượng giao dịch
50
Giá hiện tại
463.04
Chốt lời
0.00
Mua
0.02
11.08.2020 12:04:46
0.91436
0.90973
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-10.38 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 12:04:46
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.91436
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-10.38 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90973
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
10.08.2020 10:06:42
0.91409
0.90973
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-9.79 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2020 10:06:42
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.91409
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-9.79 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90973
Chốt lời
0.00000
Mua
0.05
10.08.2020 04:59:52
0.91293
0.90973
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-18.09 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2020 04:59:52
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.91293
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-18.09 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.90973
Chốt lời
0.00000
Mua
5
07.08.2020 19:54:30
43.36
43.35
0.00
0.00
Lợi nhuận
-1.30 USD
#XOM
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2020 19:54:30
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
43.36
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-1.30 USD
Khối lượng giao dịch
5
Giá hiện tại
43.35
Chốt lời
0.00
Mua
0.05
07.08.2020 07:02:19
0.91327
0.90973
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-19.96 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2020 07:02:19
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.91327
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-19.96 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.90973
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
06.08.2020 17:53:39
0.91172
0.90973
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-4.57 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 17:53:39
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.91172
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.57 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90973
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
06.08.2020 17:53:32
0.91181
0.90973
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-4.77 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 17:53:32
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.91181
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.77 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90973
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
06.08.2020 17:53:22
0.91183
0.90973
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-2.41 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 17:53:22
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.91183
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.90973
Chốt lời
0.00000
Mua
1.5
03.08.2020 06:28:34
43.423
45.404
0.000
0.000
Lợi nhuận
28.96 USD
UKBrent_n
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 06:28:34
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
43.423
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
28.96 USD
Khối lượng giao dịch
1.5
Giá hiện tại
45.404
Chốt lời
0.000
Mua
1.5
03.08.2020 06:28:23
40.205
42.637
0.000
0.000
Lợi nhuận
35.73 USD
USCrude_n
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 06:28:23
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
40.205
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
35.73 USD
Khối lượng giao dịch
1.5
Giá hiện tại
42.637
Chốt lời
0.000
Mua
3.1
27.07.2020 18:00:04
42.998
45.404
0.000
0.000
Lợi nhuận
73.03 USD
UKBrent_n
Ngày và giờ mở cửa
27.07.2020 18:00:04
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
42.998
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
73.03 USD
Khối lượng giao dịch
3.1
Giá hiện tại
45.404
Chốt lời
0.000
Mua
3.1
24.07.2020 10:16:27
40.800
42.637
0.000
0.000
Lợi nhuận
55.40 USD
USCrude_n
Ngày và giờ mở cửa
24.07.2020 10:16:27
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
40.800
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
55.40 USD
Khối lượng giao dịch
3.1
Giá hiện tại
42.637
Chốt lời
0.000
Mua
4.1
23.07.2020 21:15:39
43.496
45.404
0.000
0.000
Lợi nhuận
76.17 USD
UKBrent_n
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2020 21:15:39
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
43.496
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
76.17 USD
Khối lượng giao dịch
4.1
Giá hiện tại
45.404
Chốt lời
0.000
Mua
3.1
23.07.2020 21:13:35
40.996
42.637
0.000
0.000
Lợi nhuận
49.32 USD
USCrude_n
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2020 21:13:35
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
40.996
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
49.32 USD
Khối lượng giao dịch
3.1
Giá hiện tại
42.637
Chốt lời
0.000
Mua
1.1
22.07.2020 06:22:49
44.402
45.404
0.000
0.000
Lợi nhuận
10.47 USD
UKBrent_n
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2020 06:22:49
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
44.402
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
10.47 USD
Khối lượng giao dịch
1.1
Giá hiện tại
45.404
Chốt lời
0.000
Mua
1.1
22.07.2020 06:22:12
44.383
45.404
0.000
0.000
Lợi nhuận
10.68 USD
UKBrent_n
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2020 06:22:12
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
44.383
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
10.68 USD
Khối lượng giao dịch
1.1
Giá hiện tại
45.404
Chốt lời
0.000
Mua
1.1
22.07.2020 06:21:59
41.788
42.637
0.000
0.000
Lợi nhuận
8.79 USD
USCrude_n
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2020 06:21:59
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
41.788
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
8.79 USD
Khối lượng giao dịch
1.1
Giá hiện tại
42.637
Chốt lời
0.000
Mua
3.5
17.07.2020 11:12:53
43.156
45.404
0.000
0.000
Lợi nhuận
76.93 USD
UKBrent_n
Ngày và giờ mở cửa
17.07.2020 11:12:53
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
43.156
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
76.93 USD
Khối lượng giao dịch
3.5
Giá hiện tại
45.404
Chốt lời
0.000
Mua
3.5
17.07.2020 11:12:53
40.665
42.637
0.000
0.000
Lợi nhuận
67.27 USD
USCrude_n
Ngày và giờ mở cửa
17.07.2020 11:12:53
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
40.665
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
