Chế độ demo
Bán
0.01
01.04.2020 11:25:38
0.58893
0.59332
0.00000
0.58095
Lợi nhuận
-4.39 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 11:25:38
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.58893
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.59332
Chốt lời
0.58095
Mua
0.01
31.03.2020 10:21:23
119.384
117.524
0.000
119.738
Lợi nhuận
-17.31 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 10:21:23
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
119.384
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-17.31 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
117.524
Chốt lời
119.738
Bán
0.01
27.01.2020 06:02:09
1.98502
2.08829
0.00000
1.88072
Lợi nhuận
-61.28 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
27.01.2020 06:02:09
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.98502
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-61.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
2.08829
Chốt lời
1.88072
Bán
0.01
24.01.2020 20:29:18
1.97968
2.08829
0.00000
1.87582
Lợi nhuận
-64.45 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
24.01.2020 20:29:18
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.97968
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-64.45 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
2.08829
Chốt lời
1.87582
Bán
0.02
10.10.2019 17:28:45
1.94220
2.08829
0.00000
1.83972
Lợi nhuận
-173.36 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 17:28:45
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.94220
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-173.36 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
2.08829
Chốt lời
1.83972
Bán
0.01
10.10.2019 17:27:15
1.94038
2.08829
0.00000
1.83489
Lợi nhuận
-87.76 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 17:27:15
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.94038
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-87.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
2.08829
Chốt lời
1.83489
Bán
0.01
09.10.2019 07:14:01
1.93372
2.08829
0.00000
1.84166
Lợi nhuận
-91.72 USD
GBPNZD
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2019 07:14:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.93372
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-91.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
2.08829
Chốt lời
1.84166
Mua
0.03
17.12.2018 12:09:14
128.510
117.524
0.000
131.990
Lợi nhuận
-306.72 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2018 12:09:14
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
128.510
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-306.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
117.524
Chốt lời
131.990