Chế độ demo
Bán
0.04
26.10.2020 18:01:33
1.30253
1.30336
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-3.72 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 18:01:33
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.30253
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.30336
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
26.10.2020 16:33:01
1.29953
1.30336
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-15.72 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 16:33:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.29953
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-15.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.30336
Chốt lời
0.00000
Mua
0.08
26.10.2020 14:53:41
1.30124
1.30330
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
15.68 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 14:53:41
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.30124
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
15.68 USD
Khối lượng giao dịch
0.08
Giá hiện tại
1.30330
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
26.10.2020 14:42:26
0.90741
0.90697
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
1.50 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 14:42:26
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.90741
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
1.50 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.90697
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
26.10.2020 14:18:07
1.30420
1.30330
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-4.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 14:18:07
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.30420
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.30330
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
26.10.2020 12:51:00
1.30727
1.30330
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-16.28 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 12:51:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.30727
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-16.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.30330
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
26.10.2020 12:06:00
0.90435
0.90697
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-14.46 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 12:06:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.90435
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-14.46 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.90697
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
26.10.2020 12:05:22
0.90463
0.90691
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
11.08 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 12:05:22
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.90463
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
11.08 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.90691
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
26.10.2020 11:19:00
1.18096
1.18204
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-4.72 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 11:19:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.18096
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.18204
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
26.10.2020 10:01:24
1.18222
1.18201
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.24 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 10:01:24
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.18222
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.24 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.18201
Chốt lời
0.00000
Mua
1
23.10.2020 22:52:53
114.60
115.12
0.00
0.00
Lợi nhuận
0.27 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 22:52:53
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
114.60
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
0.27 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
115.12
Chốt lời
0.00
Mua
1
23.10.2020 22:52:22
541.51
525.31
0.00
0.00
Lợi nhuận
-16.45 USD
#NVDA
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 22:52:22
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
541.51
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-16.45 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
525.31
Chốt lời
0.00
Bán
0.04
23.10.2020 21:26:29
0.71339
0.71321
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.32 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 21:26:29
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.71339
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.32 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.71321
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
23.10.2020 17:56:01
0.71029
0.71321
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-12.08 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 17:56:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.71029
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-12.08 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.71321
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
23.10.2020 17:18:00
0.90764
0.90691
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-4.61 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 17:18:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.90764
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.61 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.90691
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
23.10.2020 12:36:00
1.18521
1.18201
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-13.20 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 12:36:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.18521
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-13.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.18201
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
23.10.2020 12:16:46
0.66961
0.66899
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
2.08 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 12:16:46
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.66961
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
2.08 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.66899
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
23.10.2020 09:02:26
0.66577
0.66892
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
12.20 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 09:02:26
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.66577
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
12.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.66892
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
23.10.2020 01:39:05
0.71316
0.71319
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.28 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 01:39:05
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.71316
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.71319
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
22.10.2020 20:16:01
0.66881
0.66892
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.04 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 20:16:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.66881
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.66892
Chốt lời
0.00000
Mua
1
21.10.2020 20:07:37
117.23
115.12
0.00
0.00
Lợi nhuận
-2.36 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 20:07:37
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
117.23
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-2.36 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
115.12
Chốt lời
0.00
Mua
1
21.10.2020 20:06:25
280.61
277.58
0.00
0.00
Lợi nhuận
-3.28 USD
#FB
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 20:06:25
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
280.61
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-3.28 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
277.58
Chốt lời
0.00
Bán
0.04
21.10.2020 18:05:05
0.66661
0.66899
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-9.92 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 18:05:05
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.66661
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-9.92 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.66899
Chốt lời
0.00000
Mua
1
13.10.2020 18:56:46
12146.5
11507.3
0.0
0.0
Lợi nhuận
-64.42 USD
NQ
Ngày và giờ mở cửa
13.10.2020 18:56:46
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
12146.5
Dừng lỗ
0.0
Lợi nhuận
-64.42 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
11507.3
Chốt lời
0.0
Mua
1
06.10.2020 21:48:38
7.24
8.04
0.00
0.00
Lợi nhuận
0.55 USD
#F
Ngày và giờ mở cửa
06.10.2020 21:48:38
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
7.24
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
0.55 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
8.04
Chốt lời
0.00
Mua
1
06.10.2020 21:48:18
7.24
8.04
0.00
0.00
Lợi nhuận
0.55 USD
#F
Ngày và giờ mở cửa
06.10.2020 21:48:18
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
7.24
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
0.55 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
8.04
Chốt lời
0.00
Mua
1
06.10.2020 21:47:30
7.24
8.04
0.00
0.00
Lợi nhuận
0.55 USD
#F
Ngày và giờ mở cửa
06.10.2020 21:47:30
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
7.24
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
0.55 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
8.04
Chốt lời
0.00
Mua
1
06.10.2020 21:47:14
7.24
8.04
0.00
0.00
Lợi nhuận
0.55 USD
#F
Ngày và giờ mở cửa
06.10.2020 21:47:14
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
7.24
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
0.55 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
8.04
Chốt lời
