Chế độ demo
Mua
0.05
26.11.2020 09:50:00
124.512
124.188
0.000
124.582
Lợi nhuận
-16.54 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2020 09:50:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
124.512
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-16.54 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
124.188
Chốt lời
124.582
Mua
0.1
26.11.2020 09:48:41
1.19409
1.19139
0.00000
1.19459
Lợi nhuận
-28.00 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2020 09:48:41
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.19409
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-28.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.19139
Chốt lời
1.19459
Bán
0.05
25.11.2020 20:10:02
1.29913
1.30157
0.00000
1.29863
Lợi nhuận
-9.87 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 20:10:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.29913
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-9.87 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.30157
Chốt lời
1.29863
Bán
0.05
10.07.2020 15:21:54
120.443
124.199
0.000
120.340
Lợi nhuận
-181.15 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 15:21:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
120.443
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-181.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
124.199
Chốt lời
120.340
Bán
0.1
27.05.2020 17:59:55
0.65773
0.73644
0.00000
0.65600
Lợi nhuận
-788.10 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 17:59:55
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.65773
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-788.10 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.73644
Chốt lời
0.65600
Bán
0.05
22.05.2020 16:45:43
0.65080
0.73644
0.00000
0.64900
Lợi nhuận
-428.70 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2020 16:45:43
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.65080
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-428.70 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
0.73644
Chốt lời
0.64900
Mua
0.05
22.05.2020 16:40:06
1.40454
1.30144
0.00000
1.40555
Lợi nhuận
-396.60 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2020 16:40:06
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.40454
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-396.60 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.30144
Chốt lời
1.40555
Sao chép
549.59 USD
15.07.2019 03:13:04
0.00%
1.05%
0.00
0.00
Lợi nhuận
119.19 USD
GoodOne
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2019 03:13:04
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
119.19 USD
Khối lượng giao dịch
549.59 USD
Chốt lời
0.00