Chế độ demo
Mua
0.01
23.04.2021 01:23:38
1.20112
1.04854
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.15 USD
XRPUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 01:23:38
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.20112
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.04854
Chốt lời
0.00000
Mua
0.05
19.04.2021 06:12:19
0.92093
0.91661
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.24 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 06:12:19
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.92093
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.24 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.91661
Chốt lời
0.00000
Mua
0.05
16.04.2021 10:10:07
0.92100
0.91661
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.24 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 10:10:07
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.92100
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.24 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.91661
Chốt lời
0.00000
Mua
0.05
15.04.2021 20:10:41
0.92283
0.91661
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.34 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 20:10:41
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.92283
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.34 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.91661
Chốt lời
0.00000
Mua
0.1
15.04.2021 15:59:38
0.92452
0.91661
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.86 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 15:59:38
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.92452
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.86 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.91661
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
13.04.2021 08:01:13
0.70033
0.71789
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.35 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 08:01:13
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.70033
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.35 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.00000
Bán
0.05
25.03.2021 17:25:11
0.69475
0.71789
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.16 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2021 17:25:11
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.69475
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.16 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
25.03.2021 08:02:16
149.105
149.592
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.05 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2021 08:02:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
149.105
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.05 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
149.592
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
18.02.2021 13:33:44
147.277
149.592
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.21 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2021 13:33:44
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
147.277
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.21 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
149.592
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
18.02.2021 07:29:46
146.664
149.592
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.27 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2021 07:29:46
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
146.664
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.27 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
149.592
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
17.02.2021 19:03:01
127.395
129.751
0.000
125.134
Lợi nhuận
-0.22 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2021 19:03:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
127.395
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.22 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
129.751
Chốt lời
125.134
Bán
0.01
17.02.2021 18:45:41
146.480
149.592
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.29 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2021 18:45:41
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
146.480
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.29 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
149.592
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
11.02.2021 03:42:29
144.564
149.592
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.47 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2021 03:42:29
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
144.564
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.47 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
149.592
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
08.02.2021 11:18:25
1.57041
1.55481
0.00000
1.59000
Lợi nhuận
-0.12 USD
EURAUD
Ngày và giờ mở cửa
08.02.2021 11:18:25
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.57041
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.12 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.55481
Chốt lời
1.59000
Mua
0.01
03.02.2021 16:27:13
1.57912
1.55481
0.00000
1.59000
Lợi nhuận
-0.19 USD
EURAUD
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2021 16:27:13
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.57912
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.19 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.55481
Chốt lời
1.59000
Bán
0.01
27.01.2021 18:23:45
142.547
149.592
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.65 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
27.01.2021 18:23:45
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
142.547
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.65 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
149.592
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
27.01.2021 14:10:11
142.346
149.592
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.67 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
27.01.2021 14:10:11
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
142.346
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.67 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
149.592
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
26.01.2021 09:52:47
141.266
149.592
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.77 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
26.01.2021 09:52:47
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
141.266
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.77 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
149.592
Chốt lời
0.000
Mua
0.01
28.12.2020 18:42:02
1.28769
1.24726
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.32 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
28.12.2020 18:42:02
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.28769
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.32 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24726
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
23.11.2020 19:09:30
0.69096
0.71789
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.27 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.11.2020 19:09:30
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.69096
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.27 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
23.11.2020 19:09:21
0.69089
0.71789
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.27 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.11.2020 19:09:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.69089
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.27 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
23.11.2020 19:08:05
1.30995
1.24726
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.50 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
23.11.2020 19:08:05
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.30995
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.50 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24726
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
23.11.2020 19:08:00
1.30993
1.24726
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.50 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
23.11.2020 19:08:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.30993
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.50 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24726
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
20.11.2020 02:54:27
0.69087
0.71789
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.27 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2020 02:54:27
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.69087
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.27 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
20.11.2020 02:54:16
0.69088
0.71789
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.27 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2020 02:54:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.69088
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.27 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
19.11.2020 17:53:27
0.69013
0.71789
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.28 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
19.11.2020 17:53:27
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.69013
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
16.11.2020 12:55:43
0.68641
0.71789
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.31 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
16.11.2020 12:55:43
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68641
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.31 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
10.11.2020 17:36:36
0.68142
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.36 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
10.11.2020 17:36:36
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68142
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.36 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
10.11.2020 17:36:34
0.68142
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.36 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
10.11.2020 17:36:34
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68142
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.36 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
10.11.2020 16:37:51
0.94549
0.96479
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.15 USD
AUDCAD
Ngày và giờ mở cửa
10.11.2020 16:37:51
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.94549
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.96479
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
10.11.2020 16:37:48
0.94550
0.96479
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.15 USD
AUDCAD
Ngày và giờ mở cửa
10.11.2020 16:37:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.94550
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.96479
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
09.11.2020 18:16:19
0.68049
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.37 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.11.2020 18:16:19
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68049
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.37 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
09.11.2020 18:16:18
0.68049
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.37 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.11.2020 18:16:18
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68049
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.37 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
06.11.2020 22:05:08
0.67724
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.41 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 22:05:08
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67724
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
06.11.2020 22:05:05
0.67724
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.41 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 22:05:05
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67724
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
06.11.2020 22:05:02
0.67725
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.41 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 22:05:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67725
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
06.11.2020 16:52:12
0.67639
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.42 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 16:52:12
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67639
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
06.11.2020 16:52:02
0.67639
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.42 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 16:52:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67639
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
06.11.2020 16:51:55
0.67630
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.42 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 16:51:55
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67630
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
06.11.2020 16:51:45
0.67650
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.41 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 16:51:45
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67650
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
06.11.2020 16:51:30
0.67651
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.41 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 16:51:30
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67651
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
06.11.2020 16:51:29
0.67651
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.41 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 16:51:29
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67651
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
06.11.2020 16:51:28
0.67657
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.41 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 16:51:28
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67657
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
06.11.2020 01:44:50
0.67610
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.42 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 01:44:50
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67610
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
06.11.2020 01:44:48
0.67610
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.42 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2020 01:44:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67610
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
05.11.2020 22:41:12
0.67611
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.42 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 22:41:12
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67611
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
05.11.2020 22:41:10
0.67610
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.42 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 22:41:10
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67610
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
05.11.2020 20:03:22
0.67629
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.42 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 20:03:22
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67629
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
05.11.2020 20:03:12
0.67626
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.42 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 20:03:12
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67626
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
05.11.2020 19:47:11
0.67567
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.42 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 19:47:11
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67567
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
05.11.2020 19:42:06
0.67528
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.43 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 19:42:06
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67528
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
05.11.2020 19:35:40
0.67488
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.43 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 19:35:40
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67488
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
05.11.2020 19:34:15
0.67478
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.43 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 19:34:15
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67478
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
05.11.2020 19:24:10
0.67516
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.43 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 19:24:10
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67516
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
05.11.2020 19:24:02
0.67512
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.43 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 19:24:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67512
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Bán
0.01
05.11.2020 19:23:59
0.67517
0.71789
0.00000
0.66150
Lợi nhuận
-0.43 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 19:23:59
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67517
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71789
Chốt lời
0.66150
Mua
0.01
04.11.2020 09:55:05
1.32878
1.24726
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.65 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2020 09:55:05
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.32878
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.65 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24726
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
29.09.2020 19:26:45
1.34166
1.24726
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.76 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2020 19:26:45
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.34166
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.24726
Chốt lời
0.00000