0.00
Mua
1
06.10.2020 21:47:05
7.24
8.04
0.00
0.00
Lợi nhuận
0.55 USD
#F
Ngày và giờ mở cửa
06.10.2020 21:47:05
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
7.24
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
0.55 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
8.04
Chốt lời
0.00
Mua
1
15.09.2020 19:59:24
37.07
37.93
0.00
0.00
Lợi nhuận
0.61 USD
#PFE
Ngày và giờ mở cửa
15.09.2020 19:59:24
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
37.07
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
0.61 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
37.93
Chốt lời
0.00
Mua
1
31.08.2020 21:56:08
495.05
420.28
0.00
0.00
Lợi nhuận
-75.02 USD
#TSLA
Ngày và giờ mở cửa
31.08.2020 21:56:08
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
495.05
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-75.02 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
420.28
Chốt lời
0.00
Mua
1
31.08.2020 19:13:56
129.05
115.12
0.00
0.00
Lợi nhuận
-14.18 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
31.08.2020 19:13:56
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
129.05
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-14.18 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
115.12
Chốt lời
0.00
Mua
1
31.08.2020 17:25:22
294.85
277.58
0.00
0.00
Lợi nhuận
-17.52 USD
#FB
Ngày và giờ mở cửa
31.08.2020 17:25:22
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
294.85
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-17.52 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
277.58
Chốt lời
0.00
Mua
1
25.08.2020 21:08:43
281.03
277.58
0.00
0.00
Lợi nhuận
-3.70 USD
#FB
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 21:08:43
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
281.03
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-3.70 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
277.58
Chốt lời
0.00
Mua
1
05.08.2020 22:19:00
25.50
24.53
0.00
0.00
Lợi nhuận
-1.22 USD
#BAC
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2020 22:19:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
25.50
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-1.22 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
24.53
Chốt lời
0.00
Mua
1
03.08.2020 16:39:34
6.16
7.38
0.00
0.00
Lợi nhuận
0.97 USD
#GE
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 16:39:34
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
6.16
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
0.97 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
7.38
Chốt lời
0.00
Mua
1
22.07.2020 13:43:41
3371.7
3107.2
0.0
0.0
Lợi nhuận
-31.73 USD
SX5E
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2020 13:43:41
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
3371.7
Dừng lỗ
0.0
Lợi nhuận
-31.73 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
3107.2
Chốt lời
0.0
Mua
1.02
12.02.2020 07:02:56
1.32814
1.31852
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-754.40 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 07:02:56
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.32814
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-754.40 USD
Khối lượng giao dịch
1.02
Giá hiện tại
1.31852
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
03.02.2020 17:00:16
108.722
104.741
0.000
0.000
Lợi nhuận
37.91 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2020 17:00:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.722
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
37.91 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
104.741
Chốt lời
0.000
Mua
0.02
29.05.2019 06:30:55
1.00598
0.90697
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-218.53 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2019 06:30:55
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.00598
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-218.53 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90697
Chốt lời
0.00000
Bán
0.03
13.03.2019 12:11:02
1.13005
1.18204
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-156.27 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2019 12:11:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.13005
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-156.27 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.18204
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
07.01.2019 06:05:47
1.14297
1.18204
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-78.34 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2019 06:05:47
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.14297
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-78.34 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.18204
Chốt lời
0.00000
Bán
1.1
07.01.2019 04:02:35
0.71324
0.71321
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-7.70 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2019 04:02:35
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.71324
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-7.70 USD
Khối lượng giao dịch
1.1
Giá hiện tại
0.71321
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
07.01.2019 02:06:43
0.71257
0.71319
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
1.04 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2019 02:06:43
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.71257
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
1.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.71319
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
07.01.2019 02:00:02
1.14105
1.18201
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
81.72 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2019 02:00:02
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.14105
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
81.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.18201
Chốt lời
0.00000
Mua
0.16
07.01.2019 01:53:32
1.33712
1.31852
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-227.31 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2019 01:53:32
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.33712
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-227.31 USD
Khối lượng giao dịch
0.16
Giá hiện tại
1.31852
Chốt lời
0.00000
Bán
0.4
07.01.2019 00:52:13
1.05685
1.06620
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-258.21 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2019 00:52:13
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.05685
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-258.21 USD
Khối lượng giao dịch
0.4
Giá hiện tại
1.06620
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
07.01.2019 00:12:45
1.05758
1.06609
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
10.99 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2019 00:12:45
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.05758
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
10.99 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.06609
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
07.01.2019 00:01:05
1.13925
1.18204
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-85.78 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2019 00:01:05
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.13925
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-85.78 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.18204
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
04.01.2019 23:56:25
1.33741
1.31857
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
28.38 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 23:56:25
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.33741
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
28.38 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.31857
Chốt lời
0.00000
Mua
0.06
04.01.2019 21:23:05
0.89475
0.90691
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
93.88 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 21:23:05
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.89475
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
93.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
0.90691
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
04.01.2019 18:46:54
0.67465
0.66899
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
22.24 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 18:46:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67465
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
22.24 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.66899
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
04.01.2019 18:43:40
1.27302
1.30336
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-121.76 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 18:43:40
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.27302
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-121.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.30336
Chốt lời
0.00000
Bán
0.16
04.01.2019 18:00:30
1.25437
1.18215
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
1 270.79 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 18:00:30
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.25437
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
1 270.79 USD
Khối lượng giao dịch
0.16
Giá hiện tại
1.18215
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
04.01.2019 18:00:04
0.67398
0.66892
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-10.32 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 18:00:04
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.67398
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-10.32 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.66892
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
04.01.2019 18:00:03
1.27233
1.30330
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