67.27 USD
Khối lượng giao dịch
3.5
Giá hiện tại
42.637
Chốt lời
0.000
Mua
3.1
17.07.2020 11:00:03
42.993
45.404
0.000
0.000
Lợi nhuận
73.19 USD
UKBrent_n
Ngày và giờ mở cửa
17.07.2020 11:00:03
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
42.993
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
73.19 USD
Khối lượng giao dịch
3.1
Giá hiện tại
45.404
Chốt lời
0.000
Mua
4.1
17.07.2020 10:28:27
40.694
42.637
0.000
0.000
Lợi nhuận
77.62 USD
USCrude_n
Ngày và giờ mở cửa
17.07.2020 10:28:27
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
40.694
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
77.62 USD
Khối lượng giao dịch
4.1
Giá hiện tại
42.637
Chốt lời
0.000
Mua
6
15.07.2020 20:25:15
44.84
43.35
0.00
0.00
Lợi nhuận
-10.44 USD
#XOM
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 20:25:15
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
44.84
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-10.44 USD
Khối lượng giao dịch
6
Giá hiện tại
43.35
Chốt lời
0.00
Mua
2.1
15.07.2020 16:29:42
43.266
45.404
0.000
0.000
Lợi nhuận
43.84 USD
UKBrent_n
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 16:29:42
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
43.266
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
43.84 USD
Khối lượng giao dịch
2.1
Giá hiện tại
45.404
Chốt lời
0.000
Mua
2.1
15.07.2020 16:24:06
40.662
42.637
0.000
0.000
Lợi nhuận
40.43 USD
USCrude_n
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 16:24:06
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
40.662
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
40.43 USD
Khối lượng giao dịch
2.1
Giá hiện tại
42.637
Chốt lời
0.000
Mua
1.02
12.02.2020 07:02:56
1.32814
1.32098
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-563.06 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 07:02:56
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.32814
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-563.06 USD
Khối lượng giao dịch
1.02
Giá hiện tại
1.32098
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
03.02.2020 17:00:16
108.722
106.876
0.000
0.000
Lợi nhuận
17.17 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2020 17:00:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.722
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
17.17 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
106.876
Chốt lời
0.000
Bán
0.03
13.03.2019 12:11:03
1.13005
1.18295
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-159.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2019 12:11:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.13005
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-159.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.18295
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
20.11.2017 22:39:11
112.626
106.874
0.000
0.000
Lợi nhuận
-53.80 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2017 22:39:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
112.626
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-53.80 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
106.874
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
20.11.2017 19:53:50
1.17471
1.18295
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-8.20 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2017 19:53:50
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.17471
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18295
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
20.11.2017 17:58:21
112.402
106.876
0.000
0.000
Lợi nhuận
51.62 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2017 17:58:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
112.402
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
51.62 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
106.876
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
08.11.2017 12:45:50
113.628
106.874
0.000
0.000
Lợi nhuận
-63.18 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2017 12:45:50
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
113.628
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-63.18 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
106.874
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
08.11.2017 02:21:32
113.765
106.876
0.000
0.000
Lợi nhuận
64.38 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2017 02:21:32
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
113.765
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
64.38 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
106.876
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
08.11.2017 01:26:39
1.16037
1.18295
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-22.54 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2017 01:26:39
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.16037
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-22.54 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18295
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
07.11.2017 12:57:35
1.15652
1.18295
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-26.39 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2017 12:57:35
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.15652
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-26.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18295
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
07.11.2017 12:14:45
1.15571
1.18294
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
27.11 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2017 12:14:45
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.15571
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
27.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.18294
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
06.11.2017 19:49:43
132.166
126.425
0.000
0.000
Lợi nhuận
-53.75 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2017 19:49:43
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
132.166
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-53.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
126.425
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
06.11.2017 18:54:11
113.950
106.874
0.000
0.000
Lợi nhuận
-66.19 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2017 18:54:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
113.950
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-66.19 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
106.874
Chốt lời
0.000