Chế độ demo
Bán
0.05
14.08.2020 20:50:23
1.30900
1.30910
1.31030
1.30800
Lợi nhuận
-1.00 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2020 20:50:23
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.30900
Dừng lỗ
1.31030
Lợi nhuận
-1.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.30910
Chốt lời
1.30800