61.74 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 18:00:03
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.27233
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
61.74 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.30330
Chốt lời
0.00000
Bán
0.66
04.01.2019 18:00:01
0.71045
0.71321
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-188.76 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 18:00:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.71045
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-188.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.66
Giá hiện tại
0.71321
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
04.01.2019 17:50:38
1.26947
1.30336
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-67.98 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 17:50:38
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.26947
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-67.98 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.30336
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
04.01.2019 17:26:49
0.67161
0.66899
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
5.04 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 17:26:49
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67161
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
5.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.66899
Chốt lời
0.00000
Bán
0.4
04.01.2019 17:25:31
0.70768
0.71321
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-225.20 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 17:25:31
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.70768
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-225.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.4
Giá hiện tại
0.71321
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
04.01.2019 17:24:59
1.26586
1.30336
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-75.20 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 17:24:59
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.26586
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-75.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.30336
Chốt lời
0.00000
Mua
0.1
04.01.2019 17:24:10
1.34184
1.31852
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-177.86 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 17:24:10
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.34184
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-177.86 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.31852
Chốt lời
0.00000
Bán
0.24
04.01.2019 16:33:25
1.05438
1.06620
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-194.58 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 16:33:25
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.05438
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-194.58 USD
Khối lượng giao dịch
0.24
Giá hiện tại
1.06620
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
04.01.2019 16:30:07
1.26228
1.30336
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-164.72 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 16:30:07
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.26228
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-164.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.30336
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
04.01.2019 12:20:24
0.89846
0.90691
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
43.25 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 12:20:24
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.89846
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
43.25 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.90691
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
04.01.2019 12:14:37
1.25226
1.18205
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-155.22 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 12:14:37
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.25226
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-155.22 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.18205
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
04.01.2019 12:14:27
0.89922
0.90697
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-20.61 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 12:14:27
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.89922
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-20.61 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90697
Chốt lời
0.00000
Bán
0.16
04.01.2019 11:23:13
1.05177
1.06620
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-157.65 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 11:23:13
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.05177
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-157.65 USD
Khối lượng giao dịch
0.16
Giá hiện tại
1.06620
Chốt lời
0.00000
Bán
0.24
04.01.2019 11:22:49
0.70508
0.71321
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-197.52 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 11:22:49
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.70508
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-197.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.24
Giá hiện tại
0.71321
Chốt lời
0.00000
Mua
0.06
04.01.2019 09:09:32
1.34661
1.31852
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-128.43 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 09:09:32
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.34661
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-128.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
1.31852
Chốt lời
0.00000
Bán
0.16
04.01.2019 04:40:31
0.70224
0.71321
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-177.12 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 04:40:31
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.70224
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-177.12 USD
Khối lượng giao dịch
0.16
Giá hiện tại
0.71321
Chốt lời
0.00000
Bán
0.1
03.01.2019 19:56:55
1.25093
1.18215
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
756.32 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 19:56:55
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.25093
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
756.32 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.18215
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
03.01.2019 18:22:19
0.66857
0.66899
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.04 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 18:22:19
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.66857
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.66899
Chốt lời
0.00000
Bán
0.06
03.01.2019 18:21:59
1.24729
1.18215
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
429.71 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 18:21:59
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.24729
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
429.71 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
1.18215
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
03.01.2019 17:26:52
1.12601
1.07204
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-119.41 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 17:26:52
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.12601
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-119.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.07204
Chốt lời
0.00000
Bán
0.1
03.01.2019 17:20:37
0.69955
0.71321
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-137.60 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 17:20:37
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.69955
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-137.60 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.71321
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
03.01.2019 17:20:03
1.35133
1.31852
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-99.94 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 17:20:03
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.35133
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-99.94 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.31852
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
03.01.2019 16:28:58
1.12451
1.07211
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
115.15 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 16:28:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.12451
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
115.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.07211
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
03.01.2019 15:26:57
1.24379
1.18215
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
271.04 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 15:26:57
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.24379
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
271.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.18215
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
03.01.2019 15:15:14
0.90200
0.90691
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
12.40 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 15:15:14
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.90200
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
12.40 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90691
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
03.01.2019 15:14:19
1.35610
1.31852
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-57.20 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 15:14:19
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.35610
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-57.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.31852
Chốt lời
0.00000
Bán
0.1
