Chế độ demo
Bán
0.01
18.12.2020 03:57:22
6.51462
6.43937
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.14 USD
USDCNH
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2020 03:57:22
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
6.51462
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.14 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
6.43937
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
16.12.2020 12:04:11
73.25060
74.00940
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.06 USD
USDRUB
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2020 12:04:11
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
73.25060
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.06 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
74.00940
Chốt lời
0.00000
Bán
0.05
02.11.2020 13:09:32
80.47290
74.00940
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
4.85 USD
USDRUB
Ngày và giờ mở cửa
02.11.2020 13:09:32
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
80.47290
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
4.85 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
74.00940
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
30.09.2020 12:01:09
78.40760
74.00940
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
1.41 USD
USDRUB
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2020 12:01:09
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
78.40760
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
1.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
74.00940
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
28.09.2020 14:06:34
78.81090
74.00940
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
1.52 USD
USDRUB
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 14:06:34
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
78.81090
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
1.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
74.00940
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
24.07.2020 12:04:11
71.35650
74.00940
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.21 USD
USDRUB
Ngày và giờ mở cửa
24.07.2020 12:04:11
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
71.35650
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.21 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
74.00940
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
29.06.2020 09:02:25
69.71820
74.00940
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
USDRUB
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 09:02:25
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
69.71820
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
74.00940
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
24.06.2020 09:03:22
68.66640
74.00940
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.56 USD
USDRUB
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 09:03:22
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
68.66640
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.56 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
74.00940
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
23.06.2020 12:01:43
68.76400
74.00940
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.54 USD
USDRUB
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 12:01:43
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
68.76400
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.54 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
74.00940
Chốt lời
0.00000
Bán
0.1
31.03.2020 09:09:18
79.40400
74.00940
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
9.81 USD
USDRUB
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 09:09:18
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
79.40400
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
9.81 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
74.00940
Chốt lời
0.00000
Bán
0.1
30.03.2020 12:16:59
79.65800
74.00940
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
10.17 USD
USDRUB
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 12:16:59
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
79.65800
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
10.17 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
74.00940
Chốt lời
0.00000