Chế độ demo
Sao chép
1.31 USD
27.11.2019 16:49:36
270.17%
410.61%
100.00
200.00
Lợi nhuận
-98.69 USD
Markus
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 16:49:36
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
100.00
Lợi nhuận
-98.69 USD
Khối lượng giao dịch
1.31 USD
Chốt lời
200.00