Chế độ demo
Bán
0.02
04.08.2020 18:20:40
17.37990
17.32680
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
5.53 USD
USDZAR
Ngày và giờ mở cửa
04.08.2020 18:20:40
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
17.37990
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
5.53 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
17.32680
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
04.08.2020 13:08:53
0.71433
0.71859
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-8.72 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.08.2020 13:08:53
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.71433
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.71859
Chốt lời
0.00000
Mua
0.03
03.08.2020 19:35:53
75.454
75.897
0.000
0.000
Lợi nhuận
11.99 USD
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 19:35:53
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
75.454
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
11.99 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
75.897
Chốt lời
0.000
Bán
0.04
03.08.2020 19:32:58
0.60709
0.60612
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
3.45 USD
NZDCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 19:32:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.60709
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
3.45 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.60612
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
20.11.2017 22:39:11
112.626
105.623
0.000
0.000
Lợi nhuận
-66.28 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2017 22:39:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
112.626
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-66.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
105.623
Chốt lời
0.000