Chế độ demo
Mua
1
12.02.2021 17:28:48
788.98
739.20
0.00
0.00
Lợi nhuận
-50.03 USD
#TSLA
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2021 17:28:48
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
788.98
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-50.03 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
739.20
Chốt lời
0.00
Mua
1
05.01.2021 18:12:14
130.14
134.05
0.00
0.00
Lợi nhuận
3.66 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
05.01.2021 18:12:14
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
130.14
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
3.66 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
134.05
Chốt lời
0.00
Mua
1
18.12.2020 16:42:14
342.45
231.78
0.00
0.00
Lợi nhuận
-110.92 USD
#SNOW
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2020 16:42:14
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
342.45
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-110.92 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
231.78
Chốt lời
0.00
Mua
1
09.12.2020 17:19:11
380.00
231.78
0.00
0.00
Lợi nhuận
-148.47 USD
#SNOW
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2020 17:19:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
380.00
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-148.47 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
231.78
Chốt lời
0.00
Mua
1
01.12.2020 16:44:08
121.61
134.05
0.00
0.00
Lợi nhuận
12.19 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 16:44:08
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
121.61
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
12.19 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
134.05
Chốt lời
0.00
Mua
1
27.11.2020 16:47:58
322.78
231.78
0.00
0.00
Lợi nhuận
-91.25 USD
#SNOW
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 16:47:58
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
322.78
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-91.25 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
231.78
Chốt lời
0.00
Mua
1
24.11.2020 20:38:16
115.35
134.05
0.00
0.00
Lợi nhuận
18.45 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 20:38:16
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
115.35
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
18.45 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
134.05
Chốt lời
0.00
Mua
1
24.11.2020 19:25:15
15.78
17.46
0.00
0.00
Lợi nhuận
1.43 USD
#AGNC
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 19:25:15
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
15.78
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
1.43 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
17.46
Chốt lời
0.00
Mua
1
10.11.2020 17:25:46
39.51
38.55
0.00
0.00
Lợi nhuận
-1.21 USD
#PFE
Ngày và giờ mở cửa
10.11.2020 17:25:46
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
39.51
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-1.21 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
38.55
Chốt lời
0.00
Mua
1
31.08.2020 19:13:56
129.05
134.05
0.00
0.00
Lợi nhuận
4.75 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
31.08.2020 19:13:56
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
129.05
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
4.75 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
134.05
Chốt lời
0.00