03.01.2019 12:33:21
1.04917
1.06620
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-115.93 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 12:33:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.04917
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-115.93 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.06620
Chốt lời
0.00000
Bán
0.06
03.01.2019 10:14:34
0.69689
0.71321
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-98.52 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 10:14:34
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.69689
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-98.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
0.71321
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
03.01.2019 08:54:11
0.98481
0.90697
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-171.85 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 08:54:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.98481
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-171.85 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90697
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
03.01.2019 04:37:24
0.69417
0.71321
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-76.56 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 04:37:24
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.69417
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-76.56 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.71321
Chốt lời
0.00000
Bán
0.06
03.01.2019 02:55:44
1.04655
1.06620
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-80.07 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 02:55:44
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.04655
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-80.07 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
1.06620
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
03.01.2019 02:22:33
1.24022
1.18215
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
127.64 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 02:22:33
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.24022
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
127.64 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.18215
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
03.01.2019 01:31:01
0.69146
0.71321
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-43.70 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 01:31:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.69146
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-43.70 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.71321
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
03.01.2019 01:30:58
1.04424
1.06620
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-59.57 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 01:30:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.04424
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-59.57 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.06620
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
03.01.2019 01:20:16
1.04150
1.06620
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-33.44 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 01:20:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.04150
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-33.44 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.06620
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
03.01.2019 01:09:56
1.03891
1.06620
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-36.91 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 01:09:56
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.03891
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-36.91 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.06620
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
03.01.2019 01:06:45
1.03630
1.06620
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-40.40 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 01:06:45
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.03630
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-40.40 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.06620
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
03.01.2019 01:02:23
0.68874
0.71321
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-49.14 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 01:02:23
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68874
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-49.14 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.71321
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
03.01.2019 01:02:15
0.90588
0.90691
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
2.28 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 01:02:15
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.90588
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
2.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90691
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
03.01.2019 01:01:56
1.23659
1.18215
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
119.64 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 01:01:56
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.23659
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
119.64 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.18215
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
03.01.2019 01:00:05
0.90950
0.90691
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-7.15 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 01:00:05
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.90950
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-7.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90691
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
03.01.2019 01:00:04
1.23279
1.18215
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
111.26 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 01:00:04
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.23279
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
111.26 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.18215
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
03.01.2019 01:00:03
0.68584
0.71321
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-54.94 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 01:00:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68584
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-54.94 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.71321
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
03.01.2019 01:00:02
1.12102
1.07211
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
107.45 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 01:00:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.12102
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
107.45 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.07211
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
02.01.2019 23:46:28
0.66526
0.66899
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-7.66 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
02.01.2019 23:46:28
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.66526
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-7.66 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.66899
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
02.01.2019 16:20:51
0.98931
0.90701
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
181.28 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
02.01.2019 16:20:51
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.98931
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
181.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90701
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
02.01.2019 15:57:12
0.98847
0.90697
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-179.92 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
02.01.2019 15:57:12
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.98847
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-179.92 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90697
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
28.12.2018 21:15:09
0.98559
0.90701
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
173.07 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
28.12.2018 21:15:09
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.98559
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
173.07 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90701
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
28.12.2018 13:00:02
0.98205
0.90701
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
165.27 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
28.12.2018 13:00:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.98205
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
165.27 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90701
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
28.12.2018 09:47:21
1.36080
1.31852
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-64.33 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
28.12.2018 09:47:21
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.36080
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-64.33 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.31852
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
27.12.2018 16:09:48
1.36548
1.31852
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-71.43 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
27.12.2018 16:09:48
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.36548
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-71.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.31852
Chốt lời
0.00000