Chế độ demo
Bán
0.01
30.11.2020 13:39:04
1.20691
1.21207
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-5.69 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 13:39:04
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.20691
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.69 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.21207
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
30.11.2020 09:26:43
0.73757
0.73614
0.00000
0.72336
Lợi nhuận
1.43 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 09:26:43
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.73757
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
1.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.73614
Chốt lời
0.72336
Bán
0.01
30.11.2020 07:45:56
0.90288
0.90724
0.00000
0.89976
Lợi nhuận
-4.81 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 07:45:56
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.90288
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.81 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.90724
Chốt lời
0.89976
Bán tại
0.01
27.11.2020 17:33:09
1.21541
1.21116
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 17:33:09
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
1.21541
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.21116
Chốt lời
0.00000
Bán tại
0.01
26.11.2020 11:26:49
0.91212
0.90786
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2020 11:26:49
Loại giao dịch
Bán tại
Giá mở cửa
0.91212
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.90786
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
25.11.2020 17:42:30
1.62243
1.62446
0.00000
1.66667
Lợi nhuận
1.49 USD
EURAUD
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 17:42:30
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.62243
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
1.49 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.62446
Chốt lời
1.66667
Mua
0.01
13.11.2020 05:04:33
1.63326
1.62446
0.00000
1.66824
Lợi nhuận
-6.48 USD
EURAUD
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2020 05:04:33
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.63326
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.48 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.62446
Chốt lời
1.66824
Bán
0.02
13.07.2020 22:32:58
121.714
124.865
0.000
115.821
Lợi nhuận
-60.35 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 22:32:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
121.714
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-60.35 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
124.865
Chốt lời
115.821
Bán
0.01
10.07.2020 09:46:43
120.345
124.865
0.000
0.000
Lợi nhuận
-43.29 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 09:46:43
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.345
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-43.29 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
124.865
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
10.07.2020 08:01:53
120.517
124.865
0.000
0.000
Lợi nhuận
-41.64 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 08:01:53
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.517
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-41.64 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
124.865
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
10.07.2020 07:27:12
120.562
124.865
0.000
0.000
Lợi nhuận
-41.21 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 07:27:12
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.562
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-41.21 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
124.865
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
10.07.2020 07:24:11
120.600
124.865
0.000
0.000
Lợi nhuận
-40.85 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 07:24:11
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.600
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-40.85 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
124.865
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
30.06.2020 14:55:48
0.68512
0.73614
0.00000
0.58751
Lợi nhuận
-51.02 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 14:55:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68512
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-51.02 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.73614
Chốt lời
0.58751
Bán
0.01
12.06.2020 03:52:51
0.68150
0.73614
0.00000
0.58523
Lợi nhuận
-54.64 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2020 03:52:51
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68150
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-54.64 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.73614
Chốt lời
0.58523
Mua
0.03
17.12.2018 12:09:14
128.510
124.836
0.000
133.511
Lợi nhuận
-105.58 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2018 12:09:14
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
128.510
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-105.58 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
124.836
Chốt lời
133.511