Chế độ demo
Bán
0.01
27.07.2020 10:11:34
1.92050
2.00061
0.00000
1.83912
Lợi nhuận
-52.42 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
27.07.2020 10:11:34
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.92050
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-52.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
2.00061
Chốt lời
1.83912
Bán
0.02
13.07.2020 22:32:58
121.714
126.248
0.000
120.305
Lợi nhuận
-85.06 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 22:32:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
121.714
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-85.06 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
126.248
Chốt lời
120.305
Bán
0.01
10.07.2020 09:46:43
120.345
126.248
0.000
0.000
Lợi nhuận
-55.37 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 09:46:43
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.345
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-55.37 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
126.248
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
10.07.2020 08:01:53
120.517
126.248
0.000
0.000
Lợi nhuận
-53.76 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 08:01:53
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.517
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-53.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
126.248
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
10.07.2020 07:27:12
120.562
126.248
0.000
0.000
Lợi nhuận
-53.34 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 07:27:12
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.562
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-53.34 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
126.248
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
10.07.2020 07:24:11
120.600
126.248
0.000
0.000
Lợi nhuận
-52.98 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 07:24:11
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.600
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-52.98 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
126.248
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
30.06.2020 14:55:48
0.68512
0.71724
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-32.12 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 14:55:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68512
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-32.12 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71724
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
12.06.2020 03:52:51
0.68150
0.71724
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-35.74 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2020 03:52:51
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68150
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-35.74 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71724
Chốt lời
0.00000
Mua
0.03
17.12.2018 12:09:14
128.510
126.196
0.000
133.511
Lợi nhuận
-65.14 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2018 12:09:14
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
128.510
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-65.14 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
126.196
Chốt lời
133.511