Chế độ demo
Mua
0.1
25.02.2021 19:45:01
1.22276
1.20706
0.00000
1.22326
Lợi nhuận
-158.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2021 19:45:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.22276
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-158.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.20706
Chốt lời
1.22326
Bán
0.05
10.07.2020 15:21:54
120.443
128.719
0.000
120.340
Lợi nhuận
-389.09 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 15:21:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.443
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-389.09 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
128.719
Chốt lời
120.340
Bán
0.1
27.05.2020 17:59:55
0.65773
0.77087
0.00000
0.65600
Lợi nhuận
-1 132.40 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 17:59:55
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.65773
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1 132.40 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.77087
Chốt lời
0.65600
Bán
0.05
22.05.2020 16:45:43
0.65080
0.77087
0.00000
0.64900
Lợi nhuận
-600.85 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2020 16:45:43
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.65080
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-600.85 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.77087
Chốt lời
0.64900
Mua
0.05
22.05.2020 16:40:06
1.40454
1.27319
0.00000
1.40555
Lợi nhuận
-516.33 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2020 16:40:06
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.40454
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-516.33 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.27319
Chốt lời
1.40555
Sao chép
491.79 USD
15.07.2019 03:13:04
0.00%
-59.99%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-173.36 USD
GoodOne
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2019 03:13:04
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-173.36 USD
Khối lượng giao dịch
491.79 USD
Chốt lời
